A Vállalkozásfejlesztés és Infokommunikációs Intézet TDK témái

Dr. Bálint Krisztián, adjunktus

 1. Blokklánctechnológiában rejlő lehetőségek vizsgálata
 2. Hagyományos pénzügyi megoldások összehasonlítása a centralizált (CeFi), illetve decentralizált (DeFi) pénzügyekkel
 3. Az NFT (non-fungitible token) projektekben rejlő lehetőségek vizsgálata
 4. Bányászati lehetőségek vizsgálata a blokkláncon
 5. Kriptovalutával kapcsolatos szabályozások és adózási megoldások
 6. A kriptovalutákkal történő visszaélélések és bűncselekmények vizsgálata
 7. A metaverzumban rejlő marketing lehetőségek vizsgálata vállalati szempontból
 8. Vállalati információbiztonság és annak menedzselése
 9. Banki tevékenységekhez tartozó biometrikus azonosítási lehetőségek vizsgálata
 10. Elektronikus oktatás alapú továbbképzési lehetőségek vizsgálata a vállalati szférában
 11. E-learning alapú biztonságtudatossági képzés iránti vállalati igények feltérképezés
 12. Lehetséges biometrikus azonosítási megoldások az oktatási intézményekben
 13. Az oktatástechnológiában és az elektronikus tanulásban rejlő lehetőségek vizsgálata
 14. Álláskeresési technikák és az ehhez kapcsolódó információs források vizsgálata
 15. Munkaerő-piaci trendek. A mai magyar munkaerőpiac sajátosságainak vizsgálata
 16. Önmotivációs technikák és az önszabályozás szerepének vizsgálata a szakmai fejlődésben

Dr. Bogáth Ágnes, adjunktus

 1. Szervezetfejlesztési koncepció kidolgozása
 2. Tréning és coaching a vállalatoknál
 3. Szervezetek vizsgálata szervezeti magatartás szempontjából
 4. Stressz a szervezetekben

Borbás László, mester oktató

 1. Tudásvezérelt újraiparosítás az EU-ban és Magyarországon.
 2. Sikeres családi vállalkozások egy hazai borvidéken.
 3. Az EU egyes szektorális (agrár, verseny, kereskedelem stb) politikáinak megvalósulása Magyarországon.
 4. A jogharmonizáció megjelenése a gazdasági illetve társadalmi élet egyes területein.
 5. Magyarország EU-hoz való csatlakozásának hatásai a magyar gazdaság egyes szektoraira.
 6. Az EU eddigi és további bővítésének problémái, következményei.
 7. Az EU intézményrendszere reformjának szükségessége és nehézségei.
 8. A Monetáris Unióhoz való csatlakozás feltételei, esélyei, problémái.
 9. A kis- és középvállalkozások versenyképességének vizsgálata az EU-ban.
 10. Az EU kis-és középvállalkozásokra vonatkozó politikája, programjai.
 11. A magyar KKV-politika EU-s vonatkozásai
 12. Az EU regionális politikájának érvényesülése Magyarországon.
 13. Az Europa2020 program tartalma, megvalósításának feltételrendszere.
 14. Az Europa2020 program magyar vonatkozásai, végrehajtásának problémái.
 15. Az EU 2014-2020 közötti Többéves Pénzügyi Keretprogramjának (Multiannual Financial Framework) elemei, az egyes részprogramok elemzése.

Fehér-Polgár Pál, tanársegéd

 1. A benchmarking gyakorlati alkalmazása
 2. Vállalkozásindítás, üzleti tervezés.
 3. A biometrikus azonosítás lehetőségei, korlátai általában és/vagy konkrét helyzetben
 4. A digitális aláírás lehetséges problémái
 5. A Nagy Testvér figyel – lehetőségek és problémák a (mobil) internet korában és/vagy az internet- és mobiltelefon szolgáltatás során kezelt és megőrzött adatok Magyarországon és az EUban
 6. A gazdasági bűnözés és az informatika
 7. Jelszótörési lehetőségek és jelszóbiztonság
 8. Költséghatékony és biztonságos kommunikáció a vállalati szférában
 9. Torrent: a technika és a jog ellentmondásai
 10. Biztonságos kommunikációs megoldások a (mobil) üzleti világban
 11. Az informatikai fejlődés követése vagy figyelmen kívül hagyása egy kisvállalkozásnál.

Dr. Gyarmati Gábor, adjunktus

 1. Egy cég fenntarthatóságának vizsgálata. Avagy a fenntarthatóság 3 pillére miképpen jelenik meg egy vállalatnál?
 2. Mitől számír fenntarthatónak egy vállalati tevékenység, egy szektor, vagy egy gazdaság- átfogó elemzés. 
 3. A cigarettafogyasztás hatása a munkaerőre, és a termelékenységre.
 4. Az alkoholfogyasztás hatása a munkamorálra, és a termelékenységre.
 5. Háromdimenziós gazdaság, avagy az erkölcs megjelenése a gazdaságban, vagy egy vállalatnál.
 6. Napjaink válságainak elemzése, hátterének feltárása. Kelet Európa, Közel-Kelet.
 7. Az egészség és a gazdaság kapcsolata. Miért éri meg egészségesnek lenni, és miért nem?
 8. Egy új termék piaci bevezetésének elemző bemutatása.
 9. Üzleti tervezés és üzleti értékelés működő vállalkozásnál.
 10. Egy új termék piaci bevezetésének elemző bemutatása egy konkrét vállalkozásnál.
 11. A vállalkozások és vállalkozók jellemzőinek megjelenése egy konkrét vállalkozásnál.
 12. A munkaerő-piac által elvárt kompetenciák.
 13. A szervezeti kultúra hatása a vállalkozásokra.
 14. A vállalati stratégia megvalósulása egy KKV szektorba tartozó vállalkozásnál.
 15. Egy tetszőlegesen választott magyarországi középvállalkozás fejlődési pályájának vizsgálata, értékelése az életciklus modellek tükrében.

Dr. Horváth Ádám, adjunktus

 1. A Business Shared Centerek telepítési tényezőinek hatása a szakosodásra V4-es térség + EU új tagállamokban
 2. A Business Shared Centerek előnyei és hátrányai az adott ország gazdaságára
 3. Aktuális trendek a Business Shared Centerek EU-s piacán
 4. Adatbányászati módszerek alkalmazhatósága nem integrált vállalat-irányítási rendszerekkel dolgozó vállalatok esetében
 5. Egyedi üzleti probléma megoldása Oracle Application Expressel
 6. SaaS-megoldásokra áttérés a KKV-k esetében
 7. PaaS-megoldások használata a KKV-kban
 8. IaaS-megoldások használata a KKV-kban
 9. Privat Cloud kialakítása egy magyarországi cégben
 10. IKT-infrastuktúra stratégiai szerepe a magyar KKV-k életében
 11. Az információ-biztonság szerepe a magyar KKV-k életében
 12. A magyar KKV-k előtt információ-biztonsági kihívások
 13. Digitális transzformáció üzleti hatása
 14. Digitális transzformáció infrastrukturális hatása
 15. Digitális önvédelem a XXI. században
 16. AI társadalmi kockázatai

Dr. Katona Ferenc, adjunktus

 1. A magyar bankrendszer szerepének a vizsgálata az ingatlanpiac alakulásának viszonylatában
 2. Vállalkozások finanszírozási lehetőségeinek a vizsgálata, egy konkrét vállalati példán keresztül is
 3. Lízing, mint finanszírozási megoldás
 4. Beruházásgazdaságossági vizsgálat egy konkrét vállalati példán keresztül
 5. Marketingráfordítások, mint beruházások a vállalkozás tevékenységébe
 6. Vállalatátvilágítás, egy konkrét példán keresztül is
 7. Vállalkozás pénzügyi-gazdasági vizsgálata
 8. Egy vállalkozás marketingstratégiájának a vizsgálata
 9. Egy vállalkozás vagy termék marketingkommunikációs stratégiájának az elemzése 10. Marketingpolitikai döntések vizsgálata a termék életciklusának függvényében
 10. Csomagolás szerepének vizsgálata a termék/vállalat kommunikációs politikájában
 11. Reklámhatékonyság vizsgálat
 12. Közösségi hálózatok szerepének vizsgálata a termék/vállalat kommunikációs politikájában
 13. A marketing szerepének vizsgálata a KKV szektor esetében
 14. A válság hatása a vállalkozások marketingstratégiájára
 15. Egy vállalkozás értékelése
 16. Működő vállalat átvilágítása
 17. Stratégiai tervezés egy konkrét vállalkozás esetében
 18. Üzleti tervezés egy konkrét vállalkozás esetében
 19. A marketing-controlling rendszer vizsgálata egy konkrét vállalat esetében
 20. A marketing-controlling szerepének a vizsgálata a vállalkozások hatékonyságának a szempontjából
 21. A tervezés szerepe a vállalatok marketingtevékenységében
 22. Egy vállalkozás likviditási és finanszírozási kérdéseinek vizsgálata, összefüggései
 23. Az outsourcing szerepe, gazdasági, szervezési és fejlesztési hatásainak elemzése a vállalkozásokban
 24. Az elektronikus és az internetes kereskedelem formái, fejlődése, gyakorlati alkalmazásának feltételei és lehetőségei
 25. Tárgyi eszközgazdálkodás vizsgálata
 26. Forgóeszköz-gazdálkodás hatékonyságának vizsgálata
 27. Drónok gazdasági alkalmazása
 28. A CSOK szerepe az építőiparban
 29. A bevándorlás hatása a GDP-re

