A Vállalkozásfejlesztés és Infokommunikációs Intézet szakdolgozat témái

Dr. Bálint Krisztián, adjunktus

1. Blokklánctechnológiában rejlő lehetőségek vizsgálata
2. Hagyományos pénzügyi megoldások összehasonlítása a centralizált (CeFi), illetve decentralizált (DeFi) pénzügyekkel
3. Az NFT (non-fungitible token) projektekben rejlő lehetőségek vizsgálata
4. Bányászati lehetőségek vizsgálata a blokkláncon
5. Kriptovalutával kapcsolatos szabályozások és adózási megoldások
6. A kriptovalutákkal történő visszaélélések és bűncselekmények vizsgálata
7. A metaverzumban rejlő marketing lehetőségek vizsgálata vállalati szempontból
8. Vállalati információbiztonság és annak menedzselése
9. Banki tevékenységekhez tartozó biometrikus azonosítási lehetőségek vizsgálata
10. Elektronikus oktatás alapú továbbképzési lehetőségek vizsgálata a vállalati szférában
11. E-learning alapú biztonságtudatossági képzés iránti vállalati igények feltérképezés
12. Lehetséges biometrikus azonosítási megoldások az oktatási intézményekben
13. Az oktatástechnológiában és az elektronikus tanulásban rejlő lehetőségek vizsgálata
14. Álláskeresési technikák és az ehhez kapcsolódó információs források vizsgálata
15. Munkaerő-piaci trendek. A mai magyar munkaerőpiac sajátosságainak vizsgálata
16. Önmotivációs technikák és az önszabályozás szerepének vizsgálata a szakmai fejlődésben

Dr. Bogáth Ágnes, adjunktus

1. A szervezeti kultúra hatása a vállalkozások fejlődésére (kkv, családi vállalkozás, középvállalt, nagyvállalat)
2. Vezetői stílusok és kompetenciák vizsgálata és elemzése. A vezetői stílus hatása a vállalkozások fejlődésére.
3. Egyén hozzájárulása a szervezetek sikerességéhez és a vállalkozások fejlesztéséhez (kompetenciák, személyiség, hiedelmek, motivációk, attitűd)
4. Szervezetekben működő csoportok csoportdinamikai vizsgálata. Csoporton belüli együttműködés hatása a szervezetre.
5. Stressz, kiégés hatása és kezelése a szervezetekben
6. Önismerettől az önmenedzselésig, mint karrierépítési stratégia
7. Sikeres vállalkozói életutak feltárása biográfiai módszerekkel
8. Élethossziglani tanulás és munkaerőpiaci aktivitás összefüggései
9. Példaképek hatásai a felnőttkori karrierre
10. Pályakép, pályakorrekció, pályamódosítás felnőttkorban, (belső, önismereti és külső, piaci tényezők szerepe)
11. Karrier-tanácsadás szerepe, funkciója és hatásai a munkavállalók életében
12. Vállalat, mint tanuló szervezet
13. Humánerőforrás-fejlesztés vállalati környezetben
14. Vállalati belső képzések, mint hozzájárulás a vállalat stratégiai céljaihoz
15. Controlling rendszer bevezetése KKV-nál.
16. Családi vállalkozás versenyképesség elemzése és fejlesztése
17. Családi vállalkozásnál controlling rendszer bevezetése
18. Családi vállalkozások életciklusa. Alapítás, működés, utódlás.
19. Családi vállalkozások hatékonyságának elemzése.
20. Családi vállalkozások stratégiai, operatív tervezése.
21. Generációváltás folyamata. Utódlástervezés a családi vállalkozásoknál.
22. KKV stratégiai, operatív tervezése.
23. Középvállalkozások controlling rendszere, fejlesztése
24. Mikro- és kisvállalkozások hatékonyságának javítása controlling segítségével
25 . Vállalkozásindítás, üzleti tervezés

