Dr. Takácsné Prof. Dr. habil. György Katalin

egyetemi tanár

Óbudai Egyetem
Keleti Károly Gazdasági Kar
Szervezési és Vezetési Intézet
cím: 1081 Budapest, Tavaszmező u. 17. A.318 szoba
e-mail: takacsnegyorgy.katalin[kukac]kgk.uni-obuda.hu

Képzettség, tudományos fokozat:

 • 2001 távoktatási tankönyv írói bizonyítvány (Közép-Magyarországi Távoktatási Központ)
 • 1996 Cornell University (USA) Certificated in Farm Management and Finance
 • 1993 adótanácsadó szakvizsga
 • 1992 University Wageningen – GATE, Strategic and Marketing Management
 • 1991 Training for Trainers in Agricultural Extension; szaktanácsadók oktatóinak képzése (TEAGASC, Rural Development International ír tanfolyam)
 • 1990-1992 Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Vállalatgazdaságtani Intézet
  Vállalatgazdaság elemző szakmérnök; mérlegképes könyvelő
 • 1977-1982 Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar, növényvédelmi szakirány, okleveles agrármérnök

Tudományos fokozatok

 • 2001 habilitáció, közgazdaságtudomány (5/2001)
 • 1997 PhD, közgazdaságtudomány, (22/1997)
 • 1995 közgazdaságtudomány kandidátusa, (15.928)
 • 1989 Gödöllői Agrártudományi Egyetem, egyetemi doktor (75/1989. 06. 30.)

Nyelvtudás:
angol középfok, orosz középfok

Munkahelyek

 • 2016- Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar, Szervezési és Vezetési Intézet, egyetemi tanár
 • 2010-2016 Károly Róbert Főiskola, Közgazdasági, Módszertani és Informatikai Intézet, (egyetemi docens 2010-2013), egyetemi tanár
 • 2000-2011 Szent István Egyetem, Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet, Üzemtani Tanszék
 • 1985-2000 Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Üzemtani Tanszék
 • 1982-1985 Gödöllői Agrár Fejlesztő Közös Vállalat (GBBR), tápanyag-gazdálkodó

Tantárgy előadói tevékenység; szakmai tevékenységek

 • Óbudai Egyetem, KGK, Msc
  2016- Business Economics – KGK, MSc
  2016- Üzleti gazdaságtan – KGK, MSc
  2018- Szakszeminárium – KGK MSc
  2018- 2016- Business Economics – KBK, MSc
  2019- Enterpise Economics – RKK; KGK BSc
 • Korábban oktatott fontosabb tárgyak
  Business Innovation
  Innovation Methods
  Resource Management
  Strategic Management
  Vezetői Gazdaságtan
  Vállalkozás-innováció
  Innováció módszertan
  Vállalatgazdaságtan
  Mezőgazdasági Üzemtan I-II.
  Vállalati erőforrásgazdálkodás
  Növénytermesztési ágazatok ökonómiája
  Növényvédelem ökonómiája

Szervezeti tagságok
Oktatásszervezéssel kapcsolatos tevékenység

2024-2027 OTDT Közgazdaságtudományi Szekció, elnök (választott)
2023- ÓE IMDI, törzstag, doktori iskola tanácstag
2021-2022 ÓE, KGK, Vállalkozásfejlesztés mesterszak, szakvezető
2020-2023 OTDT Közgazdaságtudományi Szekció, elnök (választott)
2018- ÓE ETDT, tanácskozási jogú tag
2016-2019; 2021-2023 – OE, KGK, Vállalkozásfejlesztés mesterszak, szakvezető
2015- OTDT Közgazdaságtudományi Szekció, alelnök (választott)
2014-2016 KRF, Vezetés és szervezés mesterszak, szakvezető
2012-2016 KRF, Tudományos Diákköri Tanács, elnök
2010 OTDK – Közgazdaságtudományi Szakbizottság, tag
2008-2010 SZIE V4 Multi Degree Joint Training (angol nyelvű mester képzés) – szakvezető
2005-2008 SZIE GTK Nemzetközi Kapcsolatok Kabinet, vezető (külügyi dékánhelyettes)
2000-2004 SZIE KDI (Közgazdaság; később Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola), alapító belső tag – doktori iskola titkára
1996-2001 Vállalatgazdasági szakirányú továbbképzési szak (MBA), szakvezető
1995-2004 SZIE (GATE) GTK, Tanulmányi bizottság, delegált tag
1992-1995 Vállalkozás-szervező képzés (EmEf Alapítvány Gödöllő), oktatás szervező

