Szakdolgozat | Diplomamunka | Záróvizsga

Tanulmányi Ügyrend az alábbi határidőket tartalmazza a szakdolgozat/diplomamunka készítéssel kapcsolatban:

Szakdolgozati témák meghirdetése

az intézetekben téli záróvizsga esetén március 15-ig
nyári záróvizsga esetén október 15-ig

Témajelentkezés

A hallgató előzetes szóban vagy írásban történő témaegyeztetése a konzulenssel, a megfelelő téma kiválasztása. A konzulens visszajelzése a témaválasztás elfogadásáról. A hallgató témajelentkezése a Neptun rendszerben.

Ugrás a tudnivalókhoz

Fontos dátumok a 2024/2025. I. félévében szak/diplomadolgozó hallgatók számára:

  • Témaválasztási időszak a Neptun rendszerben: 2024. március 4- 2024. május 31.
  • Pót témaválasztási időszak kérvény (OE-0014) segítségével: 2024. június 1- szeptember 6. 2024/25/1 félév regisztrációs hetének vége
  • Kérvények elbírálásának határideje: 2024/25/1 félév regisztrációs hetének vége + 1 hét
  • Az intézet átadja a hallgatónak a végleges Feladatlapot téli záróvizsga esetén október 31-ignyári záróvizsga esetén március 31-ig.

A kész dolgozat feltöltése a Diploma Portálra

A szakdolgozatot/diplomamunkát a 2023/24/II. félévben a Diplomamunka Portálra (https://diploma.uni-obuda.hu/) feltöltve és egy bekötött példányban kell beadni.

A Diplomamunka Portál (https://diploma.uni-obuda.hu/) 2024. április 8-tól fogadja a dolgozatokat.

A konzultációs napló benyújtása továbbra is szükséges (a dolgozattól külön, de azzal egy időben nyújtandó be). A hallgató által a Diplomamunka Portálra történő szakdolgozat/diplomamunka feltöltési határideje: 2024. május 15. (szerda). A dolgozatot a Diplomamunka Portálra való feltöltés mellett egy bekötött példányban is be kell nyújtani. Az intézetek 2024. május 15. (szerda) 16 óráig fogadják be a dolgozat nyomtatott (bekötött) példányát. 

Az prezáróvizsgán résztvevő hallgatók számára a dolgozatok benyújtási határideje: egy héttel a rendes beadási határidő előtt.

A felsőoktatási szakképzések záródolgozat feltöltési határideje: 2024. május 29.


Záróvizsgára jelentkezés

A jelentkezést a Neptun rendszerben kell megtenni!

Ugrás a tudnivalókhoz

A 2023/2024. tanév tavaszi félévében karunk nem szervez előrehozott záróvizsgát.

Záróvizsga jelentkezési határidők:

Záróvizsga jelentkezési időszak kezdete: 2024. május 6. (hétfő) 08:00

Záróvizsga jelentkezési időszak vége: 2024. június 2. (vasárnap) 23:59

Záróvizsga lejelentkezési időszak kezdete: 2024. június 3. (hétfő) 08:00

Záróvizsga lejelentkezési időszak vége: 2024. június 23. (vasárnap) 23:59

A 2023/2024-es tanév tavaszi záróvizsga időpontja: 2024. június 24 – 2024. július 5.

Helyszíne: 
A záróvizsgázó hallgatók vizsgabeosztását a záróvizsga jelentkezési időszak végét követően teszik közé az intézeti oldalakon. Kérjük, türelmüket ezzel kapcsolatban!