Marketing, Menedzsment és Módszertani Intézet

Department of Marketing, Management and Methodology

1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.
C épület második emelet – Building C, 2nd floor

Intézetigazgató – Head of Department:

Dr. habil. Szigeti Orsolya egyetemi docens

Intézetigazgató-helyettes – Vice-Head of Department:

Dr. Saáry Réka PhD adjunktus

Intézeti titkárság – Secretariat:

1084 Budapest, Tavaszmező u. 17. C épület 2. emelet 206.

Pribelszki Pálné (Ágnes) intézeti ügyintéző
E-mail elérhetőség: pribelszki.agnes@kgk.uni-obuda.hu

Félfogadási idő:
Kedd 9:00-11:00, szerda és csütörtök 13:00-15:00

A MMMI prezentációs sablon ajánlásai a TDK dolgozat bemutatásához, a projektmunka tantárgy prezentációjához és a szak/diplomadolgozat védéséhez: