Szakdolgozat, záróvizsga

Az intézet által meghirdetett szakdolgozat témákért lásd a csatolt dokumentumot.
Az oktatókkal történő egyeztetéshez az intézet fogadóóráit lásd az intézet megfelelő oldalán:
Fogadóórák

A szakdolgozat/diplomamunka készítésével kapcsolatos szabályzatok, eljárási rend, formai követelmények és határidők, valamint a záróvizsgával kapcsolatos rendelkezések a Szabályzatok, formanyomtatványok menü Szakdolgozat, záróvizsga fejezetében találhatók.

Záróvizsga tételsorok a kar központi oldalán

Szakdolgozat témák
Angol nyelvű szakdolgozat témák (Suggested thesis topics in English)
Diplomamunka témák Vállalkozásfejesztés mesterszakon

Vizsgabeosztás a Vállalkozásfejlesztés és Infokommunikációs Intézetben tartott záróvizsgákhoz (2023/24/1 félév)