Specializáció-választás

Specializáció-választás a Keleti Károly Gazdasági Karon

A mintatanterveket a Hallgatói információk/Mintatantervek menüpontban találja meg.
A felvi.hu-n meghirdetett specializációk, szakirányok és modulok (továbbiakban összefoglaló néven specializációk) felvételének rendje a Hallgatói Követelményrendszerben rögzítettekkel összhangban:

 1. A hallgató a szakjának megfelelő kínálatban szereplő alternatívákat rangsorolja.
 2. A hallgatói preferenciák összesítése után a kar dékánja – a jelentkezési adatok alapján – eldönti, hogy mely specializációk indulnak.
 3. A hallgatók a tanulmányi eredményük és a specializáción meghirdetett helyek függvényében kerülnek be az általuk preferált képzésekre – a magasabb átlaggal rendelkező hallgatók előnyt élveznek!
 4. Azok a hallgatók, akik az első helyen megjelölt specializációra nem tudnak bekerülni, a második, illetve további helyeken megjelölt specializációkra kerülnek be az átlaguk alapján meghatározott sorrend szerint.

Egy specializáció csak akkor indul el, ha van rá a rektori-kancellári utasításban rögzített elégséges számú jelentkező.

Választható specializációk

E tanterv:

D tanterv:

A specializáció-választás menete a Neptunban

 1. Lépjen be a NEPTUN rendszer Ügyintézés/modulválasztás menüpontjába.
 2. Válassza ki az aktuális félévet, és listázza ki a meghirdetett szakirányválasztási időszakot, mely a „Jelenlegi szakirányválasztási időszakok” rész alatt kerül kilistázásra.
  A szakirányválasztási időszak sorában tekintheti meg az időszak kezdő és záró időpontját. Csak ezen időszakon belül van lehetőség a szakirányok rangsorolására! A Neptun órajele eltérhet a valós időtől (pl. téli-nyári időszámítás miatt), így a választási időszak kezdete akár (plusz-mínusz) 1 órával is eltérhet a feltüntetetthez képest.
 3. Klikkeljen rá az adott szakirányválasztási időszakra; ekkor a „Felvehető szakirányok” rész alatt kilistázódnak a választható szakirányok.
 4. A szakirányok felvétele az adott szakirány sorában a „Lehetőségek” linken elérhető „Felvesz” gomb megnyomásával történik, vagy a szakirány nevén duplaklikkeléssel.
 5. A „Felvett szakirányok” résznél láthatja a már rangsorolt szakirányokat, melyek a „Felvehető szakirányok” közül el is tűnnek automatikusan.
  FONTOS! Minden megjelenő szakirányt rangsorolnia kell! Amennyiben a besorolási eljárásnál tanulmányi eredménye alapján az adott sorszámmal rangsorolt szakirányra nem kerülhet be, akkor automatikusan a sorrendben következő szakiránynál kerül figyelembe vételre. Ezt az eljárást annyiszor ismételjük meg szükség esetén, ahány szakirányt rangsorolt. Ha minden szakirányt rangsorolt a hallgató, akkor az egyik szakirányra biztosan besorolásra kerül. Ha nem rangsorol minden szakirányt, akkor a besorolási eljárás végén arra a szakirányra kerül besorolásra, ahol még maradt szabad hely.
 6. A szakirányok egyéni rangsorolását a „Felvett szakirányok” rész alatt tekintheti meg, ahol a Sorrend oszlop adja meg emelkedő számsorrendben a rangsorolást; vagyis az „1” jelenti a leginkább preferált szakirányt.
 7. A szakirányválasztási időszakon belül lehetősége van az eredetileg meghatározott rangsorolást módosítani; a módosítások száma nincs korlátozva az időszakon belül. A szakirányok rangsorszámának módosítását az adott szakirány „Lehetőségek” linkje alatt található „Fel” és „Le” gombok megnyomásával végezheti el.