„Év információvédelmi dolgozata – 2024” – Pályázati felhívás

Év információvédelmi dolgozata – 2024”Év információvédelmi dolgozata – 2024”

cím elnyerésére

1. Pályázat célja

Napjainkban akár az üzleti, akár a magánéletben kulcsfontosságú kérdés az információ- és adatvédelem. Ennek számtalan megközelítésmódja van, amely közül nemzetközileg elterjedt módszer az ISO 27000-es szabványcsaládra, az ISO/IEC 27001 szabványra épülő információvédelmi irányítási rendszer. A pályázat célja, hogy népszerűsítsük az egyre elterjedő nemzetközi gyakorlatot, és támogassuk az információ- és adatvédelem kultúrájának kialakítását azoknak a diploma,- és szakdolgozatoknak, valamint tanulmányoknak díjazásával, amelyek alkotói a tématerületükön kiemelkedőt alkottak.

2. Pályázat kiírója

Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület

1149 Budapest, Pillangó utca 16-20. (Pillangó Irodaház I. emelet)

www.hetpecset.hu

Kapcsolattartó személy: Jerabek György titkár

3. Pályázók köre – feltételek

Pályázatot nyújthat be minden olyan

 • nappali vagy levelező tagozatos hallgató, vagy egy közös témán dolgozó hallgatói csoport, aki(k) a szakdolgozatot vagy diplomadolgozatot akkreditált alapszakon (BSC), mesterszakon (MSC) vagy osztatlan képzésben tanulmányai lezárásaként készítette
 • egyéb iskola vagy nem iskolarendszerben végzős hallgató, aki záró-dolgozatot készít a tanulmányi követelményei alapján; valamint minden olyan szerző, aki a témakörben egyéb tanulmányt tett közzé (könyv, tanulmány, folyóiratcikk, stb.).

Elbírálásnál előnyt jelent, ha

 • az információ- és adatvédelemmel foglalkozó dolgozatban központi szerepet kap az ISO 27000-es szabványcsalád, azon belül kiemelten az ISO/IEC 27001 szabvány.

Egyéb feltételek:

 • a szak- vagy diplomadolgozatot a képző intézményéhez 2023. június 1. és 2024. június 30. között adták le, és azt 2024. július 15-ig sikeresen megvédték;
 • egyéb képzési formák esetében készített dolgozatok esetében 2023. június 1. és 2024. június 30. között készítették el, és azt 2024. július 15-ig sikeresen, a képesítés megszerzésével, lezárták tanulmányaikat a vonatkozó képzésen;
 • egyéb tanulmányok esetében a tanulmányokat a 2023. június 1. és 2024. június 30. között jelentették meg;
 • a pályázó rendelkezik a pályázat benyújtásához egy ajánlólevéllel, a záróvizsga-bizottság vagy az intézményi témavezető részéről, vagy a publikációt megjelentető kiadó támogató nyilatkozatával.

4. Pályázat benyújtásának módja és határideje

Kérjük, hogy a pályázati anyagot a Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület (1149 Budapest, Pillangó utca 16-20.) részére kizárólag elektronikusan, kereshető .pdf formátumban a titkar@hetpecset.hu címre küldjék meg! A pályázati anyagot papír alapon nem kell benyújtani.

A pályázati anyagnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • pályázó kísérőlevele és nyilatkozata, hogy a pályázati feltételeknek megfelel;
 • záróvizsga-bizottság vagy az intézményi témavezető vagy a kiadó ajánlólevele;
 • szakdolgozat vagy diplomadolgozat vagy tanulmány kereshető .pdf formátumban;
 • a pályázó értesítési címe és elérhetősége.

A pályázatok beérkezési határideje: 2024. július 31.A pályázat további részleteit megtalálja a mellékletben és a www.hetpecset.hu honlapon.