Pannon Egyetem – Bittner Péter HR Díj

A Bittner Péter HR Díj olyan tudományos díj, amely az emberi erőforrás gazdálkodás (HR) területén kimagasló teljesítményt elért alapszakos hallgatók elismerésére szolgál. A díjat alapította a Humán Szakemberek
Országos Szövetsége (HSZOSZ), a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Menedzsment Intézete
(PE GTK MI) és özv. Bittner Péterné.


Az odaítélés alapja: országosan meghirdetett, évenkénti pályázat, amelyen pályázhat HR témában készült és sikeresen megvédett gazdaságtudományi területen alapszakos szakdolgozat készítője, olyan szakdolgozattal, amely
egy valós vállalati HR-es problémakör gyakorlati megoldására irányul.


DÍJ:
– 200.000 Ft pénzjutalom,
– az alkotás HSZOSZ tudástárban történő elhelyezése az érintett beleegyezésével,
titkosított dolgozat esetén annak összefoglalójának elhelyezése,
– publikációs lehetőség tudományos folyóiratban,
– meghívás HSZOSZ éves konferenciára és HSZOSZ klubokba előadóként,
– oklevél.


FELTÉTELEK
– Olyan problémamegoldó dolgozattal lehet pályázni, amely egy valós szervezeti HR problémát
dolgoz fel, probléma-feltárási módszereket alkalmaz, és a dolgozatban megjelenő elemzés, értékelés és javaslattétel emberi, szervezési és gazdasági szempontokat is figyelembe vesz.
– Olyan szakdolgozat nyújtható be, amelyet a 2023/2024-es tanévben sikeresen megvédtek.
– A Díj odaítélhető HR témában készült gazdaságtudományi területen alapszakos szakdolgozat készítőjének.


PÁLYÁZÁS MENETE
– A hallgató saját maga pályázik a megvédett szakdolgozat változatlan formában (Pdf formátumban)
történő elküldésével az alábbi e-mail címre: szvt@gtk.uni-pannon.hu
– A pályázathoz csatolandó a pályázó Motivációs levele is.
– Titkosított dolgozat esetén vállalja, hogy a Kuratórium tagjai betekinthetnek a dolgozatba.


PÁLYÁZÁS HATÁRIDEJE: A pályázati anyag benyújtható folyamatosan a 2023/24-es
tanévben, de legkésőbb 2024. július 5-ig.


A díj átadására a Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Karának Tanévnyitó Ünnepségén, 2024. szeptemberében kerül sor.