Félévkezdés, diákigazolvány

Adott félév zárásához, és a következő félév kezdéséhez kapcsolódóan az alábbi területeken lehet a jogviszonnyal rendelkező hallgatóinknak teendője. Kérjük, tekintse át a leírtakat, és ennek megfelelően tervezze ügyintézési kötelezettségeit.
A megfelelő eljárások lefolytatása és az esetleges határidők betartása hallgatói felelősség! Ezek elmulasztása jogvesztő hatállyal bír, és a kapcsolódó anyagi, erkölcsi vagy jogi következmény a hallgatót terheli!
A kérelmek beadási határideje az előző félévekhez képest nem változott, ez az oldal csak összefoglalja egy helyen a teendők szerteágazó körét.

Ki a tanulmányi előadóm?

A TO előadója nevét a hallgató a Neptunban a Tanulmányok/Képzés adatok alatt tekintheti meg, az Ügyintéző sorban.
A saját TO előadó elérhetőségeit (iroda, telefon, email) a Tanulmányi előadók oldalunkon lehet megtalálni.

Félévzárás – tárgyteljesítések bejegyzéseinek ellenőrzése

A megszerzett eredmények Neptunban történő rögzítése az oktató feladata, de ezek meglétének ellenőrzése a hallgató felelőssége!
Ha valamely tárgyból nincs rögzítve megszerzett eredménye, annak pótlását legkésőbb a vizsgaidőszakot követő 3. munkanap végéig kell intézni a tárgy oktatójával.
Ha az oktatót nem éri el, akkor legkésőbb a fent jelzett 3. munkanapon az adott tárgyat meghirdető intézet Neptun adminisztrátorának kell jelezni a hiányt, és kérni annak pótoltatását, melynek keretében az intézet egyeztet az érintett oktatóval, és rögzíti az elmaradt bejegyzést.

Félévzárás – átlagszámolás

Az adott félév átlagát a TO a vizsgaidőszakot követő 4. munkanapon, de legkésőbb a következő félév regisztrációs hetének utolsó napjáig számítja ki a Neptun rendszerben.
A félév szorgalmi és vizsgaidőszaka során adminisztrációs igények miatt történhetnek köztes átlagszámolások, amit a hallgató is láthat a saját Neptun oldalán a féléves adatoknál.
Nem kell külön jelezni a TO előadó felé félév (és vizsgaidőszak) közben, ha a látható átlag- és kreditértékek nem egyeznek meg az aktuális eredményekkel.
Csak akkor kell felvenni a kapcsolatot a TO előadójával, ha a regisztrációs hét utolsó napján is hibás kredit és átlageredményeket lát még a Neptunban.

Félévkezdés – Beiratkozás aktív vagy passzív félévre

Adott félévre beiratkozás a Neptunban történő tárgyfelvétellel történik. Ha legalább egy tárgyat felvesz a hallgató, akkor a TO/Neptun rendszergazda a hallgatót automatikusan Aktív státusszal beiratkoztatja legkésőbb a regisztrációs hét utolsó napján.
Tárgyfelvételnek minősül, és aktív hallgatói jogviszonyt generál, ha csak a Szakdolgozat vagy Diplomamunka tárgyat veszi fel a hallgató. szintén tárgyfelvételnek minősül, ha a hallgató csak 0 kredites tárgya(ka)t vesz fel adott félévre.

Passzív félév igénylése a kapcsolódó formanyomtatvány kitöltésével Neptunon keresztül és egyidejűleg a 4.000,- Ft passzív félév díjának megfizetésével intézhető.
Passzív félév egy-egy félévre igényelhető; a kapcsolódó igénylési feltételeket a TVSz és a Tanulmányi Ügyrend tartalmazza.

Tárgyfelvételre az előzetes és a végleges tárgyfelvételi időszakokban van lehetőség. A tárgyfelvétel elmulasztása passzív félévre történő utasítást von maga után, ha a hallgató passzív félévet sem igényelt az adott félévre! FONTOS: Ha a passzív félévre utasítás utáni félévben sem vesz fel tárgyat a hallgató, illetve nem kér passzív félévet, automatikusan elbocsátásra kerül.

