52. Tudományos Diákköri Konferencia

52. Tudományos Diákköri Konferencia

Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa 2020/2021-es tanév őszi félévében is megrendezi Tudományos Diákköri Konferenciáját.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács megfogalmazása szerint a tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudóssá nevelés színtere.

Így várjuk és támogatjuk az érdeklődő hallgatók jelentkezését!

A jelentkezés módja és a további részletei a kari TDK oldalon található:
https://kgk.uni-obuda.hu/tdk