Társadalom, informatika és gazdaság (TIG)

A kutatócsoport bemutatása

A Társadalom, Informatika és Gazdaság (TIG) kutatócsoport alapvető célja olyan interdiszciplináris kutatások indítása, végzése és támogatása, melyek a társadalmi, gazdasági és alkalmazott) informatikai jelenségek feltárását, jobb megértését, az ezeken a területeken felmerülő problémák megoldását segítik elő. Kiemelt feladatunknak tartjuk a tehetséggondozást, a hallgatói kutatómunka (elsősorban TDK) támogatását. A tehetséges hallgatók kutatásokba (felmérések és elemzések) való bevonásával segítjük egyéni fejlődésüket, s veszünk részt az oktatói-kutatói utánpótlás nevelésében. Fontosnak tartjuk a nemzetközi kapcsolatok, együttműködések kialakítását és erősítését is, eredményeink rendszeres publikálását.

A kutatócsoport korábbi kutatásai

  • A munkaerőpiacon a pályakezdő közgazdászoktól elvárt kompetenciák felmérése
  • A szociális-családi háttér és a hallgatói teljesítmény kapcsolatának vizsgálata
  • Elektronikus vizsgáztatási rendszer kidolgozása

Jelenleg is folyó kutatások

  • Vállalkozói készségszint felmérés
  • Vállalkozói kompetenciák kutatása
  • Generációk együttműködése családi vállalkozásokon belül
  • ATR vizsgajelentkezés

A TIG kutatócsoport tagjai

Dr. Szikora Pétervezető
Dr. habil Lazányi Kornéliaalapító tag
Dr. Keszthelyi Andrásalapító tag
Fehér-Polgár Páltag
Dr. Bálint Krisztiántag
Dr. Gyarmati Gábortag
Dr. Horváth Ádám Bélatag
Szatmáry Sáratag
Szatmáry Rozáliatag
Durczy Leventetag
Katona-Kis Viktóriatag
Kertai-Kiss Ildikótag
Frankl Dánieltag
Fehér Dávid Jánostag

http://tig.kgk.uni-obuda.hu

A 2023-as Konferencia kiadvány letöltése elérhető!