Szakdolgozat/Diplomamunka

Szabályozás

A meghirdetett témák intézetenként:

Figyelem! A témákra való jelentkezés a Neptunon keresztül történik!
Ide kattintva részletes segítséget talál a folyamathoz

Szakdolgozat/diplomamunka tájékoztató 2023/24/2. félév
Intézetidőponthelyszín
MMI2024. február 15. 10.00Teams link felvétel és átirat készült, visszanézhető!
MÜI/KPI2024. február 13. 17.00Teams link felvételről visszanézhető!

Követelmények:

A hallgató téli záróvizsga esetén az előző tavaszi félévben, míg nyári záróvizsga esetén az előző őszi félévben jelentkezik a Neptun rendszer meghatározott felületén a kiválasztott témára. A hallgató előzetes szóban vagy írásban történő témaegyeztetése a konzulenssel, a megfelelő téma kiválasztása. A konzulens visszajelzése a témaválasztás elfogadásáról. A hallgató témajelentkezése a Neptun rendszerben, melyet az oktató a jelentkezési időszak végéig véleményez.

Az első konzultáció leigazolásának a regisztrációs hét utolsó napjáig meg kell történnie, (különös tekintettel arra a ténye, hogy a témajelentkezésre már sor kellett kerüljön), ellenkező esetben a hallgató törlésre kerül a Szakdolgozat/Diplomamunka tantárgyról. A nem teljesített első konzultációt a konzulens jelzi az intézet felé, illetve az intézet ellenőrzi a konzulenseknél. A további konzultációk időpontját, valamint a feladatok ütemezését a konzulens határozza meg. A konzultációra felkészülten kell érkezni, mivel önmagában a megjelenés nem jelenti a konzulens aláírási kötelezettségét.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges követelményeknek való megfelelést a belső konzulens ítéli meg, és írja alá a konzultációs naplóban a „A hallgató a „Szakdolgozat/Diplomamunka” tantárgy aláírási követelményét teljesítette.” nyilatkozattal. Az aláíráshoz a konzultációkon való legalább négy alkalommal történő, a konzulens által a konzultációs naplóban igazolt részvétel szükséges, de ez önmagában nem elégséges feltétel. Ha a tantárgy teljesítéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés a belső konzulens megítélése szerint ennek ellenére nem történt meg, úgy nem írja alá a konzultációs naplóban ezt a részt. Ebben az esetben a hallgatónak újra fel kell vennie a következő félévben a tantárgyat. Aláírás esetén a belső konzulens legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig a Neptun rendszerben rögzíti az aláírást, és ezzel egyidejűleg az intézeti titkárságon leadja a konzultációs naplót.

A szakdolgozat terjedelme legalább 40 oldal, mely legalább 60.000 karakternyi, a diplomamunka terjedelme legalább 60 oldal, mely legalább 80.000 karakternyi szöveget tartalmaz szóközökkel együtt, de mellékletek nélkül a bevezetéstől az irodalomjegyzékig, azaz a feladatlap, a hallgatói nyilatkozat, a tartalomjegyzék, ábra és táblázatjegyzék, valamint a magyar és idegen nyelvű tartalmi kivonat nem számít bele a dolgozat terjedelmébe. A kritikai szakirodalmi feldolgozás mesterképzésben minimum 20 releváns szakkönyv illetve tudományos és szakfolyóirat felhasználását jelenti, melyből az idegen nyelvű források száma minimum 5. Ezekre visszautalás történik az önálló kutatás értékelése során is. A kötelezően előírt fejezeteken és azok tartalmán túl a belső struktúra a következőket követi (nem mint kötelezően előírt fejezetcímek): bevezetés, irodalmi megalapozás, anyag és módszer, eredmények, következtetések, javaslatok.

A szakdolgozatot/diplomamunkát a 2023/24/2. félévben (1) a Diplomamunka Portálra feltöltve és (2) egy bekötött példányban kell beadni.

Formanyomtatványok:

Konzultációs napló

Titkosítási kérelem

Borító (műbőr kötés feliratai)

Szakdolgozat formai követelményei (sablon) és bekötési sorrend

Frissítve: 2023. 10. 12.

Nyilatkozat

Bírálati szempontrendszer

Bírálati minta

A dolgozat elektronikus feltöltése

  • Az elkészült szakdolgozat illetve diplomamunka pdf formátumban feltöltendő az egyetemi portálon plagizálás ellenőrzése és archiválás céljából. A fájloknak minden, a bekötött változatban szereplő oldalt tartalmazniuk kell!

Diplomamunka tárgy felvétele vállalkozásfejlesztés mesterképzési szakon

IntézetNappali tagozatLevelező tagozat
Közgazdaságtudományi és Pénzügyi Intézet (KPI) és
Marketing és Üzleti Tudományok Intézet (MÜI)
GGDSD1VMNE, GGDSD4VMNEGGDSD1VMLE,
GGDSD4VMLE
Módszertani és Menedzsment Intézet (MMI)GVDSD1VMNE,
GVDSD4VMNE
GVDSD1VMLE,
GVDSD4VMLE
Vállalkozásfejlesztés és Infokommunikációs Intézet (VFI)GSDSD1VMNE,
GSDSD4VMNE
GSDSD1VMLE,
GSDSD4VMLE

Egyéb információ