Hogyan vehet részt a vállalat?

Olyan vállalati kapcsolatokat keresünk, akik az emberi erőforrás gazdálkodási gyakorlatukban tudatosan gondolkodnak az utánpótlás-nevelés kérdéseivel. Akik fontos feladatuknak érzik a fiatalok megfelelő pályára állítását, az iskolából a munkába való átmenet nehézségeinek, problémáinak megoldásában részt vállalnak, és szívesen részt vesznek a felsőfokú végzettségű diákok gyakorlatorientált képzésének alakításában. Aki lehetőséget látnak egyetemi kapcsolatok építésében a kutatás-fejlesztési feladataik során.

A duális képzésben szakmailag minősített vállalatok vehetnek részt, meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban foglalt gyakorlóhelyekkel kapcsolatos általános feltételeknek. Többek között meg kell fogalmaznia a duális felsőfokú képzésben való részvételével elérendő célkitűzéseit, és rendelkeznie kell az erre vonatkozó képzési tervvel és értékelési kritériumokkal. (Ezek összeállításában képzéseinkhez igazodva szívesen segítünk: Dr. Popovics Anett, popovics.anett@kgk.uni-obuda.hu a duális képzés kari koordinátora) A Duális Képzési Tanácshoz (DKT) benyújtott szükséges dokumentumok megküldése után a mindenkori DKT akkreditálja a vállalatot. Az önértékelést követően a DKT képzőhelyenként kétévente tart minőségi ellenőrzést.

A vállalat az egyetemmel megállapodási szerződést, a hallgatóval pedig munkaszerződést köt. A vállalat a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásaival egy időben honlapján meghirdeti a kívánt állás betöltéséhez szükséges elvárásait, majd a jelentkezőket kiválasztási eljárás keretében értékeli, melynek eredményéről a megadott határidőig tájékoztatja a feleket. (Mindezek részleteire az Együttműködési megállapodás is kitér).

A vállalkozás mérete, szervezeti formája, tevékenysége, földrajzi helyzete azonban nem kell, hogy kötelezően igazodjon a meghirdetett szakirányhoz. Így akár egyéni vállalkozók vagy nonprofit szervezet is kereshetnek gyakornokot, és alkalmazhatnak hallgatókat ilyen formában. Mivel az egyetem feladatai közé tartozik, hogy meghatározott arányban igazodjon a partnercég tevékenységéhez akár a hallgatók maguk is ajánlhatnak partnervállalatokat.

A duális képzésre nyitott vállalatok maguk is felkereshetik karunkat (Dr. Popovics Anett, popovics.anett@kgk.uni-obuda.hu a duális képzés kari koordinátora), az Óbudai Egyetem is folyamatos kapcsolatot tart fent partnercégekkel, akik számára ezt a képzési formát bemutatja, de a képzésben érdekelt hallgatók maguk is ajánlhatnak partnerszervezeteket.

Partnervállalatok szakmai minősítése: a duális programba bekapcsolódó gazdálkodó szervezet alkalmasságát a Duális Képzési Tanács az alábbi feltételek biztosítása alapján minősíti, melyet a képzés során két évente folyamatosan nyomon követ.

  1. Részvételükkel kapcsolatban megfogalmazott célkitűzések
  2. Gyakorlati képzésre vonatkozó képzési terv, amelyet a felsőoktatási intézménnyel közösen alakítanak ki
  3. A hallgató értékelésére kidolgozott értékelési kritériumok
  4. A gyakorlati oktatáshoz, azaz a hallgató gyakorlati munkavégzéséhez szükséges technikai feltételek biztosítása
  5. A képzésben részt vevő szakembereknek az adott szakhoz kapcsolódóan releváns végzettséggel, szakmai és elméleti ismeretekkel kell rendelkeznie