Diákhitel

Jelenlegi hely

Diákhitel ügyintézés menete KGK(!) hallgatók esetében önköltségi díj fizetési kötelezettség esetén

1. A Neptunban a tárgyfelvételt követő napokban kiírásra kerül a féléves alapdíj összege a regisztrációs hét utolsó napjának dátumával.
A tétel megnevezése: KT díj „félév” Alapdíj. A kiírásról a Neptun automatikus üzenetet küld, illetve kérésre (beállítás után) email-ben is megy ki üzenet.

2. A Költségtérítési nyilatkozat lap kitöltése és elküldése a diákhitelből történő rendezés igénylésére a regisztrációs hét első napjáig a Neptun rendszeren keresztül.
A regisztrációs hét első napja után is feladható a nyomtatvány a Neptun rendszerben, de ez esetben a TO a JUTTÉR által meghatározott 4000 Ft késedelmi díjat vet ki az érintett hallgatóra.

3. A fenti nyilatkozat alapján a TO előadó rögzíti a rendszerben, hogy a hallgató diákhitelből kívánja rendezni a térítési díját részben vagy teljes egészében.
A rögzítés után a tétel módosított neve: KT díj „félév” DHK2 engedményezés vagy KT díj „félév DHK1 engedményezés. A módosításról a Neptun automatikus üzenetet küld.
A tétel fizetési határideje is módosításra kerül 09.15-re (őszi félévben) vagy 02.15-re (tavaszi félévben).
Ez jelzi a hallgatónak, hogy a beadott térítési díj nyilatkozatát a TO megkapta, és feldolgozta.

4. A regisztrációs hét utolsó napjától 09.14-ig (vagy 02.14-ig) a TO módosítja a tétel összegét a felvett tárgyak összesített kreditértékének ismeretében (figyelembe véve a 0 kredites tárgyakat is!) a nyilatkozatban megadottak szerint, kiírva a teljes önköltségi díjat.
A tétel megnevezése nem változik, de a fizetési határidő 10.15-re (őszi félévben) vagy 03.15-re (tavaszi félévben) módosul.
Ha 09.14-ig vagy 02.14-ig nem változik a tétel megnevezése vagy nem kerül kiírásra a teljes önköltségi díj, akkor mindenképpen keresse meg a TO előadóját, és jelezze neki a problémát!

5. Amennyiben a Neptunban kiírt összeggel nem ért egyet, vegye fel a kapcsolatot a TO előadójával, és egyeztesse a térítési díja helyes összegét.

5.1. Amennyiben a Neptunban kiírt összeget elfogadja, és már van érvényes szerződése, melyet korábbi félévek során kötött, akkor

5.1.1. Diákhitel1 esetén a Diákhitel Direkt weboldal Engedményezés/Nyomtatvány menüpontjából letölthető Engedményezési adatlapot töltse ki 3 példányban, majd keresse meg Gárdonyi Tiborné TO vezetőt a kiegészítő tárgyfelvételi igazolás kiállítása érdekében félfogadási időben, és ezt követően az OE Hallgatói Központokban (HK) adja le szeptember 15-ig vagy február 15-ig a 4 lapot.
DH1 engedményezés esetén a DHK az engedményezési nyilatkozatban megadott önköltségi díj összegét közvetlenül az egyetemnek, a szerződéses összegből fennmaradó esetleges különbözetet pedig a hallgatónak utalja át 10.15-ig vagy 03.15-ig.

Levelező és távoktatás tagozataink hallgatói az Engedményezési lap 3 aláírt példányát

  • postai úton is beküldhetik a TO-ra (a határidő napjáig történő beérkezéssel!).
  • leadhatják lezárt borítékban a Tavaszmező u. 17. portaszolgálaton is hétköznap 5:30-21:00 között a KGK-TO-nak címezve.
  • leadhatják 09.15. vagy 02.15. előtti szombati konzultációs napokon a TO-n 8:00-13:00 között, illetve a portaszolgálaton lezárt borítékban 8:00-18:00 között.

A fenti esetekben a továbbiakat a TO intézi a HK felé, és az érvényesített adatlapot postai úton visszajuttatja az érintetteknek.
Nappali tagozatos hallgatók csak személyesen intézhetik az DH1 engedményezést a TO-n!

5.1.2. Diákhitel2 esetén a Diákhitel Direktbe belépve a Nyomtatványok alatt kell megadni a DHK felé az igényelt féléves hitelösszeget az adott féléven a TO által 09.14-ig vagy 02.14-ig Neptun kiírt költségtérítési díja összege alapján legkésőbb február 28-ig, illetve szeptember 30-ig.

