PROJEKTMUNKA – konzulensi témajavaslatok

A témaválasztásban, valamint a projektmunkával kapcsolatos kérdésekben a konzulensek és az intézeti projektmunka felelősök tudnak segítséggel szolgálni.
Marketing és Üzleti Tudományok Intézet (MÜI): Dr. Saáry Réka, egyetemi adjunktus, intézetigazgató-helyettes, saary.reka@kgk.uni-obuda.hu
Közgazdaságtudományi és Pénzügyi Intézet (KPI): Dr. Mizser Csilla, egyetemi docens, intézetigazgató-helyettes, mizser.csilla@kgk.uni-obuda.hu
Módszertani és Menedzsment Intézet (MMI): Dr. habil. Piricz Noémi, egyetemi docens, intézetigazgató-helyettes, piricz.noemi@kgk.uni-obuda.hu
Vállalkozásfejlesztési és Módszertani Intézet (VFI): Dr. Szikora Péter, egyetemi docens, intézetigazgató-helyettes, szikora.peter@kgk.uni-obuda.hu

Választható projektmunka témák az egyes intézetekben:

utolsó frissítés: 2023. április 4.

Közgazdaságtudományi és Pénzügyi Intézet

Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes

1. Vállalkozásfinanszírozási gyakorlat elemzése egy KKV esetén
2. Banki lakossági termékportfólió áttekintő elemzése
3. Banki vállalati termékportfólió áttekintő elemzése
4. Működés fejlesztési projekt megalapozó elemzése
5. Beruházási döntés előkészítés kkv szinten
6. Pénzgazdálkodás és felhasználás elemzése egy kkv esetén
7. Projektvezetési gyakorlat és módszertani átalakulás menedzselése

Dr. Csernák József

1. Egy új technológiai tervezése, gazdasági megvalósíthatóságának értékelése
2. Vállalatértékelés módszertani és alkalmazási lehetőségei a KKV szektorban
3. Beruházási döntések megalapozása statikus és dinamikus pénzügyi mutatók
segítségével
4. Vállalati pénzügyek és a projektmenedzsment kapcsolatai

Földi Péter

1. Projektvezetési gyakorlat és módszertani átalakulás menedzselése egy vállalkozás
példáján keresztül
2. Vezetési és menedzsment modellek gyakorlati alkalmazása a mindennapokban
3. Az innováció jelentősége és szerepe a versenyképesség kialakításában
4. KKV-k szervezeti felépítése és (vagyon)gazdálkodása
5. Vállalatértékelés módszertani és alkalmazási lehetőségei a KKV szektorban

Dr. Mizser Csilla

1. Konfliktusmenedzsment gyakorlata két gazdasági társaság jogvitáján keresztül
bemutatva
2. Mediáció és alternatív vitarendezés a gazdasági életben, a gazdasági szereplők
mindennapjaiban
3. Munkajogi helyzetek és menedzselhető konfliktusok –munkahelyi kommunikáció
egy munkahely példáján keresztül, tervezhető és nem tervezhető konfliktusok,
transzformáció lehetőségei

Dr. Szekeres Valéria

1. Nemzetközi versenyképesség tényezőinek beazonosítása adott vállalat esetében
2. Külföldi piacokon való megjelenés egyes szakaszainak feltárása
3. Nemzetközi vállalat belső struktúrájának elemzése

Dr. Tégla Zsolt

1. Raktári automatizálási projektek (Ipar 4.0)
2. Megújuló energiaforrások beruházási projektjeinek vizsgálata
3. Szállítási folyamatok optimalizálása
4. Logisztikai ellátási láncok vizsgálata
5. Energetikai beruházási projektek megtérülése

Módszertani és Menedzsment Intézet

Gombaszögi Ildikó

1. Üzleti terv készítés
2. Minőségfejlesztési projekt egy szervezetben
3. Környezetirányítási rendszer fejlesztése egy konkrét szervezetben
4. Egy szervezet számviteli rendszerének kialakítása vagy továbbfejlesztése
5. Társadalmi felelősség vállalási projekt egy szervezetben
6. Tárgyi eszköz gazdálkodás fejlesztése
7. Egy konkrét vállalkozás beruházási projektje
8. Egyéni témák külön egyeztetés alapján

