Versenyképesség és Fenntarthatóság Kutatócsoport

A Kutatócsoport magyar elnevezése: Versenyképesség és Fenntarthatóság Kutatócsoport

Rövidítése: OE VeFeK

A Kutatócsoport angol elnevezése: Competitiveness and Sustainability Research Group of the Obuda University

Alapítás dátuma: Budapest, 2021. június 21.

A Kutatócsoport célkitűzése: a versenyképességgel kapcsolatban szélesebb körben is elismert akadémiai kutatócsoport működtetése, amely tudományos és szakmai eredményeivel a versenyképesség-kutatás és fenntarthatóság egyik érdemi szereplőjévé kíván válni.

A Kutatócsoport feladatai:

 1. kutatások és projektek lebonyolítása
 2. kapcsolatépítés hazai és nemzetközi szereplőkkel
 3. tudás- és ismeretátadás (elsődlegesen a versenyképesség és fenntarthatóság témájában)
 4. konferenciák és más rendezvények szervezése
 5. a versenyképesség és fenntarthatóság témájának népszerűsítése
 6. fiatalok bekapcsolása a versenyképességi és fenntarthatósági kutatásokba
 7. tanulmányok és publikációk megjelentetése
 8. tudományos ismeretátadás, oktatás, képzés
 9. egyéb profiljához illeszkedő tevékenységek

A tevékenység helye: 1086 Budapest, Tavaszmező utca 15-17, C. épület I. emelet

A Kutatócsoport az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karán folytatja tevékenységét.

A Kutatócsoport tagjai:

 1. Dr. Varga János PhD, oktatási dékánhelyettes, a Kutatócsoport vezetője
 2. Prof. dr. habil. Csath Magdolna DSc, címzetes egyetemi tanár
 3. Dr. habil. Garai-Fodor Mónika PhD, dékán
 4. Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes PhD, kutatási dékánhelyettes
 5. Dr. Szekeres Valéria, egyetemi docens
 6. Plötz Anita, PhD hallgató
 7. Balogh Attila, PhD hallgató
 8. Szélpál Szilárd, PhD hallgató
 9. Baráz Dávid, hallgatói tag
 10. Vigh Orsolya Kinga, hallgatói tag
 11. Menyhért Kornél Tamás, hallgatói tag
 12. Korodi Norbert, hallgatói tag

Partnerkutatók:
Tánczos Levente-József, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
PhDr. Kahler Korcsmáros Enikő, oktatási dékánhelyettes, Selye János Egyetem

A Kutatócsoport az Óbudai Egyetem szabályzataival összhangban és az Egyetem értékrendjéhez igazodóan végzi kutatási és szakmai tevékenységét. A kutatások és a projektek koordinálását elsődlegesen a vezető kutatók látják el, míg a Kutatócsoport működését a kari adminisztráció és infrastruktúra segíti.

Miért aktuális a versenyképesség és a fenntarthatóság összehangolt kutatása?

 • Mert nincs egyetértés annak pontos meghatározásában és abban sem, hogy mivel lehet egyértelműen versenyképes országot vagy vállalkozást építeni. A versenyképesség mindenkinek mást jelent és mindenki másban látja a versenyképes működés feltételeit. Az a kérdés, hogy vannak-e egyértelmű sikerreceptek és azokat milyen körülmények között alkalmazhatjuk?
 • A válságok idején még fontosabbá válik a versenyképesség kérdése és az is, hogy hogyan lehet ezt elősegíteni egy kedvezőtlen időszakban (például a COVID-19 időszakában)!?
 • Magyarország nem tartozik sem a világ, sem Európa legversenyképesebb országai közé. Bár az elmúlt években javítottunk az IMD versenyképességi listáján (World Competitiveness Yearbook), ezzel még mindig elmaradunk több nyugat-európai országhoz képest. Hasonló véleményen vannak más versenyképességkutató szervezetek is, így például a World Economic Forum.
 • Az Európai Unió jövője szempontjából igen hangsúlyos kérdés, hogy hogyan lehet a versenyképességi különbségeket csökkenteni a tagországok között? Amíg a tagállamok között ilyen különbségek vannak, addig kisebb esély kínálkozik az uniós szintű sikerekre és a nemzetgazdaságok tartós felzárkózására. A fejlettségi, jövedelmi különbségek nem segítik elő az Unió hosszú távú fejlődését.  
 • A versenyképesség mérésének nincs egyértelműen elfogadott módja. Amíg több esetben a gazdasági növekedés mérőszámát, vagyis a GDP-t tekintjük alapnak, addig mások eljutottak a multidimenziós elemzési technikákig. Előbbi rendkívül korlátos, míg utóbbi fejlesztésekre szorul. Az a kérdés, hogy találhatók-e fejlesztési pontok a mérési módszertanokon vagy szükséges lehet-e új módszertanok kidolgozására.
 • Megjelent a versenyképesség új vetülete is, a környezeti fenntarthatóság, valamint a környezeti értékek védelme. A versenyképesség ma már nem korlátozódik pusztán az anyagi javakra vagy a termelési tényezőkre. Felértékelődik a humánum szerepe, valamint a környezeti értékek megóvása. Előtérbe kerül a reziliencia, a válságállóképesség és a rugalmasság kérdése is.
 • Az Európai Unió 2050-ig magasztos klímacélokat fogalmazott meg, amelyek szoros kapcsolatban állnak a zöld átállással, a klímasemleges gazdasággal és fenntartható gazdálkodással. Mindez alapvetően változtatja majd meg az iparágakat, a beruházások természetét és a vállalkozások üzletpolitikáját. A versenyképességet új dimenzióban kell értelmezni és új irányok megjelenésére lehet számítani (Green Competitiveness és Greenovation).
 • A versenyképesség új dimenziója a „reziliencia”, azaz válságállóképesség, amely összefügg – a gazdasági és környezeti mellett – a társadalmi és humán fenntarthatósággal.  A jövőben újabb – nemcsak egészségi, hanem környezeti és társadalmi – válságok is várhatók. Ezért megnő a fenntarthatóság és az ellenállóképesség erősítésének fontossága. Ez egyben azt is jelenti, hogy új, esetenként minőségi („puha”)  mutatókat is elemezni kell. A jövőben lehet, hogy azok az országok lesznek a legversenyképesebbek, amelyek a leginkább fenntartható és válságálló társadalmi-gazdasági rendszereket és intézményrendszert tudnak kialakítani.

E fenti aktualitások egyértelműen alátámasztják, hogy miért is van létjogosultsága egy versenyképességgel és fenntarthatósággal kapcsolatos kutatási és együttműködési kezdeményezésnek a Karon.

Az OE VefeK elérhetősége: varga.janos@kgk.uni-obuda.hu