Félévkezdés – Tárgyfelvétel Neptunban

FONTOS! A tárgyfelvételekben és a kapcsolódó (kurzusmeghirdetési, előkövetelményi, órarendi stb.) hibák/problémák tekintetében a TO nem illetékes! Kérjük, hogy ne is keressék a TO munkatársait ilyen ügyekben, mert illetékesség hiányában nem tudnak a TO előadók segíteni a megoldás érdekében.
Ilyen irányú megkereséseiket a tárgyat meghirdető intézetek Neptun adminisztrátorainak, illetve a kari Neptun rendszergazdának kell eljuttatni email-ben.
A hibajelzések alapján a javításoknak az előzetes tárgyfelvételi időszak végére le kell futnia. Ne várjon arra, hogy a probléma magától megoldódik, jelezze, ha nem tud adott tárgyat felvenni!
A tárgyfelvétel a hallgató felelőssége, minden negatív következménye is a hallgatót terheli!
A rendszergazda és az intézetek Neptunért felelős munkatársainak elérhetőségeit a Neptun rendszer honlapján találják meg az Elérhetőségek és az Elérhetőségek/Intézetek menüpontban, ahol felvehetik velük a kapcsolatot.

Félévkezdés – Kedvezményes tanulmányi rend igénylése

A kedvezményes tanrend iránti kérelmek beadási határideje a regisztrációs hét 3. napja (általában szerda) éjfél.
Ehhez kapcsolódóan a KGK oktatói a regisztrációs első három napjának valamelyikén személyes félfogadást is tartanak. E félfogadási időpontokról az intézeti oldalakon találnak tájékoztatást.
A regisztrációs hét 2. napjáig elküldött email-es megkeresésekre legkésőbb szerdán jeleznek vissza az érintett oktatók, de ajánlott ez esetben a velük történő telefonos egyeztetés a fogadóórájukban.
A kitöltött és aláírt kérelem és a szükséges kiegészítő dokumentumok beszkennelve email-ben is eljuttathatók a TO előadónak.

Félévkezdés – Önköltségi díjak kiírása, teljesítése és kapcsolódó kérelmek, nyilatkozatok

A fizetendő alapdíjak és kreditarányos díjak összegei a Térítési díjak menüpontban tekinthetők meg. Ez alapján kerülnek kivetésre a fizetendő tételek.
A teljes térítési díj adott aktív féléven az alábbiakból áll össze:

  • alapdíj +
  • kreditarányos díj * felvett kreditek száma +
  • kreditarányos díj * 0 kredites tárgyak heti óraszámával azonos kreditértéket alapul véve (pl. 0 kredites Testnevelés 2 kredit, 0 kredites Szakdolgozat nappali tagozaton 2 kredit, levelező tagozaton 1 kredit).

Az aktív félévre beiratkozó önköltséges és költségtérítéses hallgatóknak az önköltségi díj első részletét – az alapdíjat – a regisztrációs hét utolsó napjáig (általában péntekig) át kell utalni a Neptun rendszer gyűjtőszámlájára, és a kiírásra kerülő tételt rendezni kell. Az alapdíjakat a regisztrációs héten folyamatosan írjuk ki az érintett hallgatóknak.
Az átutalások átfutási ideje 2-3 nap, így az átutalást legkésőbb a regisztrációs hét 3. napján 12 óráig ajánlott elindítani, hogy abból időben beérkezve biztosan rendezni tudja az alapdíj összegét a regisztrációs hét 5. napján.
FONTOS! Az alapdíj összegek fizetési határideje egységesen a fentebb jelzett utolsó regisztrációs nap, melyet a JUTTÉR szabályzat előírásainak megfelelően alkalmazunk, függetlenül a kiírás időpontjától! Nem lehet hivatkozni az alapdíjak esetén a kiírás időpontjának és a fizetési határidőnek közelségére!

