Modulválasztás – műszaki modul, műszaki menedzser szak, nappali, 1. évfolyam (2017/18/1)

A műszaki modulválasztási és -besorolási eljárás lezárult. Az eredményekről minden érintett hallgatót postai úton is értesítünk, és a végleges tárgyfelvételi időszakig a kari Neptun rendszergazda hozzárendeli a hallgatókhoz a megfelelő modult, illetve az azokhoz tartozó mintatanterveket.
A modultárgyak felvételére a regisztrációs héten a végleges tárgyfelvételi időszak keretében lesz lehetőség.

Eredmények a műszaki modulokon
1.informatika modul

  Felvettek száma 30 fő (évfolyam 25 %-a)
  Utolsó két félévből számított minimális kumulált kreditindex/ösztöndíjindex a bekerüléshez: 2,15

2.irányítási rendszerek modul

  Felvettek száma: 30 fő (évfolyam 25 %-a)
  Utolsó két félévből számított minimális kumulált kreditindex/ösztöndíjindex a bekerüléshez: 1,715

3.gépészet és villamosság modul

  Felvettek száma: 31 és 30 fő
  A jelentkezések alapján egyik modul sem telt be a hallgatói választásokat figyelembe véve. A modulok teljes feltöltésére a kényszerbesorolás keretében került sor.
  Aki nem jelölt meg egyetlen modult sem a modulválasztási időszakban, az a hallgató (is) automatikusan ezekre a modulokra került besorolásra; ez esetben fellebbezésnek sincs helye, még ha az érintett hallgató megfelelne is a fentebbi két modul minimumátlagának.