Dr. Keszthelyi András, egyetemi docens

 1. Paradigmaváltás: Papír tankönyv kontra e-tankönyv
 2. Paradigmaváltás: A magánszféra védelme a XXI. században
 3. Online stratégia tervezése egyetemünk/karunk számára
 4. Jelszóhasználati szokások vizsgálata
 5. Böngészési szokások vizsgálata a biztonság szempontjából
 6. Tanulmányi nyilvántartó rendszer (részleges) adatmodellezése, tervezése
 7. Tanulmányi nyilvántartó rendszer terhelhetőségének vizsgálata
 8. A szabad szoftverek használatának tapasztalatai és/vagy lehetőségei a közszférában és/vagy az üzleti életben
 9. Gazdasági bűnözés és informatika
 10. Etikai problémák a virtuális világban
 11. Adatmodellező eszközök összehasonlító elemzése
 12. Microsoft szoftverek és szabad szoftverek mint biztonsági kérdés

Szabó Richard, tanársegéd

 1. Feltörekvő piacok (tőzsdék) instrumentumainak elemzése.
 2. Vállalatfinanszírozás lehetőségei
 3. Banki szolgáltatások stratégiája
 4. Bankminősítés
 5. Cégminősítés
 6. A Tőzsde szerepe a gazdaságban
 7. A magyar tőzsde jövője
 8. Feltörekvő, koncentrált piacok
 9. Banki struktúrák változása a 3. évezredben
 10. A Baseli szabályozók hatása a banki likviditásra és finanszírozási képességre
 11. Speciális bankügyletek
 12. Adózási gyakorlat KKV számára
 13. Közszolgálati pénzügyek és üvegzseb
 14. Európai Uniós projektek és lehívások
 15. KKV finanszírozás
 16. Angolszász US GB nagyvállalat finanszírozás
 17. Mikrovállalkozások finanszírozásának speciális kérdései
 18. A speciális irányultságú nemzetközi turizmus
 19. A fenntartható fejlődés aspektusai a BRIC országokban
 20. Hagyományos elképzelések változása az Ázsiai régióban a modernizáció hatására
 21. A török kisebbségpolitika speciális kérdései a 21 században
 22. Az új állatvédelmi törvény gazdasági következményei
 23. Nonprofit szervezetek működtetése közösségi oldalakon, elmélet és gyakorlat

Dr. Szikora Péter, egyetemi docens

 1. Csoportos döntések vizsgálata
 2. Bizonytalanságok kezelésére is alkalmas ismeretalapú döntés előkészítő rendszerek.
 3. Többkritériumos döntési problémák vizsgálata
 4. Informatikai biztonság: üzleti és szabad szoftverek
 5. A szabad szoftverek használatának tapasztalatai a közszférában
 6. A Neptun hallgatói felületének elemzése és értékelése
 7. Linuxra váltás lehetőségei egy kis és közepes vállalkozásánál
 8. Könyvtár kontra e-book, (elektronikus könyvek megjelenésének a hatása a gazdaságra)
 9. Php és MySQL avagy programozzunk szabadon (költségcsökkentési lehetőségek egy kisvállalkozásnál)
 10. Az interneten terjedő számítógépes játékok hatása a fiatal generációra
 11. Az informatikai fejlődés követése vagy figyelmen kívül hagyása egy kisvállalkozásnál.
 12. Élet a campus licenc nélkül az oktatásban
 13. Hallgatói motivációk vizsgálata a felsőoktatásban
 14. Folyamatos számonkérés hatása a hallgatói eredményekre a felsőoktatásban

Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin, egyetemi tanár

 1. Gazdálkodás egy konkrét vállalati erőforrással, mint erőforrás racionalizálási lehetőség (konkrét vállalati példán keresztül).
 2. A magyarországi vállalkozások és más gazdasági szervezetek struktúrájának alakulását befolyásoló tényezők vizsgálata.
 3. Kis- és középvállalatok sikeressége és az innováció kapcsolata. 4. Változtatás menedzsment, mint a sikeres vállalat egyik kulcsa.
 4. Horizontális és vertikális integráció lehetőségei, gazdasági szerepe a vállalati működésében.
 5. Kis- és középvállalkozások menedzsmentje, fejlődése, versenyképessége.
 6. Fenntartható gazdaság – nemnövekedés elmélete mentén vett témák.
 7. Fenntarthatóság – vállalati felelősség.
 8. Környezeti kockázatok, gazdasági hatások.