Prof. Dr. habil. Karácsony Péter

1. Egy működő szervezet teljesítmény értékelési rendszerének a kidolgozása
2. Egy működő szervezet motivációs és ösztönzési rendszerének a fejlesztése

Kovácsné Bukucs Erzsébet

1. Egy vállalkozás beszerzési logisztikájának fejlesztése
2. Egy vállalkozás termelési logisztikájának fejlesztése
3. Készletgazdálkodás és raktározás fejlesztése egy szervezetben.
4. Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem fejlesztése egy szervezetben.
5. Vevőkiszolgálás és fogyasztóvédelem fejlesztése egy szervezetben
6. Üzleti terv készítés
7. Számviteli politika kialakítása
8. Információs rendszer kialakítása/korszerűsítése KKV környezetben

Dr. Nagy Viktor

1. Kérdőíves kutatás megtervezése
2. Megfigyeléses vizsgálatok tervezése
3. Kísérletek tervezése
4. Fogyasztói elégedettség mérése
5. Döntési helyzetek heurisztikáinak vizsgálata
6. CRM rendszerek fejlesztésének lehetőségei

Dr. habil. Piricz Noémi

1. Egy konkrét szervezet konfliktus-kezelési módszereinek elemzése és javaslattétel a javításra
2. A két kiválasztott szervezet konfliktus-kezelési módszereinek bemutatása, összehasonlítása és javaslatok tétele
3. Egy konkrét szervezet HR politikájának értékelése és fejlesztési javaslat kidolgozása
4. A két kiválasztott szervezet HR politikájának értékelése, összehasonlítása és fejlesztési javaslat kidolgozása
5. Egy konkrét szervezet stratégiájának értékelése és fejlesztési javaslat kidolgozása

Dr. habil. Szeghegyi Ágnes

1. Emberi erőforrás tervezés/stratégiák kialakítása egy szervezetben
2. Az emberi erőforrás menedzsment szerepe a szervezeti konfliktusok kezelésében (fejlesztési terv egy konkrét szervezetben).
3. Tudásmenedzsment stratégiák – perszonalizáció, kodifikáció vizsgálata és továbbfejlesztése egy konkrét szervezetben
4. Vállalati tudástranszfer feltételrendszere, módszerei, eredményeinek felmérése és továbbfejlesztési tervezet egy konkrét szervezetben
5. Munkaerő biztosítás (toborzás-kiválasztás) vállalat specifikus módszereinek alkalmazása egy konkrét szervezetben

Dr. Szilágyi Győző

1. Képzeletbeli diákkávézó kialakítása az egyetemen.
2. Diák levelező lista kialakítása a közös hallgatói tudásbázis érdekében. (A hallgatók szakmai közösségi fóruma, ahol információt cserélhetnek a kurzusokkal kapcsolatosan.)
3. Feladatértékelő elektronikus rendszer kifejlesztése tabletre. (A ZH vagy gyakorló feladatok azonnali javítására alkalmas szoftver alkalmazás tabletre.)
4. Free webes elektronikus szakirodalmi felület kialakítása. (A hallgatók fel és letölthetnek a kurzusokhoz szükséges és ajánlott szakirodalmi forrásokat.)
5. Online kurzustájékoztató rendszer kialakítása az egyetemen. (kb. mint egy reptér tájékoztató felülete, épp melyik teremben, ki, milyen órát tart.)
6. Egyéni témák külön egyeztetés alapján

Dr. habil. Tick Andrea

1. Egy vállalkozás informatikai infrastruktúra fejlesztési projektje
2. Egy vállalkozás digitalizálásának fejlesztési, kialakítási projektje
3. Családbarát vállalkozási arculat kialakítási projekt
4. Egy vállalkozás társadalmi felelősség vállalási projektjének megvalósítása
5. Egy vállalkozás ’szociális vállalkozás’-i (Social entepreneurship) elemeinek fejlesztési projektje
6. Vállalatirányítási fejlesztési projekt egy vállalkozás esetén
7. Üzleti folyamatok hatékonyságának növelése egy vállalkozás esetén
8. Vállalkozás online megjelenésének akadálymentesítése

Váradi Zoltán

1. Minőségirányítási rendszer fejlesztése egy szervezetben
2. Lean szemléletű fejlesztés egy termelő szervezetben
3. Egyéni témák külön egyeztetés alapján

