Üzleti Tudományok és Digitális Ismeretek Intézet

A  Üzleti Tudományok és Digitális Ismeretek Intézet széles körű szakmai területen magas szintű elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt a hallgatóknak. A képzést műszaki, gazdasági és informatikai ismeretekkel rendelkező oktatók biztosítják. Az oktatás jól felszerelt kutatási műhelyekben és laborokban folyik.
Az Intézet által gondozott specializációk: Vezetőképző specializáció, Vállalati stratégia specializáció magyar és angol nyelven.

Intézetigazgató:
Dr. habil. Szigeti Orsolya
egyetemi docens
megbízott intézetigazgató
e-mail: szigeti.orsolya@uni-obuda.hu
Tavaszmező u. 17. TA. III. emelet 310.


Intézetigazgató helyettes:
Dr. Szikora Péter
egyetemi docens
e-mail: szikora.peter@kgk.uni-obuda.hu
Tavaszmező u. 17. TA. III. emelet 320.


Intézeti titkárság
Nyírő Katalin Judit
igazgatási ügyintéző
Telefon: +36-30-157-1940
e-mail: nyiro.katalin@kgk.uni-obuda.hu
Tavaszmező u. 17. TA. III. emelet 310.


Hallgatói félfogadás:

2020.08.31. kiadott ÓE Intézkedési Terv – COVID-19 értelmében:
„8. Az ügyintézők és a hallgatók közötti kapcsolattartásban az elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket kell előnyben részesíteni.
Személyes részvételt igénylő esetekben előre időpontot kell egyeztetni.”

Kérjük a fentiek maradéktalan betartását!

Telefon: +36-30-157-1940
Tavaszmező u. 17. TA. III. emelet 310.
e-mail: nyiro.katalin@kgk.uni-obuda.hu

Hétfő10:00-12:00, 15:00-16:00
Kedd10:00-12:00
Szerda10:00-12:00, 15:00-16:00
Csütörtök10:00-12:00
Péntek10:00-12:00

Projektmunka Beszámolók (Folyamatosan frissítve)

Projektmunka beszámolók

Záróvizsga tájékoztató a VFI-ben záróvizsgázó hallgatók részére

2024. június 11. 15:00-15:50

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGM5ZWY1N2YtMWViOS00OTNiLTk3ZWItYjQyMmQ5NGU2MzBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221d6a56fa-705a-4bbc-8004-67a21d5e9b97%22%2c%22Oid%22%3a%22f71b73ff-ff61-4e9c-9db8-b3ca6b10b6ac%22%7d

Final exam briefing for students taking their final exam at VFI

11/06/2024 16:00-16:40

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDIyZjI5MWEtZTE4My00YzQ3LWFkNjItODRlOGZjZWUzZjAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221d6a56fa-705a-4bbc-8004-67a21d5e9b97%22%2c%22Oid%22%3a%22f71b73ff-ff61-4e9c-9db8-b3ca6b10b6ac%22%7d

Tervezett záróvizsga beosztás (utolsó frissítés: június 18.)

További információk: Üzleti Tudományok és Digitális Ismeretek Intézet