FELVETTEK!

Jelenlegi hely

Felvettek!

Kedves Frissen Felvett Hallgatónk!

Szeretettel köszöntjük az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karán!
Gratulálunk a sikeres felvételihez és további tanulmányaihoz sikereket kívánunk!


Évnyitó Ünnepség

https://ti.uni-obuda.hu/evnyito-2022-osz/
Nappali munkarendű budapesti telephelyre beiratkozott hallgatók számára a megjelenés kötelező!


Tájékoztatás új felvetteknek a 2022/23 tanév őszi félévében

https://ti.uni-obuda.hu/felvettek-2022-oszifelev/


KGK Tanulmányi Osztály elérhetőségei

http://kgk.uni-obuda.hu/to


Online Beiratkozás

A 2022/23-as tanévhez kapcsolódó beiratkozás online formában fog megtörténni, mely személyes megjelenést nem kíván.
Minden felvett hallgató e-mailen kap értesítést a sikeres felvételiről, az első fontos lépésekről a Neptun rendszerben a NEPTUN-kódokról neptun üzenet és e-mail már kiküldésre került az Ön számára.
Az önköltséges képzési formára felvett hallgatók részére a képzési szerződés szintén e-mailben kerül megküldésre, melyet kérünk visszajuttatni a Tanulmányi Osztályra 2022.09.10-ig akár postán, akár a Tanulmányi Osztály folyosóján erre a célra kihelyezett dobozba bedobva.
Az első félévben a tárgyfelvételt mi végezzük el Ön helyett, ezzel nincs további teendője.
Amennyiben a regisztrációs hét közepén még nem látná a tárgyait, kérjük, hogy mindenképpen jelezze ezt e-mailben a tanulmányi előadójának!
A TO előadója nevét a Neptunban a Tanulmányok/Képzés adatok alatt tekintheti meg az ügyintéző sorban.
Amennyiben akkreditációs kérelmet adott le, és az adott félévtől eltérő tárgyakat szeretne felvenni, akkor kérjük szintén egyeztessen az Ön részére kijelölt tanulmányi előadójával.
FONTOS!
Az online beiratkozást mind az államilag finanszírozott mind az önköltséges képzési formára felvett hallgatóknak kötelező elvégezni!
A beiratkozás elmulasztása esetén tanulmányait nem kezdheti meg.
Az online beiratkozás előtt feltétlenül szükséges az alábbi linkekre feltöltött anyagok megtekintése és áttanulmányozása, ezek tartalmazzák lépésről-lépésre a teendőket.

Online beiratkozás:

https://ti.uni-obuda.hu/online-beiratkozas-a-neptun-rendszerben-2022-osz/


Kari Hallgatói Önkormányzat

Köszöntő a Hallgatói Önkormányzat részéről
Gólyatábor felhívás


Matematika előkészítő tanfolyam

Tanfolyam felhívás


Diákhitel

Aki diákhitelt venne igénybe, forduljon az egyetemi Hallgatói Közösségi Központokhoz
https://ti.uni-obuda.hu/hallgatoi-kozossegi-kozpontok-2022-osz/


Diákigazolvány igénylés

Diákigazolvány igényléssel kapcsolatos információk, teendők itt érhetők el:
https://ti.uni-obuda.hu/diakigazolvany-2022-osz/


Kollégium

https://ti.uni-obuda.hu/kollegium-2022-osz/


Neptun rendszer – szabályzatok

A Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer a hallgatók tanulmányainak, tanulmányi életútjának és minden egyéb egyetemi ügyintézésnek a kötelező adminisztrációs felülete. A programba történő belépéshez egyedi Neptun azonosítóra van szükség, melyről minden felvett hallgató névre szóló értesítést kap.
https://ti.uni-obuda.hu/neptun-rendszer-neptun-azonosito-2022-osz/

A Neptun tanulmányi rendszer központi oldalain belépés nélkül is olvashatók a legfontosabb szabályzatok és információk, nagyon hasznos a tanulmányozásuk!
https://neptun.uni-obuda.hu/felveteli
https://neptun.uni-obuda.hu/szabalyzat
https://neptun.uni-obuda.hu/tajekoztatok


Könyvtár

https://ti.uni-obuda.hu/konyvtar-2022-osz/


Esélyegyenlőség biztosítása fogyatékkal élő hallgatóknak

https://ti.uni-obuda.hu/eselyegyenloseg-biztositasa-fogyatekkal-elo-hall...


Állami ösztöndíjas finanszírozási forma

A felsőoktatási felvételi eljárásban magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában felvételt nyert hallgatók számára az Oktatási Hivatal a besorolási döntéssel együtt megküldte az állami ösztöndíjas tájékoztatót is.
https://ti.uni-obuda.hu/allami-osztondij-2022-osz/


Önköltséges finanszírozási forma

A felsőoktatási felvételi eljárásban önköltséges finanszírozási formában felvételt nyert hallgatók többféle módon is teljesíthetik az önköltségi díjat.
https://ti.uni-obuda.hu/onkoltseges-finanszirozasi-forma-2022-osz/

Izgalmas és tudásban gazdag első tanévet kívánunk!
A Keleti Kar vezetése
https://kgk.uni-obuda.hu