Borbás László, mestertanár

1. Tudásvezérelt újraiparosítás az EU-ban és Magyarországon.
2. Sikeres családi vállalkozások egy hazai borvidéken.
3. Az EU egyes szektorális (agrár, verseny, kereskedelem stb) politikáinak megvalósulása Magyarországon.
4. A jogharmonizáció megjelenése a gazdasági illetve társadalmi élet egyes területein.
5. Magyarország EU-hoz való csatlakozásának hatásai a magyar gazdaság egyes szektoraira.
6. Az EU eddigi és további bővítésének problémái, következményei.
7. Az EU intézményrendszere reformjának szükségessége és nehézségei.
8. A Monetáris Unióhoz való csatlakozás feltételei, esélyei, problémái.
9. A kis- és középvállalkozások versenyképességének vizsgálata az EU-ban.
10. Az EU kis-és középvállalkozásokra vonatkozó politikája, programjai.
11. A magyar KKV-politika EU-s vonatkozásai
12. Az EU regionális politikájának érvényesülése Magyarországon.
13. Az Europa2020 program tartalma, megvalósításának feltételrendszere.
14. Az Europa2020 program magyar vonatkozásai, végrehajtásának problémái.
15. Az EU 2014-2020 közötti Többéves Pénzügyi Keretprogramjának (Multiannual Financial Framework) elemei, az egyes részprogramok elemzése.

Dr. Deák Zsuzsanna, egyetemi docens

Vállalkozás értékelése (könyvszerinti, tőzsdei, gazdasági és likvidációs érték alapján)
Üzleti, stratégiai tervezés és üzleti helyzetértékelés egy létező vállalatra
Beruházásgazdaságossági vagy projektértékelési vizsgálat egy konkrét vállalati példán keresztül
A vállalkozás vagyoni-, pénzügyi-, és likviditásihelyzetének elemzése a mérleg adatai alapján.
Költségstruktúra elemzés és összehasonlítás vállalati példán
Egy vállalkozás komplex vizsgálata, és fejlesztési javaslatok
Vállalati eredményesség indikátorok (Balanced Scorecard/KPI stb.) kidolgozása
Hasonlítson össze két céget a tőzsdei adatai (NYSE, BUX, DAX stb.) alapján.
Egy ágazat, szektor tőzsdei elemzése, trendek, kilátások
Magyar termékek, Hungaricumok elemzése a hazai piacon
Csomagolás, védjegyek, eredet (stb.) szerepe az élelmiszer vásárlási döntésekben
Környezettudatos/Egészségtudatos vásárlói szokások, fentartható fogyasztás
A gazdasági/hitelválság hatása egy ágazatra/ szférára (pl. kkv-k, bankok, mezőgazdaság).
Pénzügyi oktatás a magyar oktatási rendszerben

Fehér-Polgár Pál, tanársegéd

1. A benchmarking gyakorlati alkalmazása
2. Vállalkozásindítás, üzleti tervezés.
3. A biometrikus azonosítás lehetőségei, korlátai általában és/vagy konkrét helyzetben
4. A digitális aláírás lehetséges problémái
5. A Nagy Testvér figyel – lehetőségek és problémák a (mobil) internet korában és/vagy az internet- és mobiltelefon szolgáltatás során kezelt és megőrzött adatok Magyarországon és az EU-ban
6. A gazdasági bűnözés és az informatika
7. Jelszótörési lehetőségek és jelszóbiztonság
8. Költséghatékony és biztonságos kommunikáció a vállalati szférában
9. Torrent: a technika és a jog ellentmondásai
10. Biztonságos kommunikációs megoldások a (mobil) üzleti világban
11. Az informatikai fejlődés követése vagy figyelmen kívül hagyása egy kisvállalkozásnál.
12. Információbiztonsági tudatosság vizsgálata

Horváth Ádám, tanársegéd

1. A Business Shared Centerek telepítési tényezőinek hatása a szakosodásra V4-es térség + EU új tagállamokban
2. A Business Shared Centerek előnyei és hátrányai az adott ország gazdaságára
3. Aktuális trendek a Business Shared Centerek EU-s piacán
4. Adatbányászati módszerek alkalmazhatósága nem integrált vállalat-irányítási rendszerekkel dolgozó vállalatok esetében
5. Egyedi üzleti probléma megoldása Oracle Application Expressel
6. SaaS-megoldásokra áttérés a KKV-k esetében
7. PaaS-megoldások használata a KKV-kban
8. IaaS-megoldások használata a KKV-kban
9. Privat Cloud kialakítása egy magyarországi cégben
10. IKT-infrastuktúra stratégiai szerepe a magyar KKV-k életében
11. Az információ-biztonság szerepe a magyar KKV-k életében
12. A magyar KKV-k előtt információ-biztonsági kihívások
13. Digitális transzformáció üzleti hatása
14. Digitális transzformáció infrastrukturális hatása
15. Digitális önvédelem a XXI. században
16. AI társadalmi kockázatai

Dr. Gyarmati Gábor, adjunktus

1. A háromdimenziós gazdaság, avagy az erkölcs megjelenése a gazdaságban.
2. Az iszlám bankrendszer bemutatása és összehasonlítása a hazaival.
3. Az alkoholizmus gazdasági vonatkozásai, kiemelten a munkára vonatkozóan
4. A cigarettafogyasztás gazdasági vonatkozásai, avagy milyen hatással van a cigarettázás a munkaerő hatékonyságra?
5. A vezetés művészete, azaz egy-egy példán keresztül megvizsgálni mitől lehet művészet a vezetés
6. Fenntarthatóság, avagy mitől számít fenntarthatónak egy vállalati tevékenység, egy szektor vagy egy gazdaság.
7. A HACCP gyakorlati kérdései egy kiválasztott vállalat esetében
8. Az újkori olimpiák hatásai és gazdasági eredményei, mitől sikeres egy olimpia?
9. Az egészség különböző paramétereinek gazdasági hatásai- Milyen gazdasági következményei lennének, ha egészségesebbek lennénk?
10. Versenyképesség kérdése egy konkrét példán keresztül
11. Egy szervezési vagy vezetési téma statisztikai eszközrendszerrel való elemzése
12. Milyen a magyar vállalati vezető? Konkrét példákon keresztüli elemzés.
13. pont Egészségtudatosság. Mennyire számít az egészséges életmód a fiatalok számára? (táplálkozási, mozgási, srtesszkezelési hajlandóságok és szokások)
14. pont Az egészségügyi ellátási rendszer finanszírozásának elemzése – mi hogyan működik, és mitől lenne jobb?
15. pont Amerikai-kínai gazdasági háború. Mi áll a háttérben? A kérdéskör történelmi, makrogazdasági, stb. elemzése.
16. pont Vállalatok és államok környezetvédelmi tevékenysége, és azok elemzése konkrét példákon keresztül.

Dr. Katona Ferenc, adjunktus

1. A magyar bankrendszer szerepének a vizsgálata az ingatlanpiac alakulásának viszonylatában
2. Vállalkozások finanszírozási lehetőségeinek a vizsgálata, egy konkrét vállalati példán keresztül is
3. Lízing, mint finanszírozási megoldás
4. Beruházásgazdaságossági vizsgálat egy konkrét vállalati példán keresztül
5. Marketingráfordítások, mint beruházások a vállalkozás tevékenységébe
6. Vállalatátvilágítás, egy konkrét példán keresztül is
7. Vállalkozás pénzügyi-gazdasági vizsgálata
8. Egy vállalkozás marketingstratégiájának a vizsgálata
9. Egy vállalkozás vagy termék marketingkommunikációs stratégiájának az elemzése
10. Marketingpolitikai döntések vizsgálata a termék életciklusának függvényében
11. Csomagolás szerepének vizsgálata a termék/vállalat kommunikációs politikájában
12. Reklámhatékonyság vizsgálat
13. Közösségi hálózatok szerepének vizsgálata a termék/vállalat kommunikációs politikájában
14. A marketing szerepének vizsgálata a KKV szektor esetében
15. A válság hatása a vállalkozások marketingstratégiájára
16. Egy vállalkozás értékelése
17. Működő vállalat átvilágítása
18. Stratégiai tervezés egy konkrét vállalkozás esetében
19. Üzleti tervezés egy konkrét vállalkozás esetében
20. A marketing-controlling rendszer vizsgálata egy konkrét vállalat esetében
21. A marketing-controlling szerepének a vizsgálata a vállalkozások hatékonyságának a szempontjából
22. A tervezés szerepe a vállalatok marketingtevékenységében
23. Egy vállalkozás likviditási és finanszírozási kérdéseinek vizsgálata, összefüggései
24. Az outsourcing szerepe, gazdasági, szervezési és fejlesztési hatásainak elemzése a vállalkozásokban
25. Az elektronikus és az internetes kereskedelem formái, fejlődése, gyakorlati alkalmazásának feltételei és lehetőségei
26. Tárgyi eszközgazdálkodás vizsgálata
27. Forgóeszköz-gazdálkodás hatékonyságának vizsgálata
28. Drónok gazdasági alkalmazása
29. A CSOK szerepe az építőiparban
30. A bevándorlás hatása a GDP-re

Dr. Keszthelyi András, egyetemi docens

1. Paradigmaváltás: Papír tankönyv kontra e-tankönyv
2. Paradigmaváltás: A magánszféra védelme a XXI. században
3. Online stratégia tervezése egyetemünk/karunk számára
4. Jelszóhasználati szokások vizsgálata
5. Böngészési szokások vizsgálata a biztonság szempontjából
6. Tanulmányi nyilvántartó rendszer (részleges) adatmodellezése, tervezése
7. Tanulmányi nyilvántartó rendszer terhelhetőségének vizsgálata
8. A szabad szoftverek használatának tapasztalatai és/vagy lehetőségei a közszférában és/vagy az üzleti életben
9. Gazdasági bűnözés és informatika
10. Etikai problémák a virtuális világban

Szabó Richard, tanársegéd

1. Feltörekvő piacok (tőzsdék) instrumentumainak elemzése.
2. Vállalatfinanszírozás lehetőségei
3. Banki szolgáltatások stratégiája
4. Bankminősítés
5. Cégminősítés
6. A Tőzsde szerepe a gazdaságban
7. A magyar tőzsde jövője
8. Feltörekvő, koncentrált piacok
9. Banki struktúrák változása a 3. évezredben
10. A Baseli szabályozók hatása a banki likviditásra és finanszírozási képességre
11. Speciális bankügyletek
12. Adózási gyakorlat KKV számára
13. Közszolgálati pénzügyek és üvegzseb
14. Európai Uniós projektek és lehívások
15. KKV finanszírozás
16. Angolszász US GB nagyvállalat finanszírozás
17. Mikrovállalkozások finanszírozásának speciális kérdései
18. A speciális irányultságú nemzetközi turizmus
19. A fenntartható fejlődés aspektusai a BRIC országokban
20. Hagyományos elképzelések változása az Ázsiai régióban a modernizáció hatására
21. A török kisebbségpolitika speciális kérdései a 21 században
22. Az új állatvédelmi törvény gazdasági következményei
23. Nonprofit szervezetek működtetése közösségi oldalakon, elmélet és gyakorlat

Dr. Szikora Péter, egyetemi docens

1. Csoportos döntések vizsgálata
2. Bizonytalanságok kezelésére is alkalmas ismeretalapú döntés előkészítő rendszerek.
3. Többkritériumos döntési problémák vizsgálata
4. Informatikai biztonság: üzleti és szabad szoftverek
5. A szabad szoftverek használatának tapasztalatai a közszférában
6. A Neptun hallgatói felületének elemzése és értékelése
7. Linuxra váltás lehetőségei egy kis és közepes vállalkozásánál
8. Könyvtár kontra e-book, (elektronikus könyvek megjelenésének a hatása a gazdaságra)
9. Php és MySQL avagy programozzunk szabadon (költségcsökkentési lehetőségek egy kisvállalkozásnál)
10. Az interneten terjedő számítógépes játékok hatása a fiatal generációra
11. Az informatikai fejlődés követése vagy figyelmen kívül hagyása egy kisvállalkozásnál.
12. Élet a campus licenc nélkül az oktatásban
13. Hallgatói motivációk vizsgálata a felsőoktatásban
14. Folyamatos számonkérés hatása a hallgatói eredményekre a felsőoktatásban

Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin, egyetemi tanár

Szakdolgozat témák (alapszak)

1. Gazdálkodás egy konkrét vállalati erőforrással, mint erőforrás racionalizálási lehetőség (konkrét vállalati példán keresztül).
2. Fenntartható gazdaság – nemnövekedés elmélete mentén vett témák.
3. Kis- és középvállalkozások menedzsmentje, fejlődése, versenyképessége.