Oktatással kapcsolatos egyéb tevékenység

2014-2015 KRF Károly Róbert Szakkollégium, elnök
1995- záróbizottsági tag, elnök (SZIE GTK, KRF, BKÜF)
2005-2008 SZIE GTK Kari Tanács, választott tag (1997-2002)
2004-2010 SZIE Közalkalmazotti tanács, tag, elnökhelyettes (2008-2010)
1992-1995 Vállalkozás-szervező képzés (EmEf Alapítvány Gödöllő), oktatásszervező

Szakmai és közéleti tagságok)

2024-2026 MTA Agrárközgazdasági Tudományos Bizottság, szavazati jogú tag (választott)
2021-2023 MTA Agrárközgazdasági Tudományos Bizottság, szavazati jogú tag, alelnök (választott)
2021-2023 MTA Körforgásos Gazdaság Osztályközi Állandó bizottság, szavazati jogú tag
2019-2021 nem akadémikus közgyűlési képviselő, választott tag (Agrár-közgazdasági Tudományos Bizottság, IV. Agrár Osztály)
2017-2020 MTA Agrárközgazdasági Tudományos Bizottság, szavazati jogú tag, alelnök (választott)
2016-2019 nem akadémikus közgyűlési képviselő, választott tag (Agrár-közgazdasági Tudományos Bizottság, IV. Agrár Osztály)
2012-2018 Országos Statisztikai Tanács, kinevezett tag
2015- MAB szakértő
2012- European Ecocycles Society (EcyS), alapító tag
2015- MTA Agrárökonómiai Munkabizottság, tag
2014- MTA Megújuló Energetikai Munkabizottság, tag
2011- MTA Agrárközgazdasági Tudományos Bizottság, választott tag
2011- MTA MAB Mezőgazdasági Szakbizottság, választott tag
2011- Magyar Közgazdasági Társaság, tag
2010- Magyar Statisztikai Társaság, tag
2007-2009 IAAE (International Association of Agricultural Economists), tag
2005- Gazdálkodás Baráti Kör, elnöke
2002- Tehetségpártolók Baráti Köre, alapítótag
2001- SERiA (Lengyel Agrárközgazdászok Szervezete), tag
2001- Magyar Agrárközgazdászok Egyesülete (MAKE), tag
1999- EAAE (European Association of Agricultural Economists), tag
1997-2010 AAEA (Agricultural & Applied Economics Association, jogelőd: American Agricultural Economics Association), tag
1996- MTA köztestületi tagság
2019-2021 nem akadémikus közgyűlési képviselő, választott tag (Agrár-közgazdasági Tudományos Bizottság, IV. Agrár Osztály)
2017-2020 MTA Agrárközgazdasági Tudományos Bizottság, szavazati jogú tag, alelnök (választott)
2016-2019 nem akadémikus közgyűlési képviselő, választott tag (Agrár-közgazdasági Tudományos Bizottság, IV. Agrár Osztály)
2012-2018 Országos Statisztikai Tanács, kinevezett tag
2015- MAB szakértő
2012- European Ecocycles Society (EcyS), alapító tag
2015- MTA Agrárökonómiai Munkabizottság, tag
2014- MTA Megújuló Energetikai Munkabizottság, tag
2011- MTA Agrárközgazdasági Tudományos Bizottság, választott tag
2011- MTA MAB Mezőgazdasági Szakbizottság, választott tag
2011- Magyar Közgazdasági Társaság, tag
2010- Magyar Statisztikai Társaság, tag
2007-2009 IAAE (International Association of Agricultural Economists), tag
2005- Gazdálkodás Baráti Kör, elnöke
2002- Tehetségpártolók Baráti Köre, alapítótag
2001- SERiA (Lengyel Agrárközgazdászok Szervezete), tag
2001- Magyar Agrárközgazdászok Egyesülete (MAKE), tag
1999- EAAE (European Association of Agricultural Economists), tag
1997-2010 AAEA (Agricultural & Applied Economics Association, jogelőd: American Agricultural Economics Association), tag
1996- MTA köztestületi tagság

Kitüntetések, elismerések
Több állami és intézményi kitüntetés birtokosa, két alkalommal megkapta a végzős évfolyam ’Leg-jobb Oktatója’ elsimerést (SZIE GTK 2003; 2006).

Részvétel tehetséggondozásban, PhD képzésben
Sikeresen védett, témavezett hallgató13,5 fő (négy társtémavezetővel).
Rendszeresen opponál PhD értekezéseket és habilitációs pályázatokat magyar és angol nyelven, részt vesz a cselekményekben, mint bizottsági tag.
1999 óta rendszeresen bírálóbizottsági tag, elnök az OTDK Agrártudományi és Közgazdaságtudományi Szekciójában.
Felkészítő tanár több országos verseny intézményi csapatának (Országos Esettanulmányi Verseny (2010; 2011); Hazám hazája Európa (2000-2004).

