Kis- és középvállalkozások kutatása, fejlesztése tudományos műhely

A Kis- és középvállalkozások versenyképességének felmérése – kérdőív 2015.

Célkitűzés

A kis- és középvállalkozások – továbbiakban KKV – helyzetének és környezeti tényezőinek folyamatos vizsgálata, a fejlesztés lehetőségeinek feltárása és javaslatok kidolgozása a hazai KKV szektor gazdasági pozíciójának és versenyképességének javítására.

Kutatási területek:

 • KKV alapítás, vállalkozói attitűd
 • Családi vállalkozások
 • KKV fejlesztési stratégia
 • KKV pénzügyi, gazdasági fejlesztése, KKV kontrolling
 • KKV szervezési, vezetési és humán erőforrás fejlesztési kérdései
 • KKV versenyképesség
 • KKV üzleti fejlesztési tanácsadás, konzultáció
 • A Vállalkozás szervezés tantárgy és a Vállalkozás fejlesztés MSc szak vonatkozó tárgyainak folyamatos fejlesztése és a kutatás eredményeinek oktatásba vétele

A Tudományos Műhely eddigi tevékenysége és fő iránya:

 • Együttműködési megállapodás hazai és külföldi egyetemek hasonló kutató műhelyeivel (2004-től működik)
 • KKV adatbázis összeállítás és aktualizálása a versenyképesség kutatásához, elemzések és értékelések készítése (adatbázis 2007-től)
 • Rendszeres publikációs tevékenység, kutatási jelentések, PhD dolgozatok
 • Management, Enterprise and Benchmarking (MEB) nemzetközi konferencia sorozat szervezése évente, a kutatási együttműködés keretében (2003-tól)

A műhely munkatársai:

NévTisztség
Dr. Katona Ferenctudományos műhely vezetője
Dr. Kadocsa Györgytag
Dr. Francsovics Annatag
Dr. habil. Michelberger Páltag
Borbás Lászlótag
Dr. Bogáth Ágnestag
Dr. Deák Zsuzsannatag
Dr. Karlovitz János Tibortag
Dr. Kárpáti-Daróczi Judittag
Vécsey Alexandratag