Vállalkozásfejlesztés a XXI. században 2023/1. kötet

 

A teljes kiadvány innen elérhető
Borító
Tartalomjegyzék

Előszó

A megbízhatóság kritériumai
Dörnyei Otília, Tégla Zsolt

A háztartási szektor vagyonmegoszlásának vizsgálata Magyarországon
Sumitz Gabriella Anna, Katona Ferenc

Hogyan változzunk? Milyen ismeretekre, tudásra van szükség a megváltozott világunkban?
Jäckel Katalin, Garai-Fodor Mónika

A Viresol Kft. jövedelmezőségi helyzetének elemzése
Fricz Klaudia, Szőke Brigitta

Az innovatív projektek alkalmazhatóságának és létjogosultságának ügyféloldali értelmezése
Csiszárik-Kocsir Ágnes

Az influenszer marketing hatása a fogyasztói döntésekre
Popovics Anett

A digitális átállás nehézségei és a magyar kkv-szektorban alkalmazott megoldások
Garai-Fodor Mónika, Varga János, Csiszárik-Kocsir Ágnes

Az öntözés jelentősége a magyar mezőgazdasági vállalkozások működésében
Kiss Lívia Benita

A kutatási, fejlesztési és innovációs projektek helye és szerepe a kis- és középvállalkozások életében a digitalizáció és a projektszemlélet aspektusából
Dobos Oszkár, Csiszárik-Kocsir Ágnes

A nyugat alkonya közgazdász szemmel – új világrend felé?
Pintér Tibor, Polák-Weldon Réka, Szilágyi Gábor

A változáskezelés leghatékonyabb módjai a magyar kis-és középvállalkozások körében
Varga János, Csiszárik-Kocsir Ágnes, Garai-Fodor Mónika

A “Z” generáció véleménye a zöld pénzügyekről egy primer kutatás tükrében
Baranyi Aranka, Papp Klaudia, Széll Adrienn, Zsigrai Hanna

Felhasználói elégedettség vizsgálata a globális jelentőségű építészeti megaprojektek esetén
Csiszárik-Kocsir Ágnes

Digitalizáció hatása a kommunikációs szokásokra generáció-specifikus elemzésben
Garai-Fodor Mónika

Kockázati tényezők szerepe a konvencionális és a precíziós művelésmód tükrében
Vlaskality Sára Dóra
Mi jelent értéket, boldogságot a magyar Z generáció tagjainak 2022-2023-ban?
Jäckel Katalin, Garai-Fodor Mónika

A felszolgálási díj természete – a fogyasztó ügyféli, kérelmezői státusza
Hámori Antal

Jaycustomerek a magyar egészségügyben
Jäckel Katalin, Garai-Fodor Mónika, Lukács Zoltán Gábor

Magyar vonatkozású egészségipari fejlesztések és innovációk finanszírozási sajátosságainak vizsgálata a XXI. században
Vitéz-Durgula Judit

Vásárlási szokások elemzése a magyar élelmiszerek esetében
Popovics Anett, Garai-Fodor Mónika

A mesterséges intelligencia és a természetes nyelvi feldolgozás erejének hasznosítása a kommunikáció forradalmasítására és az innováció ösztönzésére
Prorok Máté

Lehetséges egyetemi adatbázisokat fenyegető veszélyek
Bálint Krisztián

Tárgyi eszközök értékelése a magyar és a nemzetközi számviteli szabályozások alapján
Borzán Anita, Szekeres Bernadett

Vállalkozásfejlesztés a XXI. században 2023/2. kötet

A teljes kiadvány innen elérhető
Borító
Tartalomjegyzék

Előszó

Mesterséges intelligenciával támogatott alkalmazások közvetlen munkaerőpiaci hatásai illusztrátorok és cégvezetők véleménye alapján

Berke Szilárd

Szervezet és biztonság: a visszaélések bejelentéséről

Mizser Csilla Ilona

Digitális tudatosság és megfontoltság a Z generációs fiatalok esetén

Berényi Csaba, Csiszárik-Kocsir Ágnes

A vezetői önismeret és érzelmi intelligencia szerepe az autentikus vezetéssel

Bogáth Ágnes

A tudatos adózói magatartás vizsgálata a kkv szektorban

Dobos Piroska, Takácsné György Katalin

A technostresszt befolyásoló tényezők

Szikora Péter

Egy munkahely megítélésében és a munkahelyi teljesítménynövelésben szerepet játszó tényezők

Garai Fodor Mónika, Jäckel Katalin

A pénzügyi szocializáció befolyásoló hatása a pénzügyi kirekesztődésre

Csiszárik-Kocsir Ágnes, Varga János

Projekt sikertényezők és sikerkritériumok változása a COVID-19 tükrében – szakirodalmi szakirodalmi áttekintés

Balogh János

A startup vállalkozások válságállóképessége a visegrádi országokban – egy kérdőíves felmérés

Kézai Petra Kinga

Válaszok és megoldások a klímaváltozás kihívásaira két megaprojekt példáján

Varga János, Csiszárik-Kocsir Ágnes

Jövedelmi egyenlőtlenségek vizsgálata Magyarországon a V4 országok

Nagy Viktor

Egy egyetemi kurzus tananyagfelépítésének elemzése formális fogalomanalízissel 

Szilágyi Győző Attila

Kiégés jelensége az Óbudai Egyetem hallgatóinál egy kérdőíves kutatás

Bogáth Ágnes

A Flow megtapasztalása vezetői szemszögből a különböző generációk között

Balázs Dávid, Berke Szilárd

Az önvezető autók a covid után

Szikora Péter

A digitális szocializáció hatása a középiskolás fiatalok eszközhasználatára

Berényi Csaba, Csiszárik-Kocsir Ágnes

A magyarországi vállalatok versenyképessége

Plötz Anita

A magyar fiatal fogyasztók értékorientációja, az egyéni értékszemlélet szegmentációs szerepe

Garai Fodor Mónika

Személy –e a mesterséges intelligencia?

Molnár Balázs

Állami szerepvállalás a kriptovaluta kibocsátásban – megoldások, gyakorlatok, megaprojektek és vélekedések

Csiszárik-Kocsir Ágnes, Varga János

Innovációs és K+F politika szervezetrendszerek az Európai Unióban és Magyarországon

Veres Richárd

Körforgásos gazdaság: elvek és gyakorlat – példák Japánból

Szekeres Valéria

Kérdőíves kutatás a munkahelyi kiégés és stressz témájában

Menyhért Kornél Tamás, Bogáth Ágnes

Mitől érezzük jól magunkat? A jóléthez és a jólléthez vezető tényezők értelmezése egy primer kutatás eredményei alapján

Varga János, Csiszárik-Kocsir Ágnes

Mesterséges intelligencia – hogyan formálódik a jövő?

Molnár Balázs

Hulladékgazdálkodás és újrahasznosítás a körkörös gazdasági átállásban és várható társadalmi hatásai

Szélpál Szilárd

A körforgásos gazdaság és annak kapcsolata a Green Deal-lel

Vígh Orsolya Kinga, Varga János

A versenyképesség finn csodája, az innováció országépítő hatása

Varga János, Balogh Attila, Veres Richárd

Tapasztalatok és perspektívák a könyvelői karrierről, mint a digitális korszak kulcstényezőjéről

Krájnik Izabella, Fosztó Mónika

A fenntartható innováció hatása a környezeti, társadalmi és gazdasági szempontok figyelembevételével

Krájnik Izabella, Nuwan Gunarathne