MMI – Záróvizsga, szakdolgozat, diplomamunka

Gombaszögi Ildikó

 1. TQM szemléletű fejlesztés egy konkrét vállalkozásban
 2. Egy konkrét vállalkozás vagyoni-, pénzügyi-, és jövedelmi helyzetének elemzése az elmúlt 5 évre, egy konkrét stratégiai cél tükrében
 3. Egy magyarországi régió településeinek helyi adórendszerének vizsgálata a regionális fejlesztések tükrében
 4. Egyéni témák személyes egyeztetés alapján

Prof. Dr. Karácsony Péter

 1. A távmunka hatása a munka-magánélet egyensúlyra
 2. Munkahelyi jóllétet meghatározó tényezők vizsgálata
 3. Munkahelyi stressz és a munkahelyi elégedettség kapcsolatának vizsgálata
 4. Munkahelyi motivációs rendszerek hatékonyságának felmérése

Dr. Nagy Viktor

 1. Innováció (termék, szolgáltatás, szervezeti)
 2. Vállalatirányítási rendszerek, különféle döntéstámogató rendszerek
 3. Statisztikai témakörök, kvantitatív elemzést igénylő témák
 4. Döntéshozatal: kreativitás, véletlen, kockázat, csoportos döntések
 5. Emberi erőforrás menedzsmenthez kapcsolható témakörök: pl. ösztönzés, kiválasztás…

Dr. habil. Piricz Noémi

 1. Hazai kis- és középvállalatok stratégiái és versenyképességük
 2. Az emberi erőforrás menedzsment kihívásai egy szervezeten belül
 3. A bizalom szerepe az üzleti kapcsolatokban
 4. Egy smart grid project vizsgálata
 5. Etikusság szervezeten belül és szervezetek között

Dr. Szilágyi Győző Attila

 1. A kulturális fogyasztási szokások átalakulása Magyarországon
 2. „A fák nem nőnek az égig.” Teljesítménybecslés nyilvános adatokból
 3. A nagyvárosi szegregációs területek kialakulása
 4. Információterjedés az emberi kapcsolati hálózatokban
 5. *Egyeztetést követően saját téma is választható

Prof. Dr. Tick Andrea

 1. Az informatikai biztonság megoldási lehetőségei és problémái
 2. Információbiztonság vizsgálata vállalati környezetben
 3. Humán-központú információ és informatikai biztonság
 4. Optimális informatikai hálózati kialakítások kis- és középvállalatoknál
 5. Matematikai statisztikai rendszerek alkalmazása a vállalati szférában.
 6. Városi kerékpárok használati szokásainak felmérése és elemzése big data elemzési módszerekkel
 7. Városi autómegosztó használati szokásainak felmérése és elemzése big data elemzési módszerekkel
 8. Az IoT és a Big Data alapú komplex rendszerek, mint az Industry 4.0. hajtóereje
 9. Az IoT és Big Data rendszerek térhódításának esélyei a cégméret tükrében
 10. Az adatalapú digitális ipar előretörése
 11. Hatékonysági vizsgálatok Üzleti Intelligencia alkalmazásával
 12. Üzleti Intelligencia alkalmazása vállalati/vállalkozási tevékenység elemzésére
 13. Üzleti Intelligencia bevezetése/alkalmazása kis és középvállalatok esetén
 14. Termelékenység növelése adatbányászati módszerek segítségével
 15. Fogyasztói magatartás vizsgálata adatbányászati módszerekkel
 16. Információtechnológia és Innováció
 17. Az adatvizualizáció mint hatékony elemzési módszer
 18. Felhőalapú szolgáltatások alkalmazásának vizsgálata magyarországi vállalkozások esetén
 19. Vállalatirányítási rendszerek bevezetése/alkalmazása KKV-k esetén
 20. Integrált vállalatirányítási rendszerek bevezetésének hatása a vállalati szervezetre és vállalati kultúrára
 21. Feltörekvő technológiák (blokklánc, Web3, metaverzum)
 22. Elektronikus aláírás megvalósításának lehetőségei üzleti környezetben
 23. Információbiztonság vizsgálata vállalati környezetben
 24. Gépi tanulás alkalmazása az üzleti folyamatokban

Szakdolgozati témák alapszakon angolul

 1. Introduction/Application of Integrated ERP system in case of SMEs
 2. Impact of the introduction of integrated ERP system on corporate structure and corporate culture
 3. Data visualisation as an effective analytical tool
 4. Cloud-based solutions in the case of SMEs
 5. Introduction/Use of Business Intelligence for SMEs
 6. Business Intelligence as an effective tool of business efficiency
 7. IoT and big data-based complex systems as the driving force of Industry 4.0
 8. Human-centered information security
 9. Information security to serve corporate efficiency

Diplomamunka témák vállalkozásfejlesztés mesterszakon

 1. Vállalkozás jövőképének kialakítása szcenárió módszerrel
 2. Egy régió/település jövőképének kialakítás egy meghatározott módszerrel
 3. Előrejelzés készítése egy konkrét vállalat esetében
 4. Válságmenedzselés a digitalizáció kihívásainak következményeként egy szabadon választott iparág vagy cég esetében
 5. A digitalizáció megjelenése a vállalati jövőképben
 6. Fenntarthatóság gyakorlata KKV-k esetében
 7. A digitalizáció és az internet hatása a fenntarthatóságra

Diplomamunka témák vállalkozásfejlesztés mesterszakon angolul

 • The future vision of a business enterprise created by scenario method
 • Compiling a future vision of a region/city useng a selected method
 • Foresighting in case of a selected company
 • Crisis management as a result of the challenges of digitalisation in case of a chosen industry sector or a company
 • Digitalisation in the future vision of a company/business enterprise
 • Sustainability practice in SMEs
 • The impact of Digitalisation and the use of internet on sustainability

Váradi Zoltán

 • Agilis működés és hatásai a szervezetre
 • Folyamatfejlesztés hatásai a szervezeti működésre
 • Lean átalakulás vizsgálata
 • Mérőszámokkal történő célállítás problémái
 • Munkahely kialakítás és hatékonyság home office-ban
 • A vállalati kompetenciatérképben rejlő fejlődési lehetőségek

Viktor Patrik

 1. Önvezető járművek fogyasztói elemzése
 2. E-sport hazai és nemzetközi vizsgálatai
 3. Online oktatás Covid-19 alatt és után elemzése
 4. Megújuló energiatermelés aspektusai
 5. Kriptuvaluta bányászat elemzése
 6. Kriptovaluta kereskedés elemzése
 7. Hibrid járművek műszaki és gazdasági elemzése
 8. Vezetők felelősség vállalása