Mit nyújt a mi egyetemünk?

Az Óbudai Egyetem minden kara nagy hangsúlyt fektet a duális képzés indítására, hiszen egyetemünk célja a versenyképes alap- és szaktudás oktatása, melyhez elengedhetetlen a szoros vállalati együttműködés.

A duális képzés szigorú ellenőrzés mellett zajlik. Így a hallgató mintatanterve 90%-ban megegyezik a hagyományos szak tantervi tartalmával és 10%-ban gyakorlati részeknek megfelelő, vállalati igényekhez igazodóan közösen elkészít mintatanterv az irányadó.
Az egyetem és a partnercég közösen együttműködési megállapodást kötnek, melynek tárgya az Egyetem duális képzésében részt vevő hallgatók gyakorlati képzésének a biztosítása.

Képzéseink során az elvárt gazdasági és menedzsmenttudás mellett készségfejlesztő, kompetenciaorientált tárgyakba és műszaki alapokba is betekintést adunk. A biztos alapok mellett, a legújabb tudományos és piaci eredményeket is beépítjük, mindezeket a gyakorlatban is kiválóan hasznosítható formában. Az oktatás során a magyar nyelvű tárgyak mellett, idegen nyelven is tanulhatnak hallgatóink, egyetemünk nemzetközi kapcsolata széleskörű és a partneregyetemekkel folytatott hosszú évek közös munkájának tapasztalatain alapul.

A műszaki menedzser képzés alapvető célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodás- és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a különböző jellegű termelő és szolgáltató vállalkozások anyagi, műszaki, informatikai, pénzügyi és humán folyamatainak menedzseléséhez, képesek e folyamatokhoz kapcsolódó projektekben hatékonyan közreműködni, képesek továbbá a szervezetek működésének menedzselésére, ide értve a fejlesztési folyamatok megalapozását, megvalósítását is. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására. Tovább a szakleíráshoz | duális mintatanterv.

A gazdálkodási és menedzsment képzés alapvető célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani valamint speciális szakmai ismereteik, tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Tovább a szakleíráshoz | duális mintatanterv

A kereskedelmi és marketing képzés célja szaktudással és készségekkel, gazdasági és üzleti ismeretekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Tovább a szakleíráshoz | duális mintatanterv

Az egyetem a duális képzés során:

  1. Folyamatosan építi, bővíti duális programban részt vevő vállalati kapcsolatait
  2. Biztosítja a jogi kereteket (együttműködési megállapodások, hallgatói nyilatkozat)
  3. A vállalati partnerekkel közösen kialakítja a program időbeosztását
  4. A vállalati tantervek kialakítása során megfelelő szakmai, adminisztrációs támogatást nyújt
  5. Ellenőrzési feladatokat lát el a diákok fokozatos előrehaladása érdekében