Amennyiben a módosítást nem végzi el, akkor a DHK - a költségtérítési díj összegének mértékéig - a korábbi félévben megadott igényelt szerződéses összeget fogja átutalni az Egyetem felé.
Ha e megadott összeg alacsonyabb, mint az adott félévre kiírt térítési díj, akkor a különbözetet a hallgatónak kell saját befizetéssel rendeznie. Ebben az esetben 5000 Ft késedelmi díj is kiírásra kerülhet a Neptunban a fizetési határidő elmulasztása esetén, illetve 4000 Ft pótdíj is kivetésre kerül az adatszolgáltatás elmaradása miatt.

A DH2 szerződése számát hozzá kell rendelnie ugyanezen határidőig a kiírt tételhez is a Pénzügyek/Befizetés menüpontban a kiírt tétel sorában a "+" jelre kattintva megjelenő Diákhitel2 pontban.

5.2. Amennyiben a Neptunban kiírt összeget elfogadja, és még nincs érvényes diákhitel szerződése, akkor
5.2.1.1. Diákhitel1 esetén a szerződéskötést elindíthatja a Neptun rendszeren keresztül, mely esetben a szerződést az egyetemi Hallgatói Központokban (HK) fogják kinyomtatni, és helyben érvényesíteni, majd továbbítani a DHK felé.
Csak akkor javasoljuk ezt választani, ha 09.15-ig vagy 02.15-ig személyesen is meg tud jelenni az egyetemen a szerződés aláírása érdekében.
5.2.1.2. Lehetőség van a szerződés elkészítésére a DHK oldalán is, mely esetben a szerződés aláírás után leadható a DHK ügyfélszolgálatain, illetve a kijelölt bank- és postafiókokban.
Ezt a lehetőséget javasoljuk azoknak, akik 09.15-ig vagy 02.15-ig nem tudnak személyesen is megjelenni az egyetemen.

Mindkét esetben szükséges a Diákhitel Direkt weboldal Engedményezés/Nyomtatvány menüpontjából letölthető Engedményezési adatlapot 3 példányban történő leadása is, illetve Gárdonyi Tiborné TO vezetőt által kiállított kiegészítő tárgyfelvételi igazolás kikérése, melyet TO félfogadási időben lehet kikérni 09.15-ig vagy 02.15-ig.

Levelező és távoktatás tagozataink hallgatói az Engedményezési lap 3 aláírt példányát

  • postai úton is beküldhetik a TO-ra (a határidő napjáig történő beérkezéssel!).
  • leadhatják lezárt borítékban a Tavaszmező u. 17. portaszolgálaton is hétköznap 5:30-21:00 között a KGK-TO-nak címezve.
  • leadhatják 09.15. vagy 02.15. előtti szombati konzultációs napokon a TO-n 8:00-13:00 között, illetve a portaszolgálaton lezárt borítékban 8:00-18:00 között.

DH1 engedményezés esetén a DHK az engedményezési nyilatkozatban megadott önköltségi díj összegét közvetlenül az egyetemnek, a szerződéses összegből fennmaradó esetleges különbözetet pedig a hallgatónak utalja át 10.15-ig vagy 03.15-ig.

5.2.2.1. Diákhitel2 esetén a szerződéskötést elindíthatja a Neptun rendszeren keresztül, mely esetben a szerződést az egyetemi Hallgatói Központokban (HK) fogják kinyomtatni, és helyben érvényesíteni, majd továbbítani a DHK felé.
Csak akkor javasoljuk ezt választani, ha 09.15-ig vagy 02.15-ig személyesen is meg tud jelenni az egyetemen a szerződés aláírása érdekében.
5.2.2.2. Lehetőség van a szerződés elkészítésére a DHK oldalán is, mely esetben a szerződés aláírás után leadható a DHK ügyfélszolgálatain, illetve a kijelölt bank- és postafiókokban.
Ezt a lehetőséget javasoljuk azoknak, akik 09.15-ig vagy 02.15-ig nem tudnak személyesen is megjelenni az egyetemen.

5.2.3 A Neptun hallgatói felületén a Pénzügyek/Beállítások/Diákhitel 2 fülön meg kell adnia Diákhitel2 szerződése számát, melyet utána a Pénzügyek/Befizetés menüpontban a kiírt tétel sorában a "+" jelre kattintva megjelenő Diákhitel2 pontban hozzá is kell rendelnie a tételhez.

Amennyiben a beírt szerződésszámot módosítani vagy törölni szeretné, Hegedűs Beátához tud fordulni a Neptun Csoportnál. Elérhetőségek: telefon: +36-1-666-5997; email:hegedus.beata@ka.uni-obuda.hu.

6. Az igényelt/engedményezett összeget a DHK március 15-én, illetve október 15-én (vagy azt megelőző munkanapon) utalja el az intézménynek, és a beérkezett összegeket a Neptun Csoport könyveli el a Neptunban kiírt tételnél (tétel státusza Aktívról Teljesítettre változik). Ennek átfutási ideje kb. 2-3 hét!