Korrepetitori Kör

Az egyetemek elsődleges feladata az oktatás és a kutatás, azonban jelentős szerepük van a véleményformálás és a társas kapcsolatok kiépítése révén a hallgatóik nevelésében, személyes fejlődésének támogatásában. Ezt kívánjuk erősíteni azáltal, hogy egy olyan társas kört, a korrepetitorok csoportját hoztuk létre, amelyben a társadalmi érzékenység és felelősségvállalás a kohéziós erő. A csoport tagjainak célja a lemaradók felzárkóztatásán túl a tananyagok modern kontextusba való helyezése.