Diplomamunka témák vállalkozásfejlesztés mesterszakon

Diplomamunka témák vállalkozásfejlesztés mesterszakon

(folyamatosan frissítve)

A jelenleg hatályos (2019 tavasz) szabályok szerint a diplomamunka terjedelme legalább 60 oldal, mely legalább 80.000 karakternyi szöveget tartalmaz (mellékletek nélkül) a bevezetéstől az irodalomjegyzékig.
A kritikai szakirodalmi feldolgozás mesterképzésben minimum 20 releváns szakkönyv illetve tudományos és szakfolyóirat felhasználását jelenti, melyből az idegen nyelvű források száma minimum 5. Ezekre visszautalás történik az önálló kutatás értékelése során is.
A kötelezően előírt fejezeteken és azok tartalmán túl a belső struktúra a tudományos munkákkal szembeni elvárásokat követve (nem mint kötelezően előírt fejezetcímek): bevezetés, irodalmi megalapozás, anyag és módszer, eredmények, következtetések, javaslatok.

Az alább kedvcsinálóként javasoltakon túl bármilyen téma választható a témavezetővel való egyeztetés alapján, amennyiben feldolgozása várhatóan meg fog felelni az általános követelményeknek.

Dr. Bogáth Ágnes

 1. A szervezeti kultúra hatása a vállalkozások fejlődésére (kkv, családi vállalkozás, középvállalt, nagyvállalat)
 2. Vezetői stílusok és kompetenciák vizsgálata és elemzése. A vezetői stílus hatása a vállalkozások fejlődésére.
 3. Egyén hozzájárulása a szervezetek sikerességéhez és a vállalkozások fejlesztéséhez (kompetenciák, személyiség, hiedelmek, motivációk, attitűd)
 4. Szervezetekben működő csoportok csoportdinamikai vizsgálata. Csoporton belüli együttműködés hatása a szervezetre.
 5. Stressz, kiégés hatása és kezelése a szervezetekben
 6. Önismerettől az önmenedzselésig, mint karrierépítési stratégia
 7. A szervezeti működés sötét oldala (pl mobbing, mérgező klíma, kiégés, sötét triád tagjainak jelenléte a vezetésben…stb)

Dr. Deák Zsuzsanna

 1. Circular economy (especially for SMEs)
 2. Food supply security, vulnerability of the food supply chain
 3. Role of labeling, packaging, country of origin in food purchasing
 4. Investigating the sustainability of a selected country’s economy (sustainability and national security)
 5. Sustainable investment, sustainability rating schemes (for companies and/or countries)
 6. Any other topic relating to Sustainability, Corporate Responsibility, Environmental risks, economic impacts.

Dr. Keszthelyi András

 1. A magánszféra a XXI. században: veszélyek és védekezési lehetőségek, attitűdvizsgálat primer kutatás alapján
 2. Jelszóhasználati szokások vizsgálata primer és/vagy szekunder kutatás alapján
 3. A netbűnözés és/vagy a netháborúk gazdasági hatásainak elemzése
 4. A virtuális világ valamely etikai problémájának vizsgálata szakirodalmi áttekintés és primer kutatás alapján
 5. Adatmodellezést támogató eszközök összehasonlító elemzése az adatmodellezés elméleti követelményeinek való megfelelőség szempontjából

Dr. Takácsné Prof. Dr. habil. György Katalin

 1. Az innovatív vállalati viselkedés és a kis- és középvállalatok sikeressége (versenyképessége) kapcsolat primer kutatás alapján. (Vállalatok helyzetképe, vezetői viselkedés és attitűd kérdések, megújulási képesség, életciklus modellekkel összekötve stb.)
 2. Változtatás menedzsment, mint a sikeres vállalat egyik kulcsa (vállalati összehasonlító esettanulmányok alapján).
 3. Horizontális és vertikális integráció lehetőségei, gazdasági szerepe a vállalati működésében, összehasonlító vizsgálattal (szekunder és primer kutatással).
 4. Fenntartható gazdaság – nemnövekedés elmélete mentén vett témák (Környezeti kockázatok, gazdasági hatások modellezése).
 5. Partnerség az értéklánc mentén (beszállítói – fogyasztói kapcsolatok értékelése, elsődlegesen primer felmérés alapján).
 6. Továbbá egyeztetés után más – a képzés céljához illeszkedő – téma, amely önálló kutatás elvégzésére alkalmas.