Szakmai gyakorlat


Tisztelt Hallgatók!

A felsőoktatási szakképzések (FOSZK) záródolgozat (projektmunka dolgozat) Diploma Portálra történő feltöltési határideje:

2024. május 29.

Felhívom figyelmüket, hogy határidőn túli feltöltésre nincs mód, és nincs lehetőség kérelem benyújtására utólagos feltöltésre!

A záródolgozat (projektmunka dolgozat) nyomtatott formátumban történő leadásának határideje:

2024. június 7. 12 óra

A dolgozatot sem beköttetni, sem spiráloztatni nem szükséges, elegendő kinyomtatva lefűzőtasakban leadni, hogy a szakmai gyakorlat dokumentációhoz le tudjuk fűzni.


A szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése, az anyageszköz- technológia ismeretek és gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, az innovációs készség fejlesztése.

A szakmai gyakorlat ügyintézésének megkezdése előtt kérjük, OLVASSÁK ÁT A SZAKJUKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATOT, a szakmai gyakorlat rendjét!

Szakmai gyakorlat rendje

Alapképzési szakok

Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés
Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés
Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Amennyiben kérdés merülne fel a szabályzat átolvasását követően, a szakmai gyakorlatért felelős ügyintézőt tudják keresni.

Daragó Anita
szakmaigyakorlat@kgk.uni-obuda.hu
(1)666-5204

Munkaidőben a TA épület 1. emelet 125. irodában személyesen is kereshetik.

A szakmai gyakorlat megkezdése előtt 2 héttel le kell adni az együttműködési megállapodás
2 EREDETI, már a gazdálkodó szervezet által aláírt, lebélyegzett példányát az 1. számú melléklettel együtt.

A gyakorlat lezárultát követően PAPÍR ALAPON, EREDETI példányban kell leadni az igazoló lapot, kompentencia értékelő lapot, munkanaplót, szakmai beszámolót.

Munkaidőn kívül a TA épület 1. emelet 137. iroda ajtaja mellett kihelyezett postaládába is bedobhatják a papírokat, vagy postai úton is elküldhetik a következő címre: Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar, Daragó Anita részére 1444 Budapest, Pf. 273.


SZAKMAI GYAKORLATI HELYEK LISTÁJA


Együttműködési megállapodások szakonként (nappali tagozat)

Alapképzési szakok

Gazdálkodási és menedzsment szak
Gazdaságinformatikus szak
Kereskedelem és marketing szak
Műszaki menedzser szak

Felsőoktatási szakképzési szakok

Gazdálkodási és menedzsment FOSZK
Gazdaságinformatikus FOSZK
Kereskedelem és marketing FOSZK

A gazdálkodó szervezet és a hallgató között kötendő munkaszerződés tartalmi elvárásai (230/2012 Korm. rend. (VIII. 28.))

Igazoló lap

Kompetencia értékelő lap

Munkanapló

Nyilatkozatok (levelező és esti tagozat)