Statisztika az oktatásban

Beszámoló a Statisztika az oktatásban – hogyan szerettethető meg? c. szimpóziumról

Az Óbudai Egyetem (ÓE) Keleti Károly Gazdasági Kara 2018. november 13-án megtartott szimpóziumának címe: Statisztika az oktatásban Hogyan szerettethető meg?” A rendezvény programja és kiadványa a statisztika, gazdaságstatisztika oktatás kihívásaival, a statisztikai adatok kezelésével foglalkozik, választ keresve rendezvény mottójául választott kérdésre. A szervezők célja a 2017-ben megkezdett közös gondolkodás továbbvitele a magyar felsőoktatás statisztikai és gazdaságstatisztikai oktatásában érintettekkel, valamint a Magyar Statisztikai Társaság képviselőivel.

A gazdasági, társadalmi jelenségek megértése, az adatok közötti összefüggések feltárása, az ok-okozatok értelmezése és elemzése komplex tudást követel meg a gazdasági képzés mellett a kapcsolódó tudományterületek oktatóitól, hallgatóitól is. A szimpózium célja, hogy megismertesse a résztvevőket azokkal a jó gyakorlatokkal, sajátos, sokszor újszerű megközelítéssel alkalmazott oktatási módszerekkel, amelyek a címben feltett kérdés megválaszolásában nyújtanak segítséget. A tradicionális oktatási keretekből ki kell lépni, meg kell értetni a hallgatókkal, hogy miért van szüksége – a sokszor nem szeretett ismeretekre – és legfőképpen arra, hogy mire tudják a megszerzett ismereteket használni.

Az előadásokat követő vitában a résztvevők megállapodtak abban, hogy keresni kell azokat a megoldásokat, amelyek – az intézményi sajátosságok, képzési területek figyelembevételével – alkalmazhatók és a rendezvény kérdésnek megválaszolására lehetőséget adnak.