Viktor Patrik

1. Önvezető járművek fogyasztói elemzése, amely alapján tervezet kidolgozása a piaci terjeszkedéshez
2. Önvezető rendszerek elemzése és fejlesztési javaslat készítése
3. E-sport hazai helyzetének vizsgálata alapján fejlesztési javaslat kidolgozása
4. E-sport nemzetközi helyzetének vizsgálata alapján fejlesztési javaslat kidolgozása
5. Online oktatás helyzetének vizsgálata alapján fejlesztési javaslat kidolgozása

ANGOL NYELVŰ KÉPZÉSEN

Dr. habil. Piricz Noémi

1. Analyzing the conflict management methods of a specific organization and proposing improvements
2. Introduction, comparison and making suggestions of the conflict management methods of the two selected organizations
3. Evaluating the HR policy of a specific organization and drawing conclusions
4. Evaluation, comparison and drawing of conclusions of the HR policy of the two selected organizations
5. Evaluating the strategy of a specific organization and drawing conclusions

Dr. habil. Tick Andrea

1. IT infrastructure development project of a business enterprise
2. Accessibility of the online appearance of a business enterprise
3. Digitalisation development and deployment project of a business enterprise
4. Family-friendly enterprise image realisation
5. Deployment of a social responsibility project of a business enterprise
6. Development of the elements of becoming a social enterprise for a business enterprise
7. Development of the enterprise resource planning in case of a business enterprise
8. The improvement of the effectiveness of the business processes of a business enterprise
9. Dynamic online appearance, its development, harmonisation and optimising in case of a nonprofit organisation

Viktor Patrik

1. Analysis of self-driving vehicle concepts
2. Analysis of self-driving systems
3. Domestic issues of e-sports
4. International issues of e-Sports
5. Online education issues

Marketing és Üzleti Tudományok Intézet

Dr. Balázs Zsuzsanna

Az üzleti élet és a társadalom genderszempontú vizsgálata / Examining the relationship between business, gender, and society
2. A sztereotípiák, előítéletek és ideológiák szerepe a nők és kisebbségi csoportok munkateljesítményére / The effect of stereotypes, prejudicies and ideologies on the work performance of women and minorities
3. A művészet és a marketing viszonya (film, színház, fotográfia, festészet, irodalom, stb.) / Marketing the arts (film, performing arts, photography, visual arts, literature, etc.)
4. Az érzékenyítő tréningek hatása a vállalati kultúrákra / The influence of sensitization trainings on organisational cultures
5. Írország, Magyarország és Olaszország üzleti és társadalmi kapcsolatának vizsgálata / Examining the business and social relationships between Ireland, Italy and Hungary
6. A kulturális félreértések hatása a nemzetközi üzleti kapcsolatokra / The effect of cultural misunderstandings on international business relationships

Dr. habil. Berke Szilárd

1. A szervezeti kiválóság elemzése adott vállalkozásnál
2. A jóllét (wellbeing) kérdései adott családi vállalkozásnál
3. Szervezetfejlesztés adott családi vállalkozás példáján
4. Vezetési, menedzsment vagy marketing ötletek megvalósítása egy szervezet példáján
5. A szervezeti kultúra építés gyakorlata adott vállalkozásnál
6. Adott KKV szervezet piaci helyzetének marketing és menedzsment szempontú elemzése

Dörnyei Otília

1. A Z-generáció márkaválasztásai
2. A szabadidő eltöltésének lehetőségei
3. A GDPR bevezetésének tapasztalatai

Prof. Dr. Fogarasi József

1. Mezőgazdasági piaci biztosítások összehasonlító elemzése – egy vállalkozás biztosításának kiválasztása
2. Egy vállalkozás működésének klímaterhelés csökkentési lehetőségeinek a gazdasági hatásai
3. Egy mezőgazdasági vállalkozás öntözésfejlesztési projektjének előkészítése

Dr. habil. Garai-Fodor Mónika

1. Valamely fogyasztói csoport/ generáció médiafogyasztási szokásainak vizsgálata
2. Valamely termék vagy szolgáltatás fogyasztását/választását befolyásoló tényezők elemzése
3. Munkáltatói márka elemzése konkrét példán keresztül
4. Az élelmiszer marketing hatása a Z generációra

