Tájékoztató a felvételi eljárásról

Frissítés: 2012. 12. 20.
A felsőoktatási intézményekbe a bejutás feltétele (az állami ösztöndíjas helyekre is) a meghatározott pontszám elérése lesz.

Kétféle finanszírozási forma lesz elérhető a felvételizők számára, állami ösztöndíjas és önköltséges képzésekre jelentkezhetnek. (Azaz nem lesznek részben támogatott, ún. részösztöndíjas helyek.)

(Forrás: felvi.hu)

2013-ban nem változnak a felsőoktatási felvételi követelmények, nem változik a pontozási rendszer, és érdemben nem módosulnak a felvételi besorolás elvei sem. A 2013. évi felsőoktatási felvételi eljárás azonban több szempontból újszerű lesz. Közlemény. (2012. 12. 11. )

Ezt a folyamatot már teljes egészében a Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény előírásai szabályozzák. Ennek megfelelően a fiatalok újra az osztatlan tanárszakokra jelentkezhetnek (és általános iskolai, vagy középiskolai tanárok lehetnek), új képzési formaként találkozhatnak a felsőoktatási szakképzéssel, és meg kell ismerkedniük a magyar állami ösztöndíjas, magyar állami részösztöndíjas és önköltséges képzés fogalmával, illetve azzal, hogy a nagyobb felelősségvállalás érdekében mindenkinek ki kell vennie a részét valamilyen formában a felsőoktatási tanulmányai költségeinek viseléséből.

Ezek a változások igen nagy feladatot jelentenek olyan szempontból is, hogy el kell készíteni a végrehajtási rendeleteket, át kell alakítani a felvételi tájékoztatót, a jelentkezési lapot, illetve korrigálni kell a felvételi eljárást támogató informatikai folyamatokat is. A kormány a közelmúltban fogadta el a felsőoktatási szakképzések és az osztatlan tanárképzések indításának feltételeit szabályozó rendeletét, a napokban elfogadta a felvehető állami ösztöndíjjal és részösztöndíjjal finanszírozott létszámról szóló határozatát, illetve néhány napon belül tárgyalja a felvételi eljárást szabályozó rendeletet.

A fenti változásokra, illetve az internethasználat elterjedésére, és az elektronikus ügyintézési feltételek fejlődésére tekintettel a felsőoktatási felvételi tájékoztató a törvényben előírt határidőre, vagyis 2012. december 31-éig, idén először elektronikus formában jelenik meg, és megtalálható lesz a www.felvi.hu honlapon, és elérhető lesz a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu honlapokról. Ezt követően 2013. január folyamán a megszokott nyomtatott kiadvány formájában is megjelenik. Ezt követően legkésőbb 2013. január 31-éig jelenik meg az online tájékoztató hivatalos kiegészítése a felsőoktatási szakképzésekkel és az osztatlan tanárképzésekkel kapcsolatos információkkal.

Ezzel összhangban a jelentkezési időszak is megváltozik, 2013. január végétől március 1-jéig lehet jelentkezni a felsőoktatási képzésekre – ezzel együtt az érettségi vizsgákra – így mindenkinek megfelelő idő áll majd rendelkezésére, hogy megfontolt döntés alapján jelentkezzen továbbtanulásra.

A további tudnivalókról a kormánydöntéseket követően tájékoztatjuk Önöket.

(Oktatásért Felelős Államtitkárság)

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tajekoztatas-a-felsooktatasi-intezmenyekbe-jelentkezni-kivanok-szamara