Kártyás Gyula

Búcsúzunk Kártyás Gyulától

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Kártyás Gyula c. egyetemi docens, az Óbudai Egyetem oktatási főigazgatója, súlyos betegség után, életének 64. évében elhunyt.

Gyászolják barátai, kollégái, munkatársai és hallgatói, akik tőle nem csak a szakmát, a pedagógusi hivatást sajátították el, hanem nyitottságot a világra, derűt, munkaszeretet és emberséget is tanultak.

Kártyás Gyula 1979 óta volt oktatója az Óbudai Egyetemnek, illetve jogelődjeinek. Kollégiumi nevelőtanár, majd kollégium igazgató volt.

2002-től a Budapesti Műszaki Főiskola oktatási igazgatójaként irányításával folyt az intézményi szabályzatalkotási munka, a kredites tantervek kidolgozása, a Neptun rendszer bevezetése, a Neptun és a FIR rendszer összekapcsolása, a Moodle keretrendszer komplex alkalmazásának bevezetése.

Kártyás Gyula 2010-től volt az Óbudai Egyetem oktatási főigazgatója. Kiemelkedő gondossággal, szakértelemmel, nyitottsággal és empátiával irányította az egyetemi szintű oktatásszervezéssel összefüggő igazgatási feladatokat, koordinálta, és szakmailag irányította a karok tanulmányi osztályainak tevékenységét, működtette a Hallgatói Tanulmányi, Információs és Pénzügyi Rendszert, irányította az Egyetem idegen nyelvű képzését.

Elkötelezett volt a Kárpát-medencei magyar nyelvű felsőoktatás, az anyanyelvi tudás átadás, a tudomány határok nélküli magyar nyelvű művelése mellett, megalakulása óta koordinálta a Kárpát-medencei Online Oktatási Központ, a K-MOOC tevékenységét.

Kártyás Gyula kiemelkedő oktató-nevelő munkája, iskolateremtő munkássága, oktatásszervezői feladatainak színvonalas ellátása, több évtizedes magasabb vezetői tevékenysége alapján számos kitüntetésben részesült. Tevékenységét három alkalommal Főigazgatói Dicsérettel, Kiváló Munkáért kitüntetéssel, Bánki Donát Emlékéremmel, Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettel, Az év közéleti oktatója kitüntető címmel, BMF Emlékgyűrűvel, illetve Trefort Ágoston-díjjal ismerték el. Ez évben, főigazgatói magasabb vezetői megbízása lejártával, az államalapítás és államalapító Szent István emléke előtt tisztelgő nemzeti ünnepünk alkalmából Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésében részesült.

(Forrás és teljes nekrológ: uni-obuda.hu)