Átvétel és tagozatváltás

Amennyiben egy hallgató más felsőoktatási intézményben vagy az Óbudai Egyetem (OE) más karán azonos szakon, de legalább azonos szakcsoportban folytat tanulmányokat, akkor kérheti a Keleti Károly Gazdasági Kar valamely szakára történő átvételét.

Az OE más karain jogviszonnyal rendelkező hallgatók a jelenlegi képzésükkel azonos szakcsoportba tartozó műszaki menedzser alapszakra (C vagy D tantervre, beszámítható kredittől függően dönt a TI a tantervről) kérhetik átvételüket.

Az OE-NIK képzéseiről a gazdaságinformatika szakunkra van lehetőség átjelentkezni nappali vagy esti tagozatra.
A NIK hallgatóinak bármely más szakunkra csak új – normál, pót- vagy keresztféléves – felvételi eljárás keretében van lehetősége bekerülni, sikeres felvételi esetén.

Az OE-BGK, OE-KVK és OE-RKK képzéseiről csak a műszaki menedzser szakra van lehetőség átvételt kérni, mint azonos szakcsoportba tartozó képzésre.
A fenti karok hallgatóinak minden más szakunkra csak új – normál, pót- vagy keresztféléves – felvételi eljárás keretében van lehetősége bekerülni, sikeres felvételi esetén

A KGK hallgatói szintén kérhetik a tagozatváltást szakon belül, de átvételre nincs lehetőségük a műszaki menedzser (műszaki szakcsoport) és a gazdálkodási és menedzsment / kereskedelem és marketing (gazdasági szakcsoport), valamint a gazdaságinformatika (informatika szakcsoport) szakok között, az eltérő szakcsoportok miatt.

Az átvétel feltételei (más intézményből/más karról):

  • legalább két lezárt aktív félév,
  • legalább 30 beszámítható/ekvivalens teljesített kredit más intézményből átjelentkező hallgató esetén,
  • legalább 30 teljesített kredit OE más karairól történő átvétel esetén,
  • érvényes (aktív/passzív) hallgatói jogviszony a kérelem beadásának időpontjában.

A szakváltás (karon belül, a közgazdasági képzések között) vagy tagozatváltás feltétele (karon belül):

  • legalább két lezárt aktív félév.

Az Óbudai Egyetem hallgatójaként a Képzésváltási (szakváltási) kérelemet és a Munkarendváltási kérelmet KIZÁRÓLAG a neptun kérvénykezelőjén keresztül lehet leadni. A kérelem díja 5.000 Ft az alábbi átjelentkezési csomagot kell elküldeni.

A kérelem benyújtásának díja 5.000 Ft, mely a kérvény leadásával automatikusan kiírásra kerül a Neptun rendszerben. A kérelem befogadásának feltétele a kiírt tétel teljesítése. A befizetés elmaradása esetén a kérelem elutasításra kerül.

Más egyetemről történő átjelentkezés esetén az alábbiakat kell beadniuk (postán feladva az alábbi címre: Óbudai Egyetem KGK Tanulmányi Iroda 1444 Budapest, Pf.: 273., illetve e-mailben szkennelt formában a tanulmanyiosztaly@kgk.uni-obuda.hu e-mail címre)
1. szakváltási kérelem
2. kitöltött akkreditációs/felmentési kérelem (Formanyomtatványok menüpontban elérhető) és az ehhez csatolandó mellékletek:
• leckekönyv teljes másolata vagy hitelesített NEPTUN/ETR elektronikus leckekönyv (karon belüli átvételnél a TI előadó a beadáskor csatolja a kérelemhez),
• befogadtatásra/felmentésre kért tárgyak hitelesített tematikái (ha nem a KGK által oktatott tárgyakról van szó);
3. 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolás az aktív/passzív jogviszonyról (csak más karról/intézményből történő átvételnél!);
4. átvételi kérelem díjának átutalásáról szóló igazolás [átutalási megbízás másolata vagy netbanki printscreen] (csak más intézményből történő átvételnél!).

Az átvételi kérelem beadásának határideje őszi félévre történő átvétel esetén augusztus, tavaszi félévre történő átvétel esetén január hónapban esedékes. A pontos határidők minden esetben az akkreditációs kérelem formanyomtatványánál tekinthetők meg.

Az átvételi kérelem beadásának díja: 5500 Ft (más karról/intézményből történő átvételnél!)
Az összeget a 10300002-13268139-00014901 (MBH Bank Nyrt.) számlaszámra kell átutalni.

Más intézményből történő átvételt kérő hallgató esetében az átutalási megbízás Közlemény rovata az alábbiakat kell tartalmazza:
Karkód, átvételt kérő hallgató neve, ÁTVÉTEL (pl. KGK, Példa Emese, ÁTVÉTEL).
Az átutalás átfutási ideje 2-3 munkanap.