Magyar Diplomáciai Akadémia Diplomataképző Programja

Idén is megnyílt a jelentkezés a Magyar Diplomáciai Akadémia Diplomataképző Programjára

Április 6-án elindult a jelentkezés a Diplomataképző Program második évfolyamára. A program széleskörű, versenyképes képzést kínál azoknak, akik a magyar diplomáciai karban akarnak dolgozni, valamint a magyar nemzeti és gazdasági érdekeket szeretnék képviselni a világban.
A program részleteiről és a felvételi folyamatról további információk érhetők el a Magyar Diplomáciai Akadémia honlapján (www.magyardiplomaciaiakademia.hu) és Facebook-oldalán (https://facebook.com/DiplomaciaiAkademia).
Az Akadémia várja minden érdeklődő jelentkezését 2021. május 7-ig!


A Magyar Diplomáciai Akadémia pályázatot hirdet a diplomáciai pálya iránt érdeklődők számára Diplomataképző Programjára, amelyet a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakmai együttműködésének keretében valósít meg.

A Programba jelentkező és felvételt nyerő hallgatók az első félévében (szeptember–január) elméleti és gyakorlati kurzusokból álló képzést végeznek el, míg a második félév során (február–június) a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, illetve magyar külképviseleteken teljesítenek szakmai gyakorlatot.

A KKM a Programot sikeresen elvégző résztvevők számára – a rendelkezésre álló státuszok fényében – álláslehetőséget kínál a minisztérium állományában.

A Diplomataképző Program időtartama: 2021. szeptember 1. – 2022. július 30.
A résztvevők havi nettó 250.000 forint ösztöndíjban részesülnek.

A felvételi eljárás többfordulós, amelynek része egy kétnyelvű (angol és magyar) írásbeli vizsga, kompetenciavizsgálat és egy szóbeli elbeszélgetés.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet;
• felsőfokú angolnyelv-tudás és további legalább egy idegen nyelv középfokú ismerete;
• felsőfokú végzettség (melyet legkésőbb a program kezdéséig kell megszerezni);
• hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához.

A pályázat benyújtásának módja: pályázni csak elektronikus formában, a Magyar Diplomáciai Akadémia honlapján (www.magyardiplomaciaiakademia.hu), az alábbi dokumentumok feltöltésével lehet:
• két oldalt nem meghaladó önéletrajz;
• 4000 karaktert nem meghaladó, angol nyelvű motivációs levél;
• nyelvtudást igazoló okiratok (amennyiben rendelkezésre áll).

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 7. (péntek)

Kapcsolat és további információ:
• info.mda@mfa.gov.hu
• magyardiplomaciaiakademia.hu
• facebook.com/DiplomaciaiAkademia