Jancsók Ferenc

Dr. Jancsók Ferenc emlékére

„Ne beosztásra mérjük az emberséget.”
Megrendülve tudatjuk, hogy Dr. Jancsók Ferenc 2019. február 14-re virradó éjszaka meghalt. 2014-ben vehette át gyémánt diplomáját. Hajdani tanszékével, annak jogutód intézetével mindvégig jó kapcsolatot ápolt, az intézeti rendezvényekre ha tehette, eljött. 90. születésnapján a Szervezési és Vezetési Intézetben is köszöntöttük.
Búcsúztatása folyó év március 4-én, 10 óra 30 perckor kezdődik a Farkasréti temető főbejáratánál lévő ravatalozójában, ahonnan végső nyughelyére kísérjük.

1926-ban született. Gépészmérnöki diplomáját 1953-ban szerezte a BME Gépészmérnöki karának Gépgyártástechnológia szakán. Ugyan ebben az évben a BME Ipari Üzemgazdaságtan Tanszékérére, mint főállású tanársegéd nevezték ki. Az általa oktatott és fejlesztett tananyagok az ipari üzemgazdaságtan, a vállalati gazdaságtan, a számítástechnika alapjai, a termelésirányítás, a műszakifejlesztés, a szervezéselmélet és módszertan tárgyköreire irányultak.

Emellett kutatómunkát is végzett a vállalatok és különböző gazdasági egységek működéséhez tartozó folyamatok, az információ rendszerének, munkamódszereinek és vezetési-működési korszerűsítésére irányulva. E tevékenységével eredményesen segítette ipari vállalatok korszerűsítését munkatársaival együttműködve.

Alapító tagja a BME-en a gazdasági mérnökképzést kidolgozó és megvalósító munkacsoportnak, majd 10 éven át tanszéki felelős irányítója e képzésnek.

Emellett folytatta tanulmányait is, előbb 1962-ben gazdasági mérnöki diplomát, majd 1965-ben egyetemi műszaki doktori címet szerzett. Ez idő alatt több mint 30 jegyzetet publikált egyetemi-, főiskolai-, és Mérnök Továbbképző hallgatók számára.

Életrehívója volt az ipari vezetők gazdasági szemléletét erősítő képzésnek (1964-71), ahol igazgatók, főmérnökök, főkönyvelők szemléletformálása volt a cél, ezzel felkészítve őket az új gazdasági mechanizmusra.

1968-ban a Kohó- és Gépipari miniszter felkérésére került a KG ISzSzI-be, Gazdasági igazgató- és Tudományos igazgatóhelyettesi beosztásba. Az új intézet létrehozásának célja a KGM-hez tartozó vállalatok versenyképességének és hatékonyságának növelése volt, számítógépes rendszerek bevezetésével. A KGM-hez tartozó vállalatok számára kidolgozták a vállalatirányítási rendszerek, folyamatok modelljét, valamint a működtetésükhöz tartozó szoftver- és hardverrendszereket. Az Intézet feladata volt a gépgyártás korszerűsítésének elősegítése is, amire javaslatára létrejött a Szerszámgép Programozási Egyesülés, melynek intézőbizottsági tagja volt. Irányításával az intézet és az SPE kidolgozta a gépgyártás területén a programozható automatizált gyártósorokat, melyek bevezetésével a termelékenység többszörösére növekedett. Tudományos igazgatóhelyettesi tevékenysége ideje alatt a KG ISzSzI teljesítménye a nyolcszorosára emelkedett.

1968-tól külső óraadó tanárként dolgozott a Bánki Donát Műszaki Főiskolán, majd 1975-ben kinevezték a Főiskolára tanárként és Tudományos főigazgató-helyettesnek. Főiskolai évei alatt Győrött, Kaposvárott és Miskolcon hoztak létre kihelyezett tagozatot. Jelentősen növekedett az alkalmazott kutatási feladatok köre. Megépítették a kollégiumot, korszerűsítették a laboratóriumokat és a tantermeket, fejlesztették a Főiskola rendszereit, eszközeit.

Főigazgató-helyettesi megbízása lejárta után tanszékvezetőként dolgozott tovább. A kiváló tanszéki közösséggel magas színvonalú alkalmazott kutatómunkát végeztek, melynek a tananyagba való beépítésével az oktatás színvonala is jelentősen emelkedett. Hajdani tanszékével, annak jogutód intézetével mindvégig jó kapcsolatot ápolt, az intézeti rendezvényekre ha tehette, eljött. 90. születésnapján a Szervezési és Vezetési Intézetben is köszöntöttük.

1980-ban létrehozták a másoddiplomás képzést és a munkaadók igényeihez igazodó szakmai továbbképzési rendszert. A munkatársak publikációinak és elért tudományos fokozatainak aránya tanszékvezetői működése alatt jelentősen növekedett.

Szakmai működése öt évtizede alatt számos egyetemi és főiskolai jegyzet, több könyv, segédlet és tanulmány, hazai külföldi előadás és szakértői dolgozat, szakcikk megírása rögzíti az érintőlegesen vázoltakat. 2014-ben vehette át gyémánt diplomáját.

2019. február 14-re virradó éjszaka halt meg. Nyugodjon békében, az örök világosság fényeskedjék neki!