Felsőoktatási EFQM Kiválóság Klub

Felsőoktatási EFQM Kiválóság Klub

A hazai felsőoktatási intézmények rendkívül sokat tehetnek a kiválóság-kultúra fejlesztéséért.
Nem elég pusztán elkötelezettnek lenni a téma iránt, hanem képesnek kell lenni arra is, hogy a legjobb gyakorlatokat és a hasznos tapasztalatokat meg tudjuk osztani egymással. A kölcsönös tanulás, az együttgondolkodás és a fejlődni akarás a kiválóság elősegítése szempontjából kulcsmomentumoknak bizonyulhat.
Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kara nemcsak kellő elkötelezettséggel fordul a minőség és a kiválóság irányába, de kellő nyitottsággal is rendelkezik ahhoz, hogy a partnerekkel együtt közösen fejezze ki a kiválóság fontosságát és folyamatos párbeszédet folytasson az érintettekkel. A kiválóság felé vezető úton képesnek kell lennünk az együttműködésre, a rendszeres tudásmegosztásra és a legjobb gyakorlatok áttekintésére. Ebben a Keleti Károly Gazdasági Kar is maximális partner kíván lenni és együtt kíván haladni a Felsőoktatási EFQM Kiválóság Klub többi tagjával a közösen megkezdett úton.

https://kivalosag.com/felsooktatasi-kivalosag-klub/