Prezáróvizsga

A KGK prezáróvizsga lehetőséget tart azon hallgatói számára, akik tanulmányaikat mesterképzési programom kívánják folytatni.

Mit jelent a prezáróvizsga?

A prezáróvizsga egy, a normál záróvizsgákon túl megszervezésre kerülő vizsgalehetőség a hallgatók számára, amely nem kötelező, csupán előrehozott lehetőséget biztosít a mesterszakon továbbtanulni szándékozóknak.

A prezáróvizsgát a Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásfejlesztési és Infokommunikációs Intézete (VFI) szervezi. Időpontja: 2023. június 5., 9:00 (személyes jelenlét mellett)

A prezáróvizsgán előzetes jelentkezés után vehet részt egy hallgató. Ehhez egy jelentkezési lapot kell kitölteni, amely lentebb a mellékletek között található meg.

A jelentkezési lap kitöltése mellett a prezáróvizsgára jelentkező hallgatónak a Neptunban is érvényes záróvizsga jelentkezéssel kell rendelkeznie. Erre azért van szükség, hogy a hallgatói eredményeket a Neptunban rögzíteni lehessen. Ennek részletes leírása itt tekinthető meg:
https://neptun.uni-obuda.hu/system/files/zarovizsga-idoszakra-valo-jelen…

Amennyiben a prezáróvizsgán szeretne egy hallgató részt venni, úgy legkésőbb május 26-ig kell jelentkezéssel élnie a Neptun rendszerben is.

A jelentkezési lappal kapcsolatban az alábbi tudnivalók fontosak:

Prezáróvizsga jelentkezési lap beadási határideje: 2023. május 26., 12 óra
Jelentkezés helye és vizsgaszervező intézet: Vállalkozásfejlesztési és Infokommunikációs Intézet (VFI)

A jelentkezési lap benyújtható személyesen vagy elektronikus formában Nyírő Katalin Judit intézeti munkatárs részére.
E-mail cím (elektronikus benyújtás esetén): nyiro.katalin@kgk.uni-obuda.hu

Személyes benyújtás esetén: 1. jelentkezési lap letöltése, 2. jelentkezési lap kitöltése elektronikusan, 3. jelentkezési lap nyomtatása színesben, 4. jelentkezési lap eredeti aláírással való ellátása, 5. személyes benyújtás a szervező intézetben május 26., 12 óráig (a VFI Intézete az A épület III. emeletén található, T.A. 310. iroda).

Elektronikus benyújtás esetén: 1. jelentkezési lap letöltése, 2. jelentkezési lap kitöltése elektronikusan, 3. jelentkezési lap nyomtatása színesben, 4. jelentkezési lap eredeti aláírással való ellátása, 5. az aláírt jelentkezési lap szkennelése színes formában, 6. a jelentkezési lap elküldése Nyírő Katalin Judit intézeti munkatárs számára e-mailben május 26., 12 óráig.
E-mail cím (elektronikus benyújtás esetén): nyiro.katalin@kgk.uni-obuda.hu

Kérjük, hogy elektronikus benyújtás esetén a fájl neve a következő legyen: PreZV_Hallgató neve_Neptun Kód.,
Például: PreZV_Kiss Róbert_H6ZHH9

Határidőn túl benyújtott jelentkezési lapot a szervező intézet NEM fogad el.

Figyelem! Egy adott félévben csak egyszer lehet záróvizsgát tenni, így akik a prezáróvizsgára jelentkeznek és ott vizsgát tesznek, azok a normál záróvizsgán (2023. június 26-27.) már nem vehetnek részt. A prezáróvizsga kimondottan azoknak kerül megszervezésre, akik mesterszintű képzésben kívánják folytatni tanulmányaikat. A tételsorok itt érhetők el: http://kgk.uni-obuda.hu/zarovizsga

A prezáróvizsga vizsgabeosztását és helyszínét a szervező intézet legkésőbb 2023. május 31-ig az intézeti oldalán teszi közzé: http://kgk.uni-obuda.hu/intezetek/vfi

A prezáróvizsgával kapcsolatban további információkkal kereshető munkatársak:
Dr. Szikora Péter, intézetigazgató-helyettes, VFI, szikora.peter@kgk.uni-obuda.hu
Dr. habil. Szigeti Orsolya, intézetigazgató, VFI, szigeti.orsolya@uni-obuda.hu
Dr. Varga János, oktatási dékánhelyettes, varga.janos@kgk.uni-obuda.hu

A prezáróvizsgával kapcsolatban további kérdések tehetők fel a záróvizsga tájékoztatón, amelyen várják szeretettel az érdeklődő hallgatókat.

Jelentkezési lap

Jelentkezési lap (docx)
Jelentkezési lap (pdf)