Dr. Farkas András nagydoktori

Dr. habil Farkas András akadémiai nagydoktori védése

2015. október 22-én a Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa szervezésében megrendezésre került Dr habil. Farkas András akadémiai nagydoktori értekezésének nyilvános vitája a Magyar Tudományos Akadémia Széchenyi téri székházában. Az értekezés címe: Közlekedési rendszerek fejlesztése és értékelése többtényezős döntési eljárások felhasználásával.
Az értekezés és a tézisek megtekinthetők a honlapon.


Az értekezés oppenensei: Bakó András, a közlekedéstudomány doktora, Várlaki Péter, a műszaki tudomány doktora és Péter Tamás, a műszaki tudomány kandidátusa voltak.
A bíráló bizottság elnöke: Bokor József a MTA rendes tagja, a SZTAKI tudományos igazgatója volt.
A pozitív oppenensi vélemények, majd a jelölt a feltett kérdésekre történő válasza alapján a bizottság 92,5%-os eredménnyel Farkas Andrásnak az MTA doktori cím odaítélését javasolja.
Farkas András Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet oktatója volt 2003-tól előbb főiskolai docensként, majd 2005-től főiskolai tanárként a 2009-ben bekövetkezett nyugdíjba vonulásáig.
Tudományos munkásságát nyugdíjba vonulása után is intenzíven folytatta.
Volt kollégánknak és barátunknak a következő évekre kívánunk töretlen lelkesedést a tudomány művelésében és jó egészséget további terveinek sikeres megvalósításához!

Dr. Szeghegyi Ágnes
oktatási dékánhelyettes,
VMI intézetigazgató