Oktatott tárgyak

A Közgazdaságtudományi és Pénzügyi Intézetben oktatott tantárgyak

Feltöltés alatt…

A korábban Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet által kezelt tárgyak, tehát minden olyan tárgy, melynek kódja „GG” kezdetű, adminisztratív szempontból a Közgazdaságtudományi és Pénzügyi Intézethez tartozik.

Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés

Kommunikációs ismeretek
Államigazgatási és jogi ismeretek
Mikroökonómia
Pénzügyek alapjai
Gazdasági jog
Projektmenedzsment
Marketing alapjai

Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Kommunikációs ismeretek
Államigazgatási és jogi ismeretek
Mikroökonómia
Marketing alapjai
Külkereskedelmi technikák
Marketingmenedzsement
Pénzügyek alapjai
Marketingkommunikáció
Kereskedelmi marketing
Környezetgazdaságtan
Gazdasági jog
Reklámkampány tervezés
Fogyasztói magatartás
Online marketing
Piackutatás
PR és sajtókapcsolatok

Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés

Informatikai projektek menedzselése
Vállalkozások pénzügyei

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

Alapozó és törzstárgyak

Mikroökonómia
Makroökonómia
Nemzetközi gazdaságtan
Környezetgazdaságtan
Pénzügyek alapjai
Vállalkozások pénzügyei
Marketing alapjai
Gazdasági jog
Üzleti kommunikáció
Szakmai idegen nyelv I.
Szakmai idegen nyelv II.
Nemzetközi kereskedelmi ismeretek
Államigazgatási és jogi ismeretek
Szociológia
Gazdaságtörténet

Szakmai tárgyak

Államháztartási ismeretek és közmenedzsment
Marketing menedzsment
Projektmenedzsment
Piackutatás

Pénzügyi menedzsment specializáció

Projektmunka
Bankismeretek és pénzügyi szolgáltatások
Vállalati pénzügyi tervezés
Nemzetközi pénz- és tőkepiacok
Ellenőrzés és kockázatelemzés
Közpénzügyek és költségvetési kapcsolatok
Alkalmazott üzleti szimulációk

Projektmenedzsment és B2B marketing specializáció

Business Marketing, eladásmenedzsment
PR és sajtókapcsolatok
Agilitás a projektvezetésben
Program és portfólió menedzsment
Projektek üzleti elemzése
B2B adatbáziselemzés gyakorlata

Szabadon választható

Környezettudatos marketing
Nemzetközi pénzügyek

Kereskedelem és marketing alapképzési szak

Alapozó és törzstárgyak

Mikroökonómia
Makroökonómia
Nemzetközi gazdaságtan
Környezetgazdaságtan
Pénzügyek alapjai
Vállalkozások pénzügyei
Marketing alapjai
Gazdasági jog
Üzleti kommunikáció
Szakmai idegen nyelv I.
Szakmai idegen nyelv II.
Nemzetközi kereskedelmi ismeretek
Államigazgatási és jogi ismeretek
Szociológia
Gazdaságtörténet

Szakmai tárgyak

Piackutatás
Külkereskedelmi technikák
Marketingmenedzsment
Projektmenedzsment
Marketingkommunikáció
Fogyasztói magatartás
Államháztartási ismeretek és közmenedzsment
Kereskedelmi marketing

Marketingkommunikáció specializáció

PR és sajtókapcsolatok
Társadalomközpontú marketing, CSR
Business marketing, eladásmenedzsment
Reklámkampány tervezés
Online marketing
Szimulációs gyakorlatok a nemzetközi marketingben

Projektmenedzsment és B2B marketing specializáció

Business Marketing, eladásmenedzsment
PR és sajtókapcsolatok
Agilitás a projektvezetésben
Program és portfólió menedzsment
Projektek üzleti elemzése
B2B adatbáziselemzés gyakorlata

Szabadon választható

Környezettudatos marketing
Nemzetközi pénzügyek

Műszaki menedzser alapképzési szak

Alapozó és törzstárgyak

Mikroökonómia
Makroökonómia
Szaknyelv A
Szaknyelv B

Szakmai tárgyak

Államigazgatási és jogi ismeretek
Pénzügyek alapjai
Vállalkozások pénzügyei
Üzleti kommunikáció
Marketing alapjai

Projektmenedzser modul

Projektmenedzsment
Projektfinanszírozás
Projektkontrolling
Válság- és változásmenedzsment
Szakmai menedzsment tréning

Szabadon választható

Környezettudatos marketing
Nemzetközi pénzügyek

Gazdaságinformatikus alapképzési szak

Alapozó és törzstárgyak

Gazdasági jog
Mikroökonómia
Makroökonómia
Szaknyelv A
Szaknyelv B
Marketing alapjai
Vállalkozások pénzügyei

Szakmai tárgyak

Audit

Vállalatinformatikai specializáció

Informatikai projektek menedzselése

Szabadon választható

Agilis projektvezetés

Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak

Alapozó és törzstárgyak

Vállalkozások költségvetési kapcsolatai
Pénzügyi elemzés

Szakmai tárgyak

Projektek menedzselése
Vállalatfinanszírozás és pénzügyi szolgáltatások
Gyakorlati kommunikációs ismeretek
Társasági jog

Szabadon választható

Kis és középvállalkozások marketingmenedzsmentje
Interkulturális menedzsment és vezetés