Dr. Molnár Máté

előre egyeztetett témaválasztás

Dr. Popovics Anett

1. Generációs különbségek vizsgálata magyar élelmiszerek vásárlása esetén
2. A védjegyek szerepe az élelmiszer vásárlási döntésekben
3. Társadalmi felelősségvállalás (CSR) a gyakorlatban
4. Szolgáltatások versenyképességének elemzése vállalati példák bemutatásán keresztül
5. A személyes eladás szerepe a szolgáltatóvállalatok piaci pozíciójának megerősítésében
6. Új online kommunikációs eszközök beillesztése a vállalati stratégiába
7. Külső és belső PR komplex elemzése adott vállalat példáján keresztül

Dr. Saáry Réka

1. Termékbevezetés, termékek átpozicionálásának marketing feladatai
2. Vállalati arculat, imázs elemzése
3. Vállalati marketingkommunikáció vizsgálata, kampánytervezés a gyakorlatban
4. Reklámhatás elemzése, a fogyasztói válaszok vizsgálata
5. Szolgáltatásmarketing specifikumok vizsgálata a gyakorlatban

Dr. habil. Szigeti Orsolya

előre egyeztetett témaválasztás

Dr. Varga János

1. Szervezeti diagnózis és reflexiótétel: egy vállalkozás vagy szervezet átvilágítása és javaslattétel a szervezetfejlesztésre
2. Innovatív megoldások kitalálása és bevezetése a mindennapi gyakorlatba
3. Projektterv megvalósítása és kidolgozása a társadalmi felelősségvállalás és a fenntarthatóság jegyében
4. A klímasemlegesség és fenntarthatóság elősegítésének támogatása projektalapú megoldásokkal
5. Egy szervezeti változás nyomon követése, dokumentálása és tovább gondolása
6. Az együttműködés, a teammunka és a szervezeti kultúra javításának lehetőségei
7. Kék óceán- vagy új ötletek megvalósítása és üzleti tervének elkészítése
8. A vezetési stílusok vizsgálata és fejlesztése

Vállalkozásfejlesztés és Infokommunikációs Intézet

Bálint Krisztián

1. Egyéni vállalkozásban rejlő lehetőségek vizsgálata
2. Egy konkrét vállalkozásindítás előtti terv előkészítésének fontosabb lépései
3. Fogyasztói attitüdök vizsgálata egy választott termékcsoportra
4. Preferncia alapú termékválsztási magatartás vizsgálata

Dr. Bogáth Ágnes

1. Induló/működő vállalkozás üzleti tervezése
2. Működő vállalkozás controlling rendszerének kialakítása, fejlesztése
3. Szervezetfejlesztési koncepció kidolgozása
4. Tréning és coaching a vállalatoknál

Fehér-Polgár Pál

1. E-kereskedelem a gyakorlatban. Webáruház tervezése, fejlesztése, működtetése.
ANGOL NYELVŰ KÉPZÉSEN:
1. E-commerce in practice. Starting of an e-commerce project/company, or analysis of possibilities for an ongoing project.

Horváth Ádám

1. Informatikai rész-megoldás fejlesztés egy magyarországi vállalatnál
2. Non-profit szervezetnél bármilyen projekt
3. HR-fejlesztés projektje
4. Üzleti probléma megoldása adatbányászati módszerekkel
5. Üzleti és/ vagy Informatikai fejlesztés…
6. Kis volumenű profit-orientált K+F projekt
7. Kis társadalmi közösségek non-profit alapú projektje

Dr. Gyarmati Gábor

1. A gyógynövények (pl. medvehagyma) piacainak, szabályozásának, kereskedelmi jellemzőinek vizsgálata. Fókuszban a vállalkozásokkal
2. Banki szektor kis- és középvállalati szektorának szánt termékének fejlesztése. A kezdetektől a végtermékig, és annak használatáig.
3. Egy város közlekedésének bioüzemanyag kérdései. 1.,2. és 3. generációs bioüzemanyagok használata a városi közlekedésben.
4. Egy vállalat gazdasági, környezeti és társadalmi fenntarthatóságának kérdései.
5. Egy vállalat vagy egy szektor fenntarthatóságának kérdései. (Gazdasági, társadalmi, környezeti fenntarthatóság nézőpontjából)
6. A nemzetközi kereskedelem versenyképességének elemzése vagy egy ország, vagy egy termékkör vonatkozásában. (Balassa index számításának felhasználásával).

