Modulválasztás – műszaki modul, műszaki menedzser szak, nappali, 1. évfolyam

A műszaki modulválasztási és -besorolási eljárás lezárult. Az eredményekről minden érintett hallgatót postai úton is értesítünk, és a végleges tárgyfelvételi időszakig a kari Neptun rendszergazda hozzárendeli a hallgatókhoz a megfelelő modult, illetve az azokhoz tartozó mintatanterveket.
A modultárgyak felvételére a regisztrációs héten a végleges tárgyfelvételi időszak keretében lesz lehetőség.

Eredmények a műszaki modulokon
1. irányítási rendszerek modul

    Felvettek száma: 62 fő (átlagegyezés miatt)
    Utolsó két félévből számított minimális kumulált kreditindex/ösztöndíjindex a bekerüléshez: 2,22

2-3-4. gépészet, informatika és villamosságtan modul („holtverseny”)

    Felvettek száma: 42, 43 és 43 fő

A jelentkezések alapján egyik modul sem telt be a hallgatói választásokat figyelembe véve. A modulok teljes feltöltésére a kényszerbesorolás keretében került sor.
Aki nem jelölt meg egyetlen modult sem a modulválasztási időszakban, az a hallgató (is) automatikusan ezekre a modulokra került besorolásra; ez esetben fellebbezésnek sincs helye, még ha az érintett hallgató megfelelne is a fentebbi két modul minimumátlagának.