szakdolgozat tájékoztató

Általános tájékoztató a 2023/2024. őszi félévében szak- és diplomadolgozatot készítő hallgatóknak és Foszk képzésben résztvevőkben

A KGK 2023. április 25-én, kedden, 17 órakor általános tájékoztatót tart a Teams-en azon Hallgatók számára, akik a 2023/2024-es tanév őszi félévében teljesítik szakdolgozati vagy diplomamunka-készítési kötelezettségüket. A tájékoztatón szó lesz a témaválasztásról, a témajelentkezésről, a konzulensválasztásról, a tárgyfelvételről, valamint a dolgozat megírásának főbb sajátosságairól. A tájékoztató tehát kimondottan azoknak szól, akik az őszi félévben írnak szak- vagy diplomadolgozatot. Emellett várják szeretettel az őszi félévben záródolgozatot író FOSZK-os hallgatókat is. A tájékoztató a Microsoft Teamsen valósul meg, amelyről a résztvevők előzetes hozzájárulása mellett felvétel készül. Az értekezlethez itt tudnak csatlakozni:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a_WRhWYfhC1j1RViMwcYSr4PjT124d37q3X3rLoByVlo1%40thread.tacv2/1681549227477?context=%7b%22Tid%22%3a%221d6a56fa-705a-4bbc-8004-67a21d5e9b97%22%2c%22Oid%22%3a%2231f443bb-d981-4792-874c-9d4f6fb32652%22%7d

Csatlakozás kóddal: b157k5f

Az értekezlet lehetőséget teremt arra, hogy a szakdolgozattal, a diplomadolgozattal vagy a FOSZK záródolgozattal kapcsolatos kérdések megvitatásra kerüljenek.

Várják szeretettel az érdeklődő Hallgatókat.