Budapest Ösztöndíjprogram

A Program célkitűzése, hogy a pályázók olyan témában kutassanak, majd írjanak tanulmányt az
ösztöndíjas tevékenységhez kapcsolódóan, ami újszerű, előremutató, a fogadó szervezetek tevékenysége
szempontjából releváns, illetve hasznosítható a továbbiakban.
A Programban egyidejűleg legfeljebb 20 fő felsőfokú tanulmányait folytató, alap-, mester- vagy osztatlan
képzésben részt vevő, nappali tagozatos hallgató vehet részt, aki:

 • valamely fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézménnyel hallgatói
  jogviszonnyal áll;
 • a jelentkezést megelőző két lezárt, ennek hiányában egy lezárt tanulmányi félévben átlagosan
  legalább 4,00 súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkezik;
 • angol, német vagy francia legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik;
 • vállalja, hogy a fogadó szervezetek valamelyikénél az ösztöndíjas időszak alatt a mentorral
  egyeztetett ütemterv alapján a kutatási feladatait havonta legalább 80 órában, ebből havonta
  legalább 40 órát a fogadó szervezetnél eltöltve ellátja;
 • vállalja, hogy az ösztöndíjas időszak alatt legalább egy és legfeljebb négy, összesen legalább 60
  000 karakter (másfél szerzői ív lábjegyzetek nélkül) terjedelmű tanulmányt készít a fogadó
  szervezet által előre megadott, az ösztöndíjas tevékenységéhez kapcsolódó témában, melyet a
  mentor írásbeli indoklással értékel;
  2 / 2 oldal
 • vállalja, hogy az előírt követelmények nem teljesítése esetén, a letöltött ösztöndíjas időszakra
  vonatkozó, kiutalt ösztöndíjat részben vagy egészben, az elszámolás függvényében visszafizeti.
  A Programban részt vevő hallgatók részére nettó havi 100.000,-Ft/fő ösztöndíj kerül kifizetésre.
  A Program pályázata 2024. június 16-i jelentkezési határidővel kerül meghirdetésre a www.budapest.hu
  oldalon. (KUTATÁSI TÉMÁK: lásd alább a hatodik csatolmányban)