szombat

Oktatási rend és TO nyitva tartás szombati munkanapokon

A 2018. évi munkanap-áthelyezésekből adódóan a 2018/19/1 félév oktatási és nyitva tartási rendje az alábbiak szerint alakul december hónapban.

2018. december 1. (szombat) munkanap (2018. december 24. helyett) – nappali munkarendű képzésben mintatanterv szerinti oktatás nem lesz, de az épületek nyitva tartanak.

2018. december 15. (szombat) munkanap (2018. december 31. helyett) – nappali munkarendű képzésben mintatanterv szerinti oktatás nem lesz, de az épületek nyitva tartanak.

A KGK Tanulmányi Osztálya mindkét napon 8-12 óráig várja a hallgatókat.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Óbudai Egyetem épületei 2018. december 23. (vasárnap) és 2019. január 2. (kedd) között zárva tartanak.

Pénzügyi műveltség konferencia

Összefoglaló a Pénzügyi műveltség konferenciáról

Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karán 2018. november 6-án a pénzügyi műveltséggel kapcsolatban szerveztek szakmai konferenciát, amely szorosan kapcsolódott a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz. A konferencián több neves előadó is részt vett, akik széles körben mutatták be a pénzügyi műveltség hazai helyzetét, valamint elemezték a gazdasági szereplők pénzügyi döntéseit és szokásait.

A konferencián a felkért előadók között szerepelt Barcza György, az Államadósság Kezelő Közport Zrt. (ÁKK) vezérigazgatója is, de több más hazai felsőoktatási intézményből is érkeztek előadók a rendezvényre. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehetőséget kívánt teremteni arra, hogy a magyar gazdaságot érintő aktuális kérdésekről érdemben is szakmai párbeszéd alakulhasson ki az egyetemi kollégák és a hallgatók minél szélesebb bevonása mellett.

A konferencia résztvevői betekintést kaphattak a magyar államadósság kezelésének helyzetébe, valamint több hazai és nemzetközi kutatási eredmény is bemutatásra került. A konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy a pénzügyi műveltség fejlesztésére igen nagy hangsúlyt kellene fektetni, és érdemben is szemléletváltásra lenne szükség, amelyben már az alap- és a középfokú oktatásnak is szerepet kell játszania. Az előadásokat követően Dr. Varga János, a rendezvény moderátora arra kérte a résztvevőket, hogy fogalmazzák meg kérdéseiket és véleményüket a témával kapcsolatban, akik ebben igen aktívnak bizonyultak. A rendezvény zárásaként Dr. habil Csiszárik-Kocsir Ágnes intézetigazgató kiemelte, hogy a pénzügyi műveltség fejlesztése a jövőben is fontos feltétele lesz a gazdasági fejlődésnek, így ezzel a témával kiemelten kellene foglalkozni magasabb szinten is. A konferencia prezentációs anyagait az előadók rendelkezésre bocsátották, amelyek elérhetők pdf formátumban.

Statisztika az oktatásban

Beszámoló a Statisztika az oktatásban – hogyan szerettethető meg? c. szimpóziumról

Az Óbudai Egyetem (ÓE) Keleti Károly Gazdasági Kara 2018. november 13-án megtartott szimpóziumának címe: Statisztika az oktatásban Hogyan szerettethető meg?” A rendezvény programja és kiadványa a statisztika, gazdaságstatisztika oktatás kihívásaival, a statisztikai adatok kezelésével foglalkozik, választ keresve rendezvény mottójául választott kérdésre. A szervezők célja a 2017-ben megkezdett közös gondolkodás továbbvitele a magyar felsőoktatás statisztikai és gazdaságstatisztikai oktatásában érintettekkel, valamint a Magyar Statisztikai Társaság képviselőivel.

A gazdasági, társadalmi jelenségek megértése, az adatok közötti összefüggések feltárása, az ok-okozatok értelmezése és elemzése komplex tudást követel meg a gazdasági képzés mellett a kapcsolódó tudományterületek oktatóitól, hallgatóitól is. A szimpózium célja, hogy megismertesse a résztvevőket azokkal a jó gyakorlatokkal, sajátos, sokszor újszerű megközelítéssel alkalmazott oktatási módszerekkel, amelyek a címben feltett kérdés megválaszolásában nyújtanak segítséget. A tradicionális oktatási keretekből ki kell lépni, meg kell értetni a hallgatókkal, hogy miért van szüksége – a sokszor nem szeretett ismeretekre – és legfőképpen arra, hogy mire tudják a megszerzett ismereteket használni.

Az előadásokat követő vitában a résztvevők megállapodtak abban, hogy keresni kell azokat a megoldásokat, amelyek – az intézményi sajátosságok, képzési területek figyelembevételével – alkalmazhatók és a rendezvény kérdésnek megválaszolására lehetőséget adnak.

MNB Kiválósági Ösztöndíjat

MNB Kiválósági Ösztöndíjat nyertek hallgatóink

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karán hét hallgató részesült a Magyar Nemzeti Bank Kiválósági Ösztöndíjában. A Magyar Nemzeti Bank Oktatási igazgatósága november 15-én ünnepélyes keretek között adta át az elismerő okleveleket az MNB Kiválósági Ösztöndíjat elnyert hallgatóknak.

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karán hét gazdálkodás és menedzsment szakos hallgató nyerte el a kimagasló tanulmányokat, a tudományos és közösségi életben vállalt aktivitást együttesen figyelembe vevő ösztöndíjat: Andó Zita, Baki Viktória Ágnes, Fodor Diána, Kormos Kata, Madarász Nikolett, Szabó András Gyula, Szabó Krisztina Vivien.

A díjátadó ünnepségen a Kart Baki Viktória Ágnes, Madarász Nikolett, Szabó András Gyula képviselték.
„Büszke vagyok hallgatóink sikerére, hiszen ez is igazolja, hogy a Karon olyan kollégák dolgoznak, akik felismerik és támogatják a tehetségeket a minél rangosabb sikerek elérésében”- mondta Dr. habil. Lazányi Kornélia a Keleti Károly Gazdasági Kar dékánja.

„Ugyanakkor azt is fontos megemlítenem, hogy a Kar filozófiájával összhangban a tehetséges hallgatók patronálása mellett ugyanakkora figyelmet fordítunk a mentorálásra szoruló diákokra is. A hallgatók által működtetett korrepetitori rendszerünk és a patronáló tanári programunk példaértékűen szolgálják a sikeres felzárkóztatást a közös tanulás élményén keresztül. Ez is erősíti a hallgatói összetartás, az egy közösséghez tartozást érzését. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a tény, hogy a hét MNB ösztöndíjas hallgatónk közül öten maguk is korrepetitorként segítik társaikat a tanulásban, a sikeres vizsgafelkészülésben” – tette hozzá a Kar dékánja.

Az ösztöndíjban részesült hallgatóinknak a Kar nevében gratulálunk!

Stipendium

Új pályázati lehetőség külföldi tanulmányokra

A Tempus Közalapítvány Campus Mundi ösztöndíjra vonatkozó pályázatot hirdet felsőoktatási hallgatók számára, államközi egyezmények keretében megvalósuló külföldi részképzésre, a 2019/20-as tanévre, Stipendium Hungaricum országokba. A pályázók itthoni tanulmányaikhoz szorosan kötődő, alap-, mester- vagy doktori képzésre vonatkozó részképzéseken vehetnek részt az ösztöndíjjal, továbbá kifejezetten szakdolgozat vagy disszertáció megírásához szükséges kutatómunkára is igényelhető támogatás. Ez a lehetőség a nem államközi egyezményeken alapuló külföldi részképzésre, szakmai gyakorlatra, illetve rövid tanulmányútra vonatkozó pályázati típusok mellett a negyedik típusú Campus Mundi hallgatói pályázati lehetőség.

A pályázati határidő: 2019. február 17. (de Izrael, Egyiptom, Kína esetén előrehozott határidő érvényesül). A hallgatóknak az online rendszerbe (a www.scholarship.hu oldalon keresztül, azon belül a Campus Mundi SH pályázatok sort kiválasztva) kell feltölteniük pályázati anyagukat.

A részképzés megvalósításához elnyerhető kiegészítő ösztöndíj összege 350 000 Ft/hó. Az ösztöndíjasok ezen felül útiköltség támogatásban részesülnek. Az ösztöndíjasoknak a pályázott tevékenység megvalósításakor (azaz az ösztöndíjas időszak teljes időtartama alatt) a küldő magyarországi felsőoktatási intézményben aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezniük (doktorjelölteknél nem feltétel).

A pályázati felhívás és két melléklete honlapunkról elérhető: http://tpf.hu/palyazatok/5079/campus-mundi-osztondij-allamkozi-egyezmenyek-kereteben-megvalosulo-reszkepzesre.

Mivel ez az ösztöndíjtípus államközi egyezményeken alapul, pályázni kizárólag az 1. sz. mellékletben megjelölt tevékenységekre és célországokba lehet, melyek a pályázati felhívás megjelenésekor a következőek: Albán Köztársaság, Algériai Népi Demokratikus Köztársaság, Belarusz Köztársaság, Egyiptomi Arab Köztársaság, Georgia (Grúzia), Indiai Köztársaság, Indonéz Köztársaság, Iráni Iszlám Köztársaság, Izrael Állam, Jordán Hásimita Királyság, Kenyai Köztársaság, Kínai Népköztársaság, Kuvaiti Állam, Libanoni Köztársaság, Macedón Köztársaság, Marokkói Királyság, Mongólia, Oroszországi Föderáció, Pakisztáni Iszlám Köztársaság, Palesztin Autonómia, Thaiföldi Királyság, Tunéziai Köztársaság, Türkmén Köztársaság, Ukrajna, Üzbég Köztársaság és Vietnami Szocialista Köztársaság. Figyelem, egyes országok esetén feltételes a meghirdetés.

Francsovics Anna

Trefort Ágoston-Díjat kapott Dr. Francsovics Anna

Az oktatás érdekében hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája, iskolateremtő tevékenysége elismeréseként Trefort Ágoston-Díjat adományozott Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter Dr. Francsovics Anna egyetemi docensnek, a KGK oktatójának, korábbi dékánhelyettesnek és intézetigazgatónak.

Gratulálunk a kiemelkedő elismeréshez!

Idea to business

Idea to Business workshop

Az Idea to business workshopot november 22-én második alkalommal rendezik meg a Start it@K&H inkubátorban. A workshop egy ötletverseny is egyben, melyre egyénileg tudnak jelentkezni a hallgatók, azonban a nap folyamán csapatban fognak kidolgozni egy közösen kiválasztott ötletet, amit végül egy szakmai zsűri előtt mutathatnak be. A legjobb ötleteket pedig értékes nyereményekkel honorálják.
Regisztráció és bővebb infó az alábbi linken: http://www.startitkh.hu/idea-to-business

Fontos, hogy nem csak azoknak a jelentkezését várjuk, akiknek van valamilyen jó ötlete, amit szeretnének valódi vállalkozássá formálni, hanem azokét is, akik csak szimplán érdeklődnek a startupok világa iránt.

Az egész napos program során érdekes előadásokat hallgatnak nálunk inkubált startupperektől, illetve más meghívott vendégektől, valamint mentorok, illetve szakmai előadók segítségével dolgozhatják ki a projektet.

A részvétel teljesen ingyenes, reggelivel, ebéddel, kávéval és jó hangulattal várjuk a vállalkozó kedvű fiatalokat!

Szerda délután TO zárva

2018. november 14-én a Tanulmányi Osztály zárva tart, tekintettel a TDK miatt elrendelt tanítási szünetre.

Szíves megértésüket köszönjük!