Modulválasztás – műszaki modul, műszaki menedzser szak, nappali, 1. évfolyam – 2016/17/1

A gazdasági modulválasztás és -besorolási eljárás lezárult, az eredményekről minden érintett hallgatót postai úton értesítünk. A végleges tárgyfelvételi időszakig a kari Neptun rendszergazda hozzárendeli a hallgatókhoz a megfelelő modult, illetve az azokhoz tartozó mintatanterveket.
A modultárgyak felvételére a regisztrációs héten a végleges tárgyfelvételi időszak keretében lesz lehetőség.

Eredmények a műszaki modulokon:

  1.irányítási rendszerek modul

   Felvettek száma: 37 fő
   Utolsó két félévből számított minimális kumulált kreditindex/ösztöndíjindex a bekerüléshez: 2,135

  2. informatika modul

   Felvettek száma: 36 fő
   Utolsó két félévből számított minimális kumulált kreditindex/ösztöndíjindex a bekerüléshez: 1,635

  3-4. gépészet, villamosságtan modul

   Felvettek száma: 36 – 36 fő

A hallgatói választásokat figyelembe véve a gépészet és villamosságtan modul nem telt be. A modulok teljes feltöltésére a kényszerbesorolás keretében került sor.
Az a hallgató, aki nem jelölt meg egyetlen modult sem a modulválasztási időszakban automatikusan erre a két modulra került besorolásra. Kényszerbesorolás esetében fellebbezésnek helye nincs, még akkor sem, ha az érintett hallgató megfelelne a másik kettő modul minimumátlagának.