Informatikai Szakest

Informatikai Szakest az Egyetemen

Február 24-én 15:00 kezdettel Informatikus Szakest volt a Keleti Karon, a Tavaszmező utcában.
A Jánossy Ferenc Szakkollégium és a Robottechnikai Szakkollégium Viktor Patrik és dr. Eigner György vezetésével csatlakozott a gazdaságinformatikus szak szakfelelőse és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Információbiztonsági Szakosztályának elnöke, Keszthelyi András kezdeményezéséhez egy hosszú távú együttműködés keretében.
Részletes beszámoló a további információkban!

Február 24-én 15:00 kezdettel Informatikus Szakest volt a Keleti Karon, a Tavaszmező utcában. A Jánossy Ferenc Szakkollégium és a Robottechnikai Szakkollégium Viktor Patrik és dr. Eigner György vezetésével csatlakozott a gazdaságinformatikus szak szakfelelőse és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Információbiztonsági Szakosztályának elnöke, dr. Keszthelyi András kezdeményezéséhez egy hosszú távú együttműködés keretében. A rendezvény célja az volt, hogy a diákok közvetlen benyomásokat tudjanak szerezni arról, hogy „az iparban” mi várja őket. Dr. habil. Garai-Fodor Mónika, a KGK dékánja köszöntötte a megjelenteket, és hangsúlyozta a szakkollégiumok fontosságát, és ennek a rendszernek a közösségi erejét. Ezután az est házigazdája, dr. Keszthelyi András bemutatta a jelenlévő ipari szereplőket:

  • az Euronet Services képviseletében Tilk Gergely,
  • a Gloster képviseletében Szekeres Viktor,
  • a KYINDRYL képviseletében Kiss Máté és Márkus Zsolt,
  • a MOL IT és GBS képviseletében Svébis András,
  • az S&T Magyarország képviseletében Stanczel István,
  • a T-Systems képviseletében Regős Péter és Kelemen Lilla,
  • és végül, de nem utolsósorban a Thales képviseletében Hirsch Gábor.
  • Az NJSZT-t Tihanyi Zoltán képviselte, akit külön köszönet illet munkájáért, nélküle az esemény nem jöhetett volna létre.

Az est két kérdés köré épült: Mik a legégetőbb kérdések (az IT szektorban)? Van optimum az egyetemi képzés (az „universitas” eredeti jelentésében) és az ipari elvárások között? Ezen kérdésekről fejtették ki álláspontjukat a meghívott résztvevők, s kérdeztek a hallgatók és a jelen lévő oktató kollégák. 94 hallgató volt jelen a rendezvényen, hét egyetemi szakkollégium képviseltette magát, a mi két szakkollégiumunkon kívül itt voltak a BME, PTE, NKE, ELTE, CORVINUS, NYE szakkollégiumainak érdeklődői is. A kétórás program végén kötetlen beszélgetés alakult ki, amelyhez a szervező szakkollégiumok ételt és frissítőt biztosítottak. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az informatikai tudás mellett fontosak az üzleti ismeretek is, mert lehet fölmerült problémákra briliáns műszaki-informatikai megoldásokat találni, de a nagy kérdés az, hogy vajon megéri-e. Hasonlóképpen egyetértettek abban, hogy az egyetemről kikerülő hallgatók tudása nagyjából megfelelő, ami viszont ezen túl nagyon fontos, az az ún. „soft skill”-ek, a csapatmunkában való együttműködés képessége és készsége, a munkához és a tanuláshoz (!) való hozzáállás.

A szervezők megegyeztek abban, hogy a félév folyamán rendeznek még egy hasonló eseményt.
Keszthelyi András, Viktor Patrik