Félévkezdés

Jelenlegi hely

Adott félév zárásához, és a következő félév kezdéséhez kapcsolódóan az alábbi területeken lehet a jogviszonnyal rendelkező hallgatóinknak teendője. Kérjük, tekintse át a leírtakat, és ennek megfelelően tervezze ügyintézési kötelezettségeit.
A megfelelő eljárások lefolytatása és az esetleges határidők betartása hallgatói felelősség! Ezek elmulasztása jogvesztő hatállyal bír, és a kapcsolódó anyagi, erkölcsi vagy jogi következmény a hallgatót terheli!
A kérelmek beadási határideje az előző félévekhez képest nem változott, ez az oldal csak összefoglalja egy helyen a teendők szerteágazó körét.

Ki a tanulmányi előadóm?
Félévzárás – tárgyteljesítések bejegyzéseinek ellenőrzése
Félévzárás – átlagszámolás
Félévkezdés - Beiratkozás aktív vagy passzív félévre
Félévkezdés – Tárgyfelvétel Neptunban
Félévkezdés – Kedvezményes tanulmányi rend igénylése
Félévkezdés – Önköltségi díjak kiírása, teljesítése és kapcsolódó kérelmek, nyilatkozatokKi a tanulmányi előadóm?

A TO előadója nevét a hallgató a Neptunban a Tanulmányok/Képzés adatok alatt tekintheti meg, az Ügyintéző sorban.
A saját TO előadó elérhetőségeit (iroda, telefon, email) a Tanulmányi előadók oldalunkon lehet megtalálni.


Félévzárás – tárgyteljesítések bejegyzéseinek ellenőrzése

A megszerzett eredmények Neptunban történő rögzítése az oktató feladata, de ezek meglétének ellenőrzése a hallgató felelőssége!
Ha valamely tárgyból nincs rögzítve megszerzett eredménye, annak pótlását legkésőbb a vizsgaidőszakot követő 3. munkanap végéig kell intézni a tárgy oktatójával.
Ha az oktatót nem éri el, akkor legkésőbb a fent jelzett 3. munkanapon az adott tárgyat meghirdető intézet Neptun adminisztrátorának kell jelezni a hiányt, és kérni annak pótoltatását, melynek keretében az intézet egyeztet az érintett oktatóval, és rögzíti az elmaradt bejegyzést.


Félévzárás – átlagszámolás

Az adott félév átlagát a TO a vizsgaidőszakot követő 4. munkanapon, de legkésőbb a következő félév regisztrációs hetének utolsó napjáig számítja ki a Neptun rendszerben.
A félév szorgalmi és vizsgaidőszaka során adminisztrációs igények miatt történhetnek köztes átlagszámolások, amit a hallgató is láthat a saját Neptun oldalán a féléves adatoknál.
Nem kell külön jelezni a TO előadó felé félév (és vizsgaidőszak) közben, ha a látható átlag- és kreditértékek nem egyeznek meg az aktuális eredményekkel.
Csak akkor kell felvenni a kapcsolatot a TO előadójával, ha a regisztrációs hét utolsó napján is hibás kredit és átlageredményeket lát még a Neptunban.


Félévkezdés - Beiratkozás aktív vagy passzív félévre

Adott félévre beiratkozás a Neptunban történő tárgyfelvétellel történik. Ha legalább egy tárgyat felvesz a hallgató, akkor a TO/Neptun rendszergazda a hallgatót automatikusan Aktív státusszal beiratkoztatja legkésőbb a regisztrációs hét utolsó napján.
Tárgyfelvételnek minősül, és aktív hallgatói jogviszonyt generál, ha csak a Szakdolgozat vagy Diplomamunka tárgyat veszi fel a hallgató. szintén tárgyfelvételnek minősül, ha a hallgató csak 0 kredites tárgya(ka)t vesz fel adott félévre.

Passzív félév igénylése a kapcsolódó formanyomtatvány kitöltésével Neptunon keresztül és egyidejűleg a 4.000,- Ft passzív félév díjának megfizetésével intézhető.
Passzív félév egy-egy félévre igényelhető; a kapcsolódó igénylési feltételeket a TVSz és a Tanulmányi Ügyrend tartalmazza.

Tárgyfelvételre az előzetes és a végleges tárgyfelvételi időszakokban van lehetőség. A tárgyfelvétel elmulasztása passzív félévre történő utasítást von maga után, ha a hallgató passzív félévet sem igényelt az adott félévre! FONTOS: Ha a passzív félévre utasítás utáni félévben sem vesz fel tárgyat a hallgató, illetve nem kér passzív félévet, automatikusan elbocsátásra kerül.


