Pótfelvételivel felvett hallgatók beiratkozása

A pótfelvételi eljárás során felvett hallgatóinknak a felvételi döntés határozatát postai úton fogjuk eljuttatni. Minden aktuális információt e-mailben is továbbítunk annak érdekében, hogy a beiratkozás és a tanévkezdés problémamentes legyen.
A beiratkozások már ezen a héten esedékesek minden szakunkon az alábbiak szerint (csak a pótfelvételivel felvett hallgatókra vonatkozik!):


kereskedelem és marketing nappali és
gazdálkodási és menedzsment nappali

  Időpont: 2012. szeptember 4. 8:30 (2 napos beiratkozás!)
  Helyszín: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 14-18. A beiratkozás terméről a helyszínen kapnak majd tájékoztatást (a portaszolgálaton).
  TO előadó: Deákné Gesztesi Zsuzsanna 666-5233

műszaki menedzser nappali

  Időpont: 2012. szeptember 5. 8:15 (2 napos beiratkozás!)
  Helyszín: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 14-18. A beiratkozás terméről a helyszínen kapnak majd tájékoztatást (a portaszolgálaton).
  TO ea.: Loraszkó Andrea 666-5232

kereskedelem és marketing levelező,
gazdálkodási és menedzsment levelező és
műszaki menedzser levelező

  Időpont: 2012. szeptember 7. 13:00 (kb. 2 órányi elfoglaltság!)
  Helyszín: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 14-18. A beiratkozás terméről a helyszínen kapnak majd tájékoztatást (a portaszolgálaton).
  TO ea.:

   Tóth Tiborné 666-5233 (KM és GM LEV szak)
   Bíróné Troll Marianna 666-5231 (MM LEV szak)

műszaki menedzser távoktatás

  Időpont: 2012. szeptember 8. 8:00 (a beiratkozás után 9:00-tól már konzultációk
  is lesznek 18:00-ig!)
  Helyszín: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17. III/305.
  TO ea.: Bíróné Troll Marianna 666-5231

vállalkozásfejlesztés nappali és
vállalkozásfejlesztés levelező

  Időpont: 2012. szeptember 6. 15:00 (kb. 1,5 óra elfoglaltság!)
  Helyszín: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 14-18. A beiratkozás terméről a helyszínen kapnak majd tájékoztatást (a portaszolgálaton).
  TO ea.: Tóth Tiborné 666-5233

A beiratkozással kapcsolatban a szakjának megfelelő, fent megnevezett TO előadóval egyeztethet.

A beiratkozásra az alábbiakat hozza magával:

 • születési anyakönyvi kivonat másolata
 • 2 db igazolványkép
 • érettségi bizonyítvány másolata (mesterképzés esetén oklevélmásolat)
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata (ha van)
 • TAJ-szám, adóazonosító jel, szem. igazolvány