Szakirány-választás – gazdálkodási és menedzsment szak, nappali, 2. évfolyam (2017/18/1)

A szakirány-választási és -besorolási eljárás lezárult. Az eredményekről minden érintett hallgatót postai úton is értesítünk, és a végleges tárgyfelvételi időszakig a kari Neptun rendszergazda hozzárendeli a hallgatókhoz a megfelelő szakirányt, illetve az azokhoz tartozó mintatanterveket.
A szakirányos tárgyak felvételére a regisztrációs héten a végleges tárgyfelvételi időszak keretében lesz lehetőség.

Eredmények

1. vállalkozásszervező szakirány

  Felvettek száma: 18 fő (évfolyam 33,33%-a)
  Utolsó két félévből számított minimális kumulált kreditindex/ösztöndíjindex a bekerüléshez: 2,8

2. marketing szakirány

  Felvettek száma: 17 fő (évfolyam 33,33%-a)
  Utolsó két félévből számított minimális kumulált kreditindex/ösztöndíjindex a bekerüléshez: 1,135. üzleti informatika szakirány
  Felvettek száma: 17 fő (évfolyam 33,33%-a)
  Aki nem jelölt meg egyetlen szakirányt sem a szakirány-választási időszakban, az a hallgató (is) automatikusan erre a szakirányra került besorolásra; ez esetben fellebbezésnek nincs helye, még ha az érintett hallgató megfelelne is a fentebbi két szakirány minimumátlagának.