A kreditarányos díjak kiírására várhatóan őszi félévben októberben, a tavaszi félévben február-márciusban kerül sor, és a kiírástól (Neptunban történő megjelenéstől) számított 15 nap lesz a fizetési határidő.

Az alapdíj megfizetése alól mentesül az a hallgató, akinek teljes térítési díját munkáltató, egyéb cég vagy a Diákhitel Központ (DHK) átvállalja, és erről a Költségtérítési díj nyilatkozatot a TO előadónak a regisztrációs hét első napján (általában hétfőn) éjfélig eljuttatja. A nyilatkozat a formanyomtatványaink között elérhető.
A teljes összegű átvállalások esetén a teljes fizetendő összeg meghatározására a regisztrációs hét végéig kerül sor, és a további teendőkről a Diákhitel menüpontban talál bővebb tájékoztatást.
Akinek részben fizeti a térítési díját munkáltató/cég/DHK, annak szintén a fenti jelzett nyilatkozatot kell a TO-ra eljuttatni, és kerül megállapításra a teljes összeg, megbontva a vállalási arányoknak megfelelően, és a további teendőkről a Diákhitel menüpontban talál bővebb tájékoztatást.

A részletfizetési és csökkentési kérelmek beadási határideje – az előző félévekhez hasonlóan – a regisztrációs hét első napja.
A kérelemminták a formanyomtatványaink között elérhetők, és a TO előadónak kell eljuttatni (személyesen vagy email-ben) kitöltve és aláírva.
A fenti kérelmek beadása nem befolyásolja az alapdíj fizetési kötelezettséget! A részletfizetések a kreditarányos díjak tekintetében kerülnek érvényesítésre. A teljes összegre meghatározott csökkentésből eredő kedvezmény a kreditarányos díjban kerül jóváírásra.
A határidőn túl beadott kérelmek elbírálása elutasításra kerülhet, esetleges befogadás esetén pedig késedelmi díj kivetése mellett kerül befogadásra!

Diákigazolvány

Félfogadás

Tóth Tiborné
toth.tiborne@kgk.uni-obuda.hu
TA.1.140. szoba

Hétfő08:45-11:45
KeddZÁRVA
Szerda08:45-11:45 és 13:15-14:30
CsütörtökZÁRVA
Péntek08:45-11:45

Hétvégi képzés ügyfélfogadása
Szombat 8:45-11:45

Fontos! Ideiglenes diákigazolványt kizárólag neptunon lehet igényelni, és csak akkor ha nincs érvényes diákigazolványa, illetve ha viszont már rendelkezik diákigazolvány igényléssel a neptunban. Semmilyen más esetben nem adhatunk ki ideiglenes igazolást.
A neptunon történő igénylés leadása után az ügyintéző legyártja az igazolást, és miután elfogadottra állította a kérvény státuszát utána lehet érte befáradni a TI-ra. Kérjük, hogy az elfogadott státusz beállítása előtt semmiképpen ne fáradjon be, mert az azt jelenti, hogy még nincsen kész, és akkor hiába áll sorba.

Tájékoztatni kívánjuk Önöket az alábbiakról is és kérjük szíves tudomásul vételét:
– passzív féléven lévő hallgatónak nem adható ki matrica
– önköltséges hallgató kizárólag akkor kaphat matricát ha a gyűjtőszámláján ott van már legalább az alapdíj összege.

Új diákigazolvány igénylésének menetéről a Neptun honlapon talál részletes tájékoztatást.

2016. január 1. napjától az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 33. § (2) bekezdés 55. pontja alapján az oktatási igazolvány kiállítása tárgyánál fogva illetékmentes eljárás. A változás a Neptun diákigazolvány igénylési folyamatait is érinti. Ettől az időponttól a hallgatók díj befizetése nélkül nyújthatják be diákigazolvány igénylésüket, és az a beküldés és az igénylés adatainak ellenőrzése után átadásra kerül a gyártónak.