SZAKMAI GYAKORLAT LEHETŐSÉG a Budapest Főváros Kormányhivatalánál (BFKH)

A BFKH 2020 novemberében kötött Együttműködési Megállapodást kötelező szakmai gyakorlat letöltésére jelentkező hallgatók fogadására az Óbudai Egyetemmel. Ennek keretében a BFKH mind a budapesti, mind a székesfehérvári campusról fogad hallgatókat. A szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatok során történő fejlesztése. A munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, valamint az innovációs készség fejlesztése.  

Hivatalunk a szakmai gyakorlaton való részvételért díjazást nem fizet, azonban kölcsönös megelégedettség esetén lehetőség van arra, hogy a hallgató a diploma megszerzését követően munkába álljon az általa megismert szakterületen.

A hallgatók jelentkezését a szakmaigyakorlat@bfkh.gov.hu

e-mail címen várjuk.

A jelentkezéskor kérjük megküldeni a következő dokumentumokat:

  • Kit. szerinti önéletrajzot,
  • melyik területet preferálná a gyakorlat elvégzésére,
  • a gyakorlati idő pontos kezdő és végdátumát,
  • Neptun kódot,
  • kar és szak pontos megnevezését,
  • a végzettség megjelölését, amivel a diploma megszerzését követően rendelkezni fog,
  • az Egyetem által kért befogadó nyilatkozat egy példányát szerkeszthető formában,

telefonszámot, e-mail címet.

A hallgatók által ellátandó feladatok függvényében a gyakorlati helyszín változó lehet.