Félévkezdés – Tárgyfelvétel Neptunban

FONTOS! A tárgyfelvételekben és a kapcsolódó (kurzusmeghirdetési, előkövetelményi, órarendi stb.) hibák/problémák tekintetében a TO nem illetékes! Kérjük, hogy ne is keressék a TO munkatársait ilyen ügyekben, mert illetékesség hiányában nem tudnak a TO előadók segíteni a megoldás érdekében.
Ilyen irányú megkereséseiket a tárgyat meghirdető intézetek Neptun adminisztrátorainak, illetve a kari Neptun rendszergazdának kell eljuttatni email-ben.
A hibajelzések alapján a javításoknak az előzetes tárgyfelvételi időszak végére le kell futnia. Ne várjon arra, hogy a probléma magától megoldódik, jelezze, ha nem tud adott tárgyat felvenni!
A tárgyfelvétel a hallgató felelőssége, minden negatív következménye is a hallgatót terheli!
A rendszergazda és az intézetek Neptunért felelős munkatársainak elérhetőségeit a Neptun rendszer honlapján találják meg az Elérhetőségek és az Elérhetőségek/Intézetek menüpontban, ahol felvehetik velük a kapcsolatot.


Félévkezdés – Kedvezményes tanulmányi rend igénylése

A kedvezményes tanrend iránti kérelmek beadási határideje a regisztrációs hét 3. napja (általában szerda) éjfél.
Ehhez kapcsolódóan a KGK oktatói a regisztrációs első három napjának valamelyikén személyes félfogadást is tartanak. E félfogadási időpontokról az intézeti oldalakon találnak tájékoztatást.
A regisztrációs hét 2. napjáig elküldött email-es megkeresésekre legkésőbb szerdán jeleznek vissza az érintett oktatók, de ajánlott ez esetben a velük történő telefonos egyeztetés a fogadóórájukban.
A kitöltött és aláírt kérelem és a szükséges kiegészítő dokumentumok beszkennelve email-ben is eljuttathatók a TO előadónak.


Félévkezdés – Önköltségi díjak kiírása, teljesítése és kapcsolódó kérelmek, nyilatkozatok

A fizetendő alapdíjak és kreditarányos díjak összegei a Térítési díjak menüpontban tekinthetők meg. Ez alapján kerülnek kivetésre a fizetendő tételek.
A teljes térítési díj adott aktív féléven az alábbiakból áll össze:

  • alapdíj +
  • kreditarányos díj * felvett kreditek száma +
  • kreditarányos díj * 0 kredites tárgyak heti óraszámával azonos kreditértéket alapul véve (pl. 0 kredites Testnevelés 2 kredit, 0 kredites Szakdolgozat nappali tagozaton 2 kredit, levelező tagozaton 1 kredit).

Az aktív félévre beiratkozó önköltséges és költségtérítéses hallgatóknak az önköltségi díj első részletét – az alapdíjat – a regisztrációs hét utolsó napjáig (általában péntekig) át kell utalni a Neptun rendszer gyűjtőszámlájára, és a kiírásra kerülő tételt rendezni kell. Az alapdíjakat a regisztrációs héten folyamatosan írjuk ki az érintett hallgatóknak.
Az átutalások átfutási ideje 2-3 nap, így az átutalást legkésőbb a regisztrációs hét 3. napján 12 óráig ajánlott elindítani, hogy abból időben beérkezve biztosan rendezni tudja az alapdíj összegét a regisztrációs hét 5. napján.
FONTOS! Az alapdíj összegek fizetési határideje egységesen a fentebb jelzett utolsó regisztrációs nap, melyet a JUTTÉR szabályzat előírásainak megfelelően alkalmazunk, függetlenül a kiírás időpontjától! Nem lehet hivatkozni az alapdíjak esetén a kiírás időpontjának és a fizetési határidőnek közelségére!

A kreditarányos díjak kiírására várhatóan őszi félévben októberben, a tavaszi félévben február-márciusban kerül sor, és a kiírástól (Neptunban történő megjelenéstől) számított 15 nap lesz a fizetési határidő.

Az alapdíj megfizetése alól mentesül az a hallgató, akinek teljes térítési díját munkáltató, egyéb cég vagy a Diákhitel Központ (DHK) átvállalja, és erről a Költségtérítési díj nyilatkozatot a TO előadónak a regisztrációs hét első napján (általában hétfőn) éjfélig eljuttatja. A nyilatkozat a formanyomtatványaink között elérhető.
A teljes összegű átvállalások esetén a teljes fizetendő összeg meghatározására a regisztrációs hét végéig kerül sor, és a további teendőkről a Diákhitel menüpontban talál bővebb tájékoztatást.
Akinek részben fizeti a térítési díját munkáltató/cég/DHK, annak szintén a fenti jelzett nyilatkozatot kell a TO-ra eljuttatni, és kerül megállapításra a teljes összeg, megbontva a vállalási arányoknak megfelelően, és a további teendőkről a Diákhitel menüpontban talál bővebb tájékoztatást.

A részletfizetési és csökkentési kérelmek beadási határideje - az előző félévekhez hasonlóan – a regisztrációs hét első napja.
A kérelemminták a formanyomtatványaink között elérhetők, és a TO előadónak kell eljuttatni (személyesen vagy email-ben) kitöltve és aláírva.
A fenti kérelmek beadása nem befolyásolja az alapdíj fizetési kötelezettséget! A részletfizetések a kreditarányos díjak tekintetében kerülnek érvényesítésre. A teljes összegre meghatározott csökkentésből eredő kedvezmény a kreditarányos díjban kerül jóváírásra.
A határidőn túl beadott kérelmek elbírálása elutasításra kerülhet, esetleges befogadás esetén pedig késedelmi díj kivetése mellett kerül befogadásra!