Dr. Keszthelyi András

1. A Neptun hatékonyságának elemzése, egy alternatív rendszer kifejlesztésének megvalósíthatósági tanulmánya.
2. Az elektronikus aláírás bevezetésének lehetőségei és hatása az egyetemi adminiszt-rációs folyamatok hatékonyságára.

Dr. Katona Ferenc

1. Egy konkrét vállalkozás üzleti tervezése
2. Egy konkrét vállalkozás marketingstratégiájának megtervezése
3. Egy konkrét vállalkozás gazdasági átvilágítása
4. Balanced Scorecard kialakítása egy konkrét vállalkozásnál
5. Egy konkrét beruházás gazdaságosságának vizsgálata
6. Egy konkrét vállalkozás marketingteljesítmény tervezési és mérési rendszerének kidolgozása
7. Egy konkrét marketingkampány teljesítményének a tervezése és eredményességének mérése
8. Fedezetszámítás alkalmazása konkrét termék(ek) esetében
9. Önköltségszámítás alkalmazása konkrét termék(ek) esetében

Dr. Kárpáti-Daróczi Judit

1. A munkaerő-piac által elvárt kompetenciák.
2. Egy új termék piaci bevezetésének elemző bemutatása egy konkrét vállalkozásnál
3. Egy vállalkozás marketingstratégiájának vizsgálata.
4. Egy iparág néhány szereplője marketingstratégiájának összehasonlító elemzése.
5. Egy iparág piacának elemző bemutatása egy piaci szereplő szempontjából.

Dr. Szikora Péter

1. Önvezető autók bevezetésének gazdasági és biztonsági aspektusai
2. Oktatási innovációk használatainak lehetőségei
3. Szabad szoftverek bevezetésének lehetőségei KKV-ba.

Szabó Richard

1. Egy magyar vállalkozás pénzügyi kockázatvállalási lehetőségei Magyarországon
2. Egy magyar vállalkozás pénzügyi kockázatvállalási lehetőségei az Európai Unióban
3. Kereskedelem Ázsiával – Kína
4. Kereskedelem Ázsiával – Japán
5. Kereskedelem Ázsiával – India
6. Kereskedelem Ázsiával – Korea 7. Kereskedelem Ázsiával – Dél-Kelet Ázsia
8. Tőzsdék Kínában – mit és hol érdemes?
9. A Pacifikus régió felértékelődése az USA szemszögéből
10. A Pacifikus régió kereskedelme a változó világban
11. Fenntarthatóság és környezetvédelem speciális kérdései az Amur régióban
12. Nemzeti parkok lehetőségei Indiában a demográfiai trend függvényében

ANGOL NYELVŰ KÉPZÉSEN:
1. Financial risk taking for enterpreneurs in Hungary
2. Financial risk taking for enterpreneurs in the European Union
3. Foreign trade with Asia – China
4. Foreign trade with Asia – Japan
5. Foreign trade with Asia – India
6. Foreign trade with Asia – Korea
7. Foreign trade with Asia – South-East Asia
8. IPO in Chinese Stock Exchanges
9. Trade in the Pacific region under global change
10. Special quaestions of Suistanability and Nature Protecton in the Amur Region
11. The future of the National Parks in India – by the growth of population

Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin

1. Egy termelő/szolgáltató vállalat értéklánc mentén történő termelési szerkezet kialakítása/optimalizálása a forrásszükséglet megtervezésével. (A fő tevékenység lehet élelmiszeripar, mezőgazdaság stb., sörfőzde, tejüzem, cukrászda, ökogazdaság.)
2. Egy szolgáltató tevékenységre alapozott induló vállalkozás telephelyválasztása, a piaci input-output kapcsolatok megtervezése, stratégiájának kialakítása. (Itt a humán kérdések is előjöhetnek.) Pl. SNIs gyermekek fejlesztő óvodájától, idős gondozáson a sport, fitneszig sok minden belefér.

ANGOL NYELVŰ KÉPZÉSEN:
1. Designing / optimizing the production structure of a producing/servicing company along the value chain by planning resource requirements. (The main activities can be food industry, agriculture etc., brewery, dairy, confectionery ecoeconomy.)
2. Choosing a site for a start-up based on a service provider, designing market input-output relationships, and developing a strategy. (Human issues can arise here as well.) For example, from SNIs children’s kindergarten, elderly care to sports and fitness, there are many things to do.

Vissza a projektmunka főoldalára