Specializációk gazdálkodási és menedzsment szakon (E tanterv)

A specializáció tárgyainak oktatása nappali és levelező munkarendben is az 6. félévtől kezdődik, jelentkezni viszont a 5. félévben kell.

Választható specializációk:

Vezetőképző specializáció

A specializáció célja olyan szakemberek képzése, akik megalapozott és gyakorlati alapokon nyugvó szakmai ismeretekkel rendelkeznek a szervezetek működéséről, az irányítási és szervezési módszerekről, és képesek alkalmazni a különböző vezetési technikákat. Megszerzett tudásuk birtokában képesek elemezni, tervezni, irányítani a szervezeteket és azok munkafolyamatait; képesek vállalati problémákat felismerni, elemezni és megoldani. Felkészültek arra, hogy stratégiailag szemléljék a szervezeteket, mint entitásokat és az azokat körülvevő és meghatározó piaci-gazdasági környezetet, hogy innovatív, a kor követelményeinek megfelelő, gazdasági megoldások segítségével támogassák a szervezetek hatékony és eredményes működését.
A specializáción végzett hallgató képes lesz stratégiákban gondolkodni, a vállalat stratégiájának megfelelően vezetni, az általa irányított gazdálkodó szervezet érdekeinek az érvényesítésére, a vállalat külső és belső kapcsolatrendszerének tudatos kialakítására és működtetésére, a külső partneri kapcsolatok erősítésére, valamint a szervezeten belüli kapcsolatok átlátására és céltudatos fejlesztésére.
A specializáció a vezetői perspektívát ismertető tantárgyak mellett kompetenciák fejlesztését célzó kurzusokat is tartalmaz, melyek révén a hallgatók képessé válnak a munkatársak és beosztottak ösztönzésére és motiválására, a munkatársak teljesítményének értékelésére, elkötelezettségük és teljesítményük növelésére.

Digitális pénzügyek specializáció

Minőségmenedzsment specializáció

Pénzügyi menedzsment specializáció

Projektmenedzsment és B2B marketing specializáció