Szakdolgozat | Diplomamunka | Záróvizsga

Tanulmányi Ügyrend az alábbi határidőket tartalmazza a szakdolgozat/diplomamunka készítéssel kapcsolatban:

Szakdolgozati témák meghirdetése

az intézetekben téli záróvizsga esetén március 15-ig
nyári záróvizsga esetén október 15-ig

Témajelentkezés

A hallgató előzetes szóban vagy írásban történő témaegyeztetése a konzulenssel, a megfelelő téma kiválasztása. A konzulens visszajelzése a témaválasztás elfogadásáról. A hallgató témajelentkezése a Neptun rendszerben.

Ugrás a tudnivalókhoz

Fontos dátumok a 2023/2024. II. félévében szak/diplomadolgozó hallgatók számára:

  • Témaválasztási időszak a Neptun rendszerben: 2023. október 2. – 2024. január 2.
  • Pót témaválasztási időszak kérvény (OE-0014) segítségével: 2024.01.03 – 2023/24/2 félév regisztrációs hetének vége
  • Kérvények elbírálásának határideje: 2023/24/2 félév regisztrációs hetének vége + 1 hét
  • Az intézet átadja a hallgatónak a végleges Feladatlapot téli záróvizsga esetén október 31-ignyári záróvizsga esetén március 31-ig.

A kész dolgozat feltöltése a Diploma Portálra

A szakdolgozatot/diplomamunkát a 2023/24/I. félévben a Diplomamunka Portálra (https://diploma.uni-obuda.hu/) feltöltve és egy bekötött példányban kell beadni.

A konzultációs napló benyújtása továbbra is szükséges (a dolgozattól külön, de azzal egy időben nyújtandó be). A hallgató által a Diplomamunka Portálra történő szakdolgozat/diplomamunka feltöltési határideje: 2023. december 15. (péntek).


A felsőoktatási szakképzések záródolgozat feltöltési határidejéről: a határidő később kerül publikálásra, kérjük, rövid türelmüket! 

Záróvizsgára jelentkezés

A jelentkezést a Neptun rendszerben kell megtenni!

Ugrás a tudnivalókhoz

Záróvizsga jelentkezési határidők:

A határidők később kerülnek publikálásra, kérjük, rövid türelmüket! 

  • Záróvizsga jelentkezési időszak kezdete: 
  • Záróvizsga jelentkezési időszak vége: 
  • Záróvizsga lejelentkezési időszak kezdete: 
  • Záróvizsga lejelentkezési időszak vége: 

A 2023/2024-es tanév őszi záróvizsga időpontja: 2024. január 22 – 2024. február 2.

Helyszíne: 
A záróvizsgázó hallgatók vizsgabeosztását a záróvizsga jelentkezési időszak végét követően teszik közé az intézeti oldalakon. Kérjük, türelmüket ezzel kapcsolatban!

Előrehozott záróvizsga  A határidők később kerülnek publikálásra, kérjük, rövid türelmüket!