Részvétel tudományos konferenciák szervezésében, lebonyolításában
Több nemzetközi (31) és hazai (26) tudományos konferencia szervezőbizottságának vagy a tudományos bizottságának tagja.

Jelentős külföldi kapcsolatai (az utóbbi öt évben)

 • West-Pomeranian University of Technology in Szczecin (Poland)
 • Jagellonian University, Department of Management and Social Communication (Poland)
 • Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti (Romania)
 • Romanian Academy, Institute of Agricultural Economics
 • SERiA (Stowarzyszenie Ekonomistow Rolnictwa i Agrobiznesu – Lengyel Agrárközgazdászok Szervezete)
 • Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Románia
 • University of Life Sciences, Warsawa (Poland)
 • Agricultural University of Poznan (Poland)
 • University of Bialystok (Poland)
 • The University of Georgia (U.S.A.)
 • Cornell University (U.S.A)
 • Slovak Agricultural Universiy in Nitra (Slovakia)

Oktatás külföldön, tudományos előadások

 • Faculty of Economics and Management, SUA in Nitra, Master study program: Business Economics – International V4 Studies
 • Zahodniopomorski Uniwesytet Technologiczny w Szczecine (Lengyelország), 2013/2014; Strategic Management és Resource Management, as an invited professor
 • ERASMUS oktatás: University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka (2014); Univeristy of Bialystok (2012; 2011; 2010; 2008; 2006; 2005; 2002); Slovak University of Agriculture in Nitra (2011)
 • CEINET: Slovak University of Agriculture in Nitra (2010-2012)
 • MBA képzés: Univeristy of Bialystok (2011)
 • University of Wageningen, The Netherlands, Ph.D. (2006)
 • CEEPUS: Universitatea”Babes-Bolyai” (2004)

Elnyert kutatás-fejlesztési pályázatok
Témavezető 7 és résztvevője 16 hazai és nemzetközi kutatási projektnek.:

Szerkesztői tevékenység

 • Journal of Central European Green Innovation, elektornikus tudományos folyóirat, Károly Róbert Főiskola – főszerkesztő, (2013-), HU ISSN 2064-3004
 • Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists (SERiaA, Lengyelország),– member of scientific advisory board (2012-), ISSN 1508-3535
 • Studies in Agricultural Economics published by the Research Institute of Agricultural Economics (Hungarian Academy of Sciences) – member of editorial board (2012-) ISSN 1418-2106
 • Economic and Regional Studies (Studia Ekonomiczne i Regionalne) published by Papieża Jana Pawla II w Białej Podlaskiej – member of advisory board (2011-) ISSN 2083-3725
 • Acta Carolus Robertus, tudományos közlemények, Károly Róbert Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara – főszerkesztő, (2011-2015), szerkesztőbizottsági tag (2015-) ISSN 2062-8269
 • Gazdálkodás. Szerkesztőbizottsági tag, doktori iskolák koordinátora (2011-); ISSN 0046-55182006
 • Gazdálkodás. Főszerkesztő-helyettes (2010-2011); ISSN 0046-55182006
 • Journal “Współczesne Zarządzanie – Contemporary Management Quarterly”, published by the Department of Management and Social Communication of the Jagiellonian University – member of editorial board (2010-). ISSN1643-5494
 • Delhi Business Review. Society for Human Transformation & Research Corporate Office – member of editorial board (2010-) ISSN 0972-222x
 • Acta Regionalia et Environmentalica (Faculty of European Studies and Regional Development of the Slovak University of Agriculture in Nitra) – member of editorial board (2008-) ISSN 1336-5452
 • Bulletin of the Szent István University 2008, Special Issue, chairman of the guest editorial board . ISSN 1586-4502
 • Gazdálkodás szerkesztőbizottsági tag (2006-); ISSN 0046-55182006
 • Agrártámogatások és –pályázatok. Szakmai szerkesztő. 2004-2005. RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft. 2005. ISBN 963 9600 01 6
 • Gazdálkodók Kézikönyve. Szakmai szerkesztő. 1996-2004. Budapest. RAABE Kiadó. ISBN 963 85181 3 8

Hallgatói témavezetés:

Konzultált szak- és diplomadolgozatok száma meghaladja a 150-et.
Konzultált tudományos diákkörös dolgozatok száma 50-et.
ITDK helyezések: 11 első, 10 második, 7 harmadik helyezett.
OTDK helyezések: 1 első, 2 második, 5 harmadik helyezett.

Publikációs tevékenység:

Megtalálható az mtmt adattárában: link

Tudományos publikációk száma: 420, ezekre független hivatkozás: 976

Összes publikáció száma 508, ezekre független hivatkozás: 1115

Q szám: 44,721
WoS idézet: 165
Scopus idézet: 107
IF: 15,709
H index: 16