Hogyan kapcsolódnak egymáshoz a képzés szereplői?


Vállalatok részvétele a felsőoktatási intézménnyel kötött szerződés keretében, valamint a Duális Képzési Tanács (DKT) minősítési eljárását követően történik. A vállalatok részvétele a programban a hagyományos egyetemi képzést olyan átgondolt és kontrollált képzési programmal egészíti ki, amely lehetővé teszi az üzleti életben hiányolt gyakorlatias tudás elsajátítását is a diákok számára. A képzés ugyanakkor folyamatos minőségi ellenőrzés mellett zajlik. A vállalatok részvétele az egyetemmel kötött együttműködési megállapodás keretében történik.

Diákok jelentkezése a szokásos felvételi eljárás rendszerében történik, ahol a megjelölt szak mellett a duális képzési forma választható. A diákok felvétele a programba két párhuzamos, egymástól független felvételi eljárásban történik. A felsőoktatási intézmény és a duális képzésben részt vevő vállalat is a saját felvételi eljárása alapján dönt a felvételről.

Sikeres felvétel esetén a diák a felsőoktatási intézménynél hallgatói jogviszonyba lép, és ezzel egyidejűleg a befogadó vállalattal munkavállalói jogviszonyt létesít. A program végén mindkét jogviszony megszűnik.

Munkavállalói szerződés alapján a hallgató a szerződés időtartalma alatt a vállalattól fizetést kap, amely minimum a mindenkori minimálbér 60 %-a, és a munkaviszony idejére fizetett szabadság jár a számára. A szerződés határozott idejű, a képzés idejéig tart. A szerződés továbbá a munka törvénykönyve alapján bármely fél részéről felmondható, ilyen esetben a diák hallgatói jogviszonya továbbra is fennáll, amennyiben a felsőoktatási intézmény által támasztott követelményeket teljesíti.

Az egyetem részvétele: duális képzést csak olyan akkreditált felsőoktatási intézmény hirdethet, amely rendelkezik a duális képzésben érintett alapszak akkreditációjával. Az Óbudai Egyetem minden kara nagy hangsúlyt fektet a duális képzés indítására, hiszen egyetemünk célja a versenyképes alap- és szaktudás oktatása, melyhez elengedhetetlen a szoros vállalati együttműködés. Az egyetem indítja el a programot.