Felvettek

Tájékoztatás új felvetteknek
2023/2024. tanév tavaszi félév

Szeretettel köszöntjük az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karán!
Gratulálunk a sikeres felvételihez és további tanulmányaihoz sikereket kívánunk!

Rektori Köszöntő

https://ti.uni-obuda.hu/rektori-koszonto-2023-osz/

Neptun rendszer / Neptun azonosító

Az Óbudai Egyetem Neptun rendszerét az alábbi képre kattintva érheti el:

A Neptun azonosítót minden felvett hallgatónak a felvételi eljárás során megadott e-mail címére továbbítjuk általános felvételi eljárás esetén legkésőbb január 26-ig, pótfelvételi eljárás esetén legkésőbb a regisztrációs hét kezdetéig.

(Kérjük, figyelje postafiókja Spam/Kéretlen levelek/Levélszemét mappáját is!)

Fogalommagyarázat:

Regisztrációs hét: a szorgalmi időszak első hete, melyen elsősorban a tanulmányi kötelezettségekkel kapcsolatos teendőket (például félévre történő bejelentkezés, tárgy- és kurzusjelentkezés) lehet lebonyolítani, illetve befejezni. Ez a 2023/24/2 félévben 2024.02.05-09. között lesz.

Szorgalmi időszak: a regisztrációs hét és a félév tanórák megtartására szolgáló 15 hetes időszaka. Ez a 2023/24/2 félévben 2024.02.12-05.18. között lesz.

Amennyiben nem kapja/kapta meg e-mail értesítésünket a Neptun azonosítóról a fent írt időpontig – vagy a kapott azonosító-jelszó párossal nem tud belépni – kérjük, hogy a lenti listában szereplő kari elérhetőségen jelezze ezt, és az illetékes munkatársaink segíteni fognak Önnek ez ügyben:

A Neptun hallgatói web felületén a Neptun használatát bemutató oktatási anyagok elérhetőek, amelyek ismerete megkönnyíti a rendszer gyors és pontos használatát.

Bővebb információ a tananyagokkal kapcsolatban a https://neptun.uni-obuda.hu/felveteli oldalon található.

KGK Tanulmányi Iroda elérhetőségei

https://kgk.uni-obuda.hu/tanulmanyi-osztaly/

Online Beiratkozás

A 2023/24-es tanévhez kapcsolódó beiratkozás online formában fog megtörténni, mely személyes megjelenést nem kíván.
Minden felvett hallgató e-mailen kap értesítést a sikeres felvételiről, és az első fontos lépésekről.
Az önköltséges képzési formára felvett hallgatók részére a képzési szerződés szintén e-mailben kerül megküldésre, melyet kérünk visszajuttatni a Tanulmányi Irodára 2023.09.10-ig akár postán, akár a Tanulmányi Iroda folyosóján erre a célra kihelyezett dobozba bedobva.
Az első félévben a tárgyfelvételt mi végezzük el Ön helyett, ezzel nincs további teendője.
Amennyiben a regisztrációs hét közepén még nem látná a tárgyait, kérjük, hogy mindenképpen jelezze ezt e-mailben a tanulmányi előadójának!
A TI előadója nevét a Neptunban a Tanulmányok/Képzés adatok alatt tekintheti meg az ügyintéző sorban.
Amennyiben akkreditációs kérelmet adott le, és az adott félévtől eltérő tárgyakat szeretne felvenni, akkor kérjük szintén egyeztessen az Ön részére kijelölt tanulmányi előadójával.
FONTOS!
Az online beiratkozást mind az államilag finanszírozott mind az önköltséges képzési formára felvett hallgatóknak kötelező elvégezni!
A beiratkozás elmulasztása esetén tanulmányait nem kezdheti meg.
Az online beiratkozás előtt feltétlenül szükséges az alábbi linkekre feltöltött anyagok megtekintése és áttanulmányozása, ezek tartalmazzák lépésről-lépésre a teendőket.

Online beiratkozás:

https://ti.uni-obuda.hu/online-beiratkozas-a-neptun-rendszerben-2023-osz/

Kari Hallgatói Önkormányzat

HÖK bemutatkozás

Matematika előkészítő tanfolyam

Tanfolyam felhívás

Diákhitel

Aki diákhitelt venne igénybe, forduljon az egyetemi Hallgatói Közösségi Központokhoz
Hallgatói Közösségi Központokhoz Elérhetőségük

Diákigazolvány igénylés

A diákigazolvány díjmentes, és minden olyan hallgató igényelheti, aki Aktív hallgatói jogviszonnyal és Aktív félévvel rendelkezik magyarországi felsőoktatási intézményben:

A felsőoktatási hallgatók diákigazolványának elektronikus igénylési folyamata

A diákigazolvány igénylés lépései a Neptun rendszerben
(Diákigazolvány eljárási rend az Óbudai Egyetemen)

Diákigazolvánnyal igénybevehető kedvezmények:

Kollégium

Könyvtár

https://ti.uni-obuda.hu/konyvtar-2023-osz/

Esélyegyenlőség biztosítása fogyatékkal élő hallgatóknak

https://ti.uni-obuda.hu/eselyegyenloseg-biztositasa-fogyatekkal-elo-hallgatoknak-2023-osz/

Állami ösztöndíjas finanszírozási forma

A felsőoktatási felvételi eljárásban magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában felvételt nyert hallgatók számára az Oktatási Hivatal a besorolási döntéssel együtt megküldte az állami ösztöndíjas tájékoztatót is.
https://ti.uni-obuda.hu/allami-osztondijas-finanszirozasi-forma-2023-osz/

Önköltséges finanszírozási forma

A felsőoktatási felvételi eljárásban önköltséges finanszírozási formában felvételt nyert hallgatók többféle módon is teljesíthetik az önköltségi díjat.
https://ti.uni-obuda.hu/onkoltseges-finanszirozasi-forma-2023-osz/

Testnevelés

https://ti.uni-obuda.hu/testneveles-2023-osz/

Szaknyelvi képzés

https://ti.uni-obuda.hu/szaknyelvi-kepzes-2023-osz/

Izgalmas és tudásban gazdag első tanévet kívánunk!
